Debata akademicka - Populizm - korekta czy patologia demokracji?

W poniedziałek, 30 listopada, o godz. 17:00, na kanale UAM na Youtube, transmitowana będzie XXI Debata Akademicka pt.: "Populizm - korekta czy patologia demokracji?".

XXI Debata Akademicka - grafika artykułu
XXI Debata Akademicka

Termin "populizm" pojawia się w ostatniej dekadzie niemal w każdej debacie o obecnym kryzysie demokracji liberalnej. Także u nas pojawiło się na ten temat sporo prac autorów zachodnich. Wspomnieć tu trzeba pracę zbiorową "Demokracja w obliczu populizmu" Y. Meny'ego i Y. Sorela (2007), "Populizm" pod red. O. Wysockiej (2010), książkę J.W. Mullera " Co to jest populizm?" (2016) i wreszcie R. Eatwella i M. Goodwina "Narodowy populizm. Zamach na liberalną demokrację" (2020). Populizm stał się etykietą, a nawet epitetem Opisywać ma tak różne zjawiska, jak fenomen Trumpa w USA i ruch "żółtych kamizelek" we Francji. Populizm nie jest doktryną polityczną jak liberalizm, socjalizm czy konserwatyzm.

Nikt też nie określa siebie mianem populisty. Jądrem populizmu jako pewnej postawy czy taktyki politycznej jest przeciwstawienie szlachetnego "ludu" zepsutym "elitom". Populistyczni przywódcy "wchłaniają" elementy zarówno lewicowej, jak i prawicowej agendy.

Rozlewającą się falę populizmu wyjaśnia się najczęściej pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, zbyt szybko zachodzącą modernizacją kulturową czy rozwojem nowych technologii komunikacyjnych.

Uczestnicy debaty:

UAM:

Dr hab. Szymon Ossowski prof. UAM.

Dr Lidia Godek.

UEP:

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski.

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP.

Moderator:

Dr hab.  Krzysztof Podemski, prof. UAM.

Debata będzie transmitowana na kanale Youtube UAM: https://www.youtube.com/watch?v=D5JjriaaWCw

sieci społecznościowe