Staże studenckie

Od 2003 roku Urząd Miasta Poznania realizuje autorski program staży studenckich. Od 2017 roku obowiązuje nowa formuła programu - łącząca staż z praktyką.

Program Staży i Praktyk Studenckich adresowany jest do studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru) oraz studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru), którzy mają obowiązek odbycia praktyki studenckiej lub chcieliby ją odbyć nieobowiązkowo (w całości lub w części). Zachęcamy także do aplikowania studentów niepełnosprawnych.

PSPS realizowany jest w każdej edycji dwuetapowo:

- 1 etap - praktyka - 60 godz. (1 m-c x 60 h - porozumienie z uczelnią)

- 2 etap - płatny staż - 180 godz. (3 m-ce x 60 h - umowa zlecenia ze studentem)

UMP gwarantuje wszystkim, którzy uzyskają pozytywną ocenę z realizacji praktyk, przystąpienie do 2 etapu Programu - płatnego stażu. Realizacja Programu nie wyklucza odbywania wyłącznie samych praktyk w UMP, na dotychczasowych zasadach.

Studenci i studentki biorący udział w Programie mają możliwość zaliczenia stażu na poczet praktyki. Pełen okres współpracy - praktyki i stażu, zostanie potwierdzony w zaświadczeniu otrzymanym po zakończeniu Programu.

Oprócz umiejętności praktycznych, uczestnicy Programu mogą podnieść kwalifikacje korzystając z oferty szkoleń internetowych dostępnych na Samorządowej Platformie Edukacyjnej Urzędu Miasta Poznania.

Celem programu staży studenckich jest:

1. Stworzenie możliwości zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej podczas studiów.

2. Wyszukiwanie wśród osób odbywających praktyki i staże, najbardziej odpowiadających profilowi kompetencyjnemu pracownika samorządowego, mających szansę na zatrudnienie w Urzędzie Miasta Poznania,

3. Kształtowanie wizerunku miasta Poznania oraz Urzędu wśród mieszkańców i osób przyjezdnych, jako miejsca otwartego i przyjaznego, stwarzającego możliwości rozwoju zawodowego młodym ludziom.

Dodatkowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem tel. 61 878-55-10

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej