Stypendyści 2011/2012

Stypendyści 2011/2012

Tytuł Stypendysty Miasta Poznaniaoraz stypendium w wysokości 1.600zł brutto miesięcznie od października 2011 r. do czerwca 2012 r. otrzymali laureaci olimpiad przedmiotowych:

 • Aleksandra Dobicka, laureatka XXXIII Olimpiady Języka Francuskiego, absolwentka I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Jolanta Gajewska, laureatka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Krzysztof Galubiński, laureat XXXVII Olimpiady Historycznej, absolwent LO im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Jędrzej Garnek, laureat LXII Olimpiady Matematycznej, absolwent VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Małgorzata Golec, laureatka XL Olimpiady Biologicznej, absolwentka I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, studentka I roku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • Beniamin Gorgoń, laureat XXXV Olimpiady Artystycznej, absolwent I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Miłosz Jakubek, laureat LIV Olimpiady Astronomicznej, absolwent I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, student I roku Politechniki Poznańskiej.
 • Elżbieta Jodłowska, laureatka LVII Olimpiady Chemicznej, absolwentka III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, studentka I roku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • Tomasz Lewczuk, laureat XL Olimpiady Biologicznej, XVII Olimpiady Języka Białoruskiego, absolwent II LO z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, student I roku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • Aleksander Libera, laureat XXXVII Olimpiady Historycznej, absolwent II LO im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Magdalena Łopata, laureatka XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka V LO w Krakowie, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Adam Maciaszek, laureat XXXVI Olimpiady Geograficznej, absolwent I LO im. T. Kościuszki w Turku, student I roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Tymoteusz Mądry, laureat LII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, absolwent I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Jakub Mochol, laureat LVII Olimpiady Chemicznej, absolwent XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, student I roku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • Joanna Nowosad, laureatka XXXVII Olimpiady Historycznej, absolwentka II LO im. Mieszka I w Szczecinie, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Patryk Pawlinski, laureat XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwent II LO im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Anna Przewłocka, laureatka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka I LO im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Anda Radziwon, laureatka XXXIV Olimpiady Języka Niemieckiego, absolwentka II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Martyna Robakowska, laureatka XXXVII Olimpiady Historycznej, absolwentka II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dawid Rogacz, laureat XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, laureat XXXV Olimpiady Artystycznej, laureat XXII i XXIII Olimpiady Filozoficznej, absolwent IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Kamil Szczepanik, laureat Olimpiady XLI Literatury i Języka Polskiego, absolwent I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Monika Świderska, laureatka XL Olimpiady Biologicznej, absolwentka I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, studentka I roku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • Bartosz Wojtaszczyk, laureat XXXVII Olimpiady Geograficznej, absolwent II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, student I roku Politechniki Poznańskiej.
 • Piotr Żurkowski, laureat XVIII Olimpiady Informatycznej, absolwent VIII LO im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, student I roku Politechniki Poznańskiej.

Tytuł Stypendysty Miasta Poznaniaoraz stypendium w wysokości 1.200zł brutto miesięcznie od października 2011 r. do czerwca 2012 r. otrzymali finaliści olimpiad przedmiotowych:

 • Kornel Bartoszkiewicz, finalista LX Olimpiady Fizycznej, absolwent I LO w Inowrocławiu, student I roku Politechniki Poznańskiej.
 • Joanna Kaźmierczak, finalistka LVII Olimpiady Chemicznej, absolwentka IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Radosław Kotowski, finalista XVII Olimpiady Informatycznej, absolwent VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, student I roku Politechniki Poznańskiej.
 • Grzegorz Markiewicz, finalista LVI i LVII Olimpiady Chemicznej, absolwent II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Łukasz Nizio, finalista LVII Olimpiady Matematycznej, absolwent LO w Tarnowie Podgórnym, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Hanna Wiczanowska, absolwentka V LO w Toruniu, finalistka XXIX Olimpiady Języka Łacińskiego, finalistka XXXVII Olimpiady Historycznej, studentka I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Zbyszko Wiński, finalista LXII Olimpiady Matematycznej, absolwent IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej