Jesteś laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej? Zacznij studiować w Poznaniu i dołącz do grona Stypendystów Miasta Poznania.

Wykorzystaj szansę i weź udział w konkursie - ten tytuł to prestiż i duże pieniądze!

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przyznawane są na jeden rok akademicki - od października do czerwca. Kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł "Stypendysty Miasta Poznania". Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorami marki "Akademicki Poznań".

Wnioski o stypendium mogą składać:

Laureaci i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy deklaracja podjęcia studiów w Poznaniu.

Termin składania wniosków mija 20 czerwca każdego roku.

Mimo szczególnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i nieorganizowaniem w 2020 r. centralnych etapów olimpiad, zasady miejskiego programu pozostają niezmienione (o stypendium mogą ubiegać się wszyscy finaliści olimpiad, a także laureaci z lat ubiegłych).

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym, w 2020 r. wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydata.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG), a następnie wraz załącznikami przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium". W przypadku formularza wniosku, oprócz skanu prosimy przesłać także wersję w formacie Word.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej