Praktyki studenckie

Studenci/uczniowie zobligowani do odbycia praktyk zawodowych mogą odbyć je w jednym z 30 wydziałów/biur Urzędu Miasta Poznania.

Aby się zgłosić należy dostarczyć podpisane ze strony uczelni skierowanie na praktykę oraz podanie, w którym zostanie zawarte: imię i nazwisko praktykanta, rok i kierunek studiów, a także nazwa wydziału oraz termin odbywania praktyk.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie wybranego wydziału/biura lub w pokoju 137 (Wydział Organizacyjny, Plac Kolegiacki 17). Do dokumentów należy dołączyć program praktyki i CV.

Praktyki można odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego pod warunkiem wolnego miejsca w danym wydziale/biurze.

Aby dopełnić formalności, należy dostarczyć umowę (porozumienie) w sprawie organizacji praktyki pomiędzy uczelnią a urzędem. Ze strony uczelni sygnatariuszem umowy jest rektor, dziekan, dyrektor instytutu lub inna osoba upoważniona do spraw studenckich praktyk zawodowych, zaś ze strony UMP umowę podpisuje dyrektor Wydziału Organizacyjnego (niezależnie od tego w jakim wydziale lub biurze UMP praktyka będzie realizowana).Należy podkreślić, że umowę (w dwóch egzemplarzach) przygotowuje uczelnia. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu 61 878-55-10 lub anna_sarbinowska@um.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej