Rada Akademickiego i Naukowego Poznania

Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu wniosków przez Prezydenta Miasta Poznania, w oparciu o opinię Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, która ustala kryteria przyznawania, liczbę oraz wysokość stypendiów. W skład Rady wchodzą czołowi przedstawiciele poznańskiego środowiska akademickiego, reprezentujący różne dziedziny naukowe:

  • Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki - Polska Akademia Nauk - przewodniczący Rady
  • Prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz - Politechnika Poznańska, Polska Akademia Nauk

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej