Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Już po raz siedemnasty przyznane zostaną Stypendia Miasta Poznania dla laureatek i laureatów oraz finalistek i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 20 czerwca.

grafika przedstawia zdjęcie grupy młodych osób idących przez Stary Rynek w Poznaniu, na tle Ratusza. - grafika artykułu
Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Stypendia Miasta Poznania dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów olimpiad, w wysokości ponad tysiąc zł miesięcznie, przyznawane są na jeden rok akademicki - od października do czerwca. Kandydatki i kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł "Stypendystki/Stypendysty Miasta Poznania". Do tej pory udało się wesprzeć już 448 młodych talentów.

Program stypendialny ma zachęcić zdolną młodzież z całej Polski do kontynuowania edukacji właśnie w Poznaniu. Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorkami i ambasadorami "Akademickiego Poznania".

- Zależy nam, aby przyciągać i zatrzymywać w Poznaniu młode talenty, tak aby mogli tu realizować swoje ambicje naukowe i zawodowe. Otrzymane stypendium stanowi dla nich istotne, realne wsparcie, dzięki któremu mogą skupić się na nauce i rozwoju swoich pasji. Cieszymy się mogąc obserwować ich kolejne sukcesy w trakcie studiów. Podejmowane przez stypendystki i stypendystów projekty przyczyniają się do wzmocnienia pozycji Poznania jako ośrodka akademickiego - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Dzięki współpracy z komitetami organizacyjnymi olimpiad przedmiotowych oraz ze szkołami, tegoroczne laureatki/laureaci i finalistki/finaliści otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Poznania oraz Rektorów poznańskich uczelni, wraz z zaproszeniem do podjęcia studiów w naszym mieście.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2024/2025 mogą składać:

Laureatki i laureaci oraz finalistki i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2024 r. na poznańskiej uczelni. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2024 r.

Konkurs koordynuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki