Rewitalizacja zabytkowego budynku Akademii Muzycznej

Zabytkowe budynki poznańskiej Akademii Muzycznej przejdą remont. Cała inwestycja będzie kosztować blisko 8 milionów złotych. Ponad 4 miliony będą pochodzić z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych". Umowę w tej sprawie podpisali już Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz prof. Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Akademia Muzyczna
Akademia Muzyczna

Środki otrzymane z WRPO 2014+ umożliwią przebudowę i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej oraz remont dziedzińca. Dzięki temu na dziedzińcu powstanie centrum lokalnej aktywności, które będzie pełnić funkcję ośrodka działalności kulturalnej i edukacji artystycznej oraz biblioteczną i archiwalną.

Jak powiedziała prof. Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej, sala koncertowa, która zostanie gruntownie odrestaurowana, a do której z powodu stromych schodów wyjątkowo trudno dostać się osobom starszym czy z niepełnosprawnościami, stanowi serce uczelni. O konieczności jej modernizacji decyduje także fakt, iż w poznańskiej Akademii Muzycznej odbywa się rocznie około 700 koncertów.