Staże absolwenckie

Na staż do Urzędu Miasta Poznania przyjmowani są absolwenci szkół wyższych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu - w oparciu o wcześniej dokonane uzgodnienia między UMP a PUP ws. ilości wolnych miejsc na staż oraz wymaganego kierunku studiów od kandydatów. Nabór na staż absolwencki w UMP odbywa się przeważnie raz w roku - wiosną.

Stypendium stażowe jest finansowane przez Urząd Pracy.

Aby móc ubiegać się o staż należy po ukończeniu studiów zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (ul. Czarnieckiego 9, Poznań).

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu 61 878 55 10 lub anna_ajchsztet@um.poznan.pl. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej