Wniosek - informacje

Wnioski można składać do dnia 20 czerwca każdego roku.

Wniosek o stypendium można składać:

elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres skrytki Urząd Miasta Poznania UMPoznan/SkrytkaESP.  W tym celu należy skorzystać z usługi "wyślij pismo ogólne". Wyślij pismo ogólne - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

W przypadku przesłania skanu podpisanego wniosku, do plików należy dołączyć wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word.

W przypadku osób niepełnoletnich wniosek musi zostać wysłany z konta rodzica lub opiekuna prawnego.

lub

osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta  Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań (przy wejściu znajduje się skrzynka podawcza). Do skrzynki należy wrzucić wyłącznie wniosek, a załączniki (w formie skanów dokumentów) oraz wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word należy przesłać na adres akademickipoznan@um.poznan.pl

lub

przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Pocztą należy wysłać wyłącznie wniosek, a załączniki (w formie skanów dokumentów) oraz wypełniony formularz wniosku w wersji edytowalnej w formacie Word należy przesłać na adres akademickipoznan@um.poznan.pl

Wymagane załączniki:

  1. Opinia szkoły z podpisem Dyrektora szkoły
  2. Życiorys uwzględniający osiągnięcia kandydata
  3. Kopia zaświadczenia uzyskania tytułu laureata/finalisty olimpiady
  4. Kopie dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia i umiejętności kandydata

Kontakt:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

tel. 61 878 5639

e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej