Rekrutacja na program preinkubacji CSV-student

Rozpoczął się nabór do I edycji programu CSV-student. To inicjatywa przewidziana dla osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności działając w zespole i tworząc projekty społeczne, ekologiczne i biznesowe. Organizatorem programu jest Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów.

I edycja programu CSV-student - grafika artykułu
I edycja programu CSV-student

Uczestnicy będą mogli zrealizować swój własny projekt społeczno-biznesowy pod okiem ekspertów. W trakcie programu studenci i studentki rozwiązywać będą problemy społeczne i środowiskowe przy jednoczesnym zwiększeniu kompetencji i opracowaniu przedsięwzięcia biznesowego. To szansa na rozwój oraz stworzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego. 

Program zawiera:

  • cykl szkoleniowy - 11 spotkań tematycznych (m.in. przywództwo, zarządzanie projektem, praca w zespole, motywacja, komunikacja, biznesplan, marketing, finansowanie),
  • coaching - indywidualne spotkania mentoringowe dot. stworzenia własnego projektu,
  • praca w zespole nad własnym pomysłem biznesowym pod okiem doświadczonych ekspertów speed consulting session,
  • konsultacje projektu z liderami biznesu,
  • konkursy między etapami programu,
  • prezentację wyników zespołu przed eksperckim jury

Zajęcia będą odbywać się co tydzień w godzinach popołudniowo-wieczornych offline w Poznaniu, część z nich będzie realizowana także zdalnie. Spotkania będą trwać ok. 2 h.

Nabór trwa do 13.10.2020 r. O przyjęciu do programu decyduje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana on-line.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

sieci społecznościowe