Praktyki studenckie

Studenci/uczniowie zobligowani do odbycia praktyk zawodowych mogą odbyć je w jednym z 30 wydziałów/biur Urzędu Miasta Poznania.

Praktyki można odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego pod warunkiem wolnego miejsca w danym wydziale/biurze. Zgłoszenie należy wysłać do koordynatora praktyk na adres: anna_sarbinowska@um.poznan.pl

Aby dopełnić formalności, należy dostarczyć umowę w sprawie organizacji praktyki pomiędzy uczelnią a urzędem. Ze strony uczelni sygnatariuszem umowy jest rektor, dziekan, dyrektor instytutu lub inna osoba upoważniona do spraw studenckich praktyk zawodowych, zaś ze strony UMP umowę podpisuje dyrektor Wydziału Organizacyjnego (niezależnie od tego w jakim wydziale lub biurze UMP praktyka będzie realizowana). Należy podkreślić, że umowę (w dwóch lub trzech egzemplarzach) przygotowuje uczelnia. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu 61 878 5510

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej