Stypendyści 2014/2015

Tytuł Stypendysty Miasta Poznania oraz stypendium w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie od października 2014 do czerwca 2015 otrzymali laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych:

 • Adamski Grzegorz, laureat LXIII i LXV oraz finalista LXIV Olimpiady Matematycznej, a także finalista LXIII Olimpiady Fizycznej, absolwent Zespołu Szkół nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Aksnowicz Joanna, laureatka XXXV Olimpiady Artystycznej, absolwentka III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, studentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.
 • Bołt Małgorzata, finalistka LX Olimpiady Chemicznej, absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Brzeszcz Daniel, laureat XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Budnick Szymon, finalista LX Olimpiady Chemicznej, absolwent Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie, student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Cieślak Maria, laureatka XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Heintze Michał, finalista XXXI i XXXII Olimpiady Języka Łacińskiego, absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, student Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Kapek Sara, laureatka XXXVI i XXXVII Olimpiady Języka Niemieckiego, absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Struga w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Klamecka Natalia, laureatka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Krasuski Adam, laureat LXII i LXIII Olimpiady Fizycznej, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, student Politechniki Poznańskiej.
 • Kwieciński Robert, finalista LXV Olimpiady Matematycznej, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Mańke Wojciech, finalista XXI Olimpiady Informatycznej, absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student Politechniki Poznańskiej.
 • Maraszek Marek, laureat XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz laureat XXVI Olimpiady Filozoficznej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Mączyński Marcin, student prawa, laureat LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz laureat XXXIX Olimpiady Historycznej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Mikołajska Małgorzata, laureatka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, studentka Politechniki Poznańskiej.
 • Musiał Kamil, finalista LXV Olimpiady Matematycznej, absolwent
 • Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie, student Politechniki Poznańskiej.
 • Musiałkiewicz Paweł, laureat XL Olimpiady Historycznej oraz finalista XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Pogorzały Bartosz, laureat XLIII Olimpiady Biologicznej, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Sroka Krzysztof, finalista XLII i XLIII Olimpiady Biologicznej, absolwent I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Szachow Piotr, laureat LV Olimpiady Historycznej, absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Tuszyński-Sikora Michał, laureat XXXVIII i XXXIX Olimpiady Historycznej, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Wiśniewska Agata, finalistka XXXII Olimpiady Języka Łacińskiego, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej