III Forum Rozwoju Miast

Trzecia edycja Forum Rozwoju Miast odbędzie się już w październiku. Punktem wyjścia tegorocznej konferencji będzie człowiek w inteligentnym mieście - jego potrzeby i oczekiwania, a gościem specjalnym - Charles Montgomery, autor książki "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta".

Tym razem uczestnicy Forum Rozwoju Miast skupią się na zagadnieniu smart city
Tym razem uczestnicy Forum Rozwoju Miast skupią się na zagadnieniu smart city

Uroczyście podpisano list intencyjny w sprawie organizacji III Forum Rozwoju Miast. Pod deklaracją współpracy swoje podpisy złożyli: Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, Elżbieta Roeske, wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i Grzegorz Michalski, prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji.

- Dziękuję za wspólną inicjatywę, dzięki której możemy organizować tak ważne wydarzenie - mówiła Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania. - Czasy, w których żyjemy, wymagają od nas szczególnego zaangażowania w ochronę środowiska i starań o zrównoważony rozwój miast. Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami miast partnerskich i na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Poznania.

Trzecia edycja Forum Rozwoju Miast odbędzie się 10 i 11 października 2019 na terenie MTP. Tym razem uczestnicy konferencji przyjrzą się zagadnieniu smart city, jednak w nieco innym kontekście niż zwykle. Punktem wyjścia będzie człowiek - mieszkaniec miasta, jego potrzeby i oczekiwania. Osią tegorocznego Forum Rozwoju Miast będą trzy bloki tematyczne.

Inteligentne uczestnictwo, dobra komunikacja i czysta energia

Pierwszy z nich dotyczyć będzie inteligentnych rozwiązań, włączających mieszkańców miasta (Smart Inclusive City Actions). Przewodnim tematem tego bloku będą nowoczesne technologie, które zachęcają wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta. Uczestnicy konferencji poznają przykłady dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań. Będą rozmawiać o już wprowadzonych projektach, które wykorzystują technologie do zapewnienia lepszej jakości życia wszystkich mieszkańców. Zaprezentują przykłady inteligentnych rozwiązań dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i ochrony środowiska naturalnego.

Drugi blok skupi się na inteligentnych formach komunikacji społecznej (Open Smart City Actions). Uczestnicy Forum będą rozmawiać m.in. o nowoczesnych platformach komunikacji z mieszkańcami, które coraz częściej wykorzystują rozwiązania AI. Mowa będzie również o przyszłości e-usług w administracji miejskiej i o możliwościach wykorzystania Big Data w zarządzaniu i rozwoju miast. Prelegenci odpowiedzą na pytanie, jak mierzyć poziom otwartości i transparentności administracji lokalnej i opowiedzą, jak miasta - dążąc do pełnej demokratyzacji danych - udostępniają Open Data.

Trzeci blok poświęcony będzie inteligentnym, czystym technologiom energetycznym (Energy Cleantech Smart City). Tematem wiodącym bloku będzie wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań - np. porozumień klastrowych i grup zakupowych - oraz inteligentnych technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta przy równoczesnym ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko. Uczestnicy dowiedzą się, czy miasto może być samowystarczalne energetycznie oraz jak może ono korzystać z energetyki rozproszonej. Zastanowią się, jaka jest rola nowoczesnych rozwiązań energetycznych w rozwoju miast i jakości życia mieszkańców. Wyjaśnią, jak inteligentnie równoważyć potrzeby energetyczne użytkowników miasta oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy innowacyjne lokalne działania mieszkańców mogą wpływać na polepszenie efektywności energetycznej w mieście.

Specjaliści z całej Europy w Poznaniu

Gościem specjalnym II Forum Rozwoju Miast będzie Charles Montgomery - kanadyjski pisarz i urbanista, autor bestsellera "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta".

Wśród prelegentów będą również: Gerhard Hartmann (Urząd Miasta Wiednia), Davor Meersman (Open&Agile Smart Cities), Eveline Wandl-Vogt (Austriacka Akademia Nauk), Tiernan Mines (Hello Lamp Post), Frans-Anton Vermast (Amsterdam), Jonas Lindemann (Hanower), Barbara Adamska (klastry energetyczne), Julia Patorska (Deloitte).