Stworzony przez naukowców z UAM StethoMe "Polskim Produktem Przyszłości"

Inteligentny stetoskop firmy StethoMe Sp. z o.o. zdobył główną nagrodę w konkursie PARP i NCBR pod hasłem "Polski Produkt Przyszłości". Dzieło poznańskich naukowców doceniono w kategorii "Produkt przyszłości przedsiębiorcy". Sukces odniosła także Fundacja UAM, którą wyróżniono w kategorii "Wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy".

Fot. Łukasz Woźny - grafika artykułu
Fot. Łukasz Woźny

StethoMe to elektroniczny stetoskop zintegrowany z termometrem, pozbawiony liry (górny element przewodu, kończący się słuchawkami). Pozwala wykrywać nieprawidłowości pojawiające się m.in. w przebiegu infekcji, zapalenia płuc czy astmy. Został stworzony przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Honoratę Hafke-Dys i prof. Jędrzeja Kocińskiego, we współpracy z firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania. Stetoskop działa w połączeniu z aplikacją mobilną, dzięki czemu pacjent może sam szybko przeprowadzić badanie osłuchowe płuc i serca a wyniki przesłać lekarzowi. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i działający w jej strukturze organizacyjnej Poznański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu. Projekty zgłoszone w konkursie oceniała Kapituła, w składzie, której znaleźli się przedstawiciele m.in.: Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz mediów. Uroczysta gala z ogłoszeniem wyników odbyła się 3 marca w Warszawie.

sieci społecznościowe