Wniosek - informacje

Wnioski można składać do dnia 20 czerwca każdego roku.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym, w 2020 r. wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydata.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG), a następnie wraz załącznikami przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium".

W przypadku formularza wniosku, oprócz skanu prosimy przesłać także wersję w formacie Word.

Załączniki:

  1. Opinia szkoły (skan)
  2. Życiorys uwzględniający osiągnięcia kandydata (skan)
  3. Kopia zaświadczenia uzyskania tytułu laureata/finalisty olimpiady (skan)
  4. Kopie dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia i umiejętności kandydata (skany)

Kontakt:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

tel. 61 878 58 18, 878 57 40

e-mail: akademickipoznan@um.poznan.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej