Białoruś. Sąsiad nieznany - Debata Akademicka UAM i UEP

19 kwietnia o godz. 17:00 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapraszają na XXIII Debatę Akademicką. Tym razem tematem dyskusji uczestników spotkania online będzie: "Białoruś. Sąsiad nieznany". 

Białoruś. Sąsiad nieznany - Debata Akademicka UAM i UEP - grafika artykułu
Białoruś. Sąsiad nieznany - Debata Akademicka UAM i UEP

Debata Akademicka transmitowana będzie na żywo, na YouTube UAM: https://youtu.be/TNwlKKjmOzs

Wezmą w niej udział naukowcy z UAM: dr Barvenava Hanna oraz dr Magdalena Lachowicz, a także z UEP: dr hab. Dawid Piątek prof. UEP oraz dr Olena Shelest-Szumilas.

Moderatorem spotkania będzie dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, który tak zapowiada temat rozmowy - Polskę i Białoruś historia i łączy i dzieli. Tworzyliśmy wspólny organizm państwowy, jak w czasie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale jednocześnie bywaliśmy i jesteśmy sąsiadami. O ile liczbę Białorusinów w Polsce w połowie lat 50-tych szacowano na ok. 150 tys. to w spisie powszechnych z 2002 roku narodowość białoruską zadeklarowało jedynie niespełna 50 tys. osób. Białoruska kultura poza Podlasiem pozostaje niemal nieznana. Wg badań CBOS w 1993 roku sympatię do Białorusinów wyrażało jedynie 17%, a antypatię aż 47%. W kolejnych latach wskaźniki sympatii i antypatii wobec Białorusinów stopniowo się wyrównywały. Przełom przyniosły dopiero badania z tego roku, gdy po raz pierwszy liczba osób deklarujących wobec Białorusinów sympatię (47%), jest wyraźnie wyższa niż tych, którzy deklarują niechęć (17%).

Czy jest to trwała zmiana postaw, czy też jedynie chwilowy odruch, reakcja na dramatyczne wieści z Mińska czy Grodna? - o tym właśnie dyskutować będą uczestnicy najbliższej Debaty.

Dyskusja dotyczyć będzie trzech głównych haseł.  

·        Białorusini i Polacy. Przeszłość i teraźniejszość. 

·        Współczesna Białoruś. Społeczeństwo-kultura-gospodarka. 

·        Reżim Łukaszenki a odbudowa społeczeństwa obywatelskiego. 

Więcej informacji https://amu.edu.pl/wiadomosci/events/xxiii-debata-akademicka-pt.-bialorus.-sasiad-nieznany

sieci społecznościowe