Prof. Ursula Ströbele (Niemcy) 29.04.2021

Dr hab. Ursula Strobele (Niemcy) jest pracowniczkq naukowq Centralnego lnstytutu Historii Sztuki w Monachium - jednej z najbardziej prestiżowych jednostek naukowo­ - badawczch zajmujących się historią sztuki w Europie i na świecie. Dr hab. Ursula Strobele zajmuję się zagadnieniami zwiqzanymi z rzeźbq w XX i XXI wieku ze szczegóInym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ochrony środowiska.   Jej nowatorskie i unikatowe badania dotyczq pionierskich działań artystycznych, w których twórcy traktowali kwestie zbliżajqcej się katastrofy klimatycznej jako kluczowe i  ważkie dla kondycji i egzystencji człowieka. Sq silnie osadzone w aktualnej dyskusji o końcu antropocenu i dominujqcej roli człowieka wobec natury. Dr hab. Ursula Strobele jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie historii sztuki  nowoczesnej i współczesnej. Publikuje w prestiżowych wydawnictwach. Specjalizuje się m.in. w twórczości Hansa Haacke. Pracuje w jednej z najważniejszych jednostek badawczych w zakresie historii sztuki na świecie. Głęboką znajomosć teorii łqczy z praktykq kuratorskq i kuratoruje wystawy w znaczqcych instytucjach sztuki w Niemczech.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej