Wniosek - informacje

Wnioski można składać do dnia 20 czerwca każdego roku.

Wniosek o stypendium oraz pozostałe wymagane dokumenty (załączniki) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17, przy wejściu znajduje się skrzynka podawcza) lub przesłać na adres korespondencyjny:

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Urząd Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Ponadto wniosek w wersji edytowalnej (plik Word) oraz pozostałe wymagane załączniki w formie skanu należy przesłać elektronicznie  na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl

Wymagane załączniki:

  1. Opinia szkoły z podpisem Dyrektora szkoły
  2. Życiorys uwzględniający osiągnięcia kandydata
  3. Kopia zaświadczenia uzyskania tytułu laureata/finalisty olimpiady
  4. Kopie dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia i umiejętności kandydata

Kontakt:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

tel. 61 878 57 40

e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej