Antoni Baraniak: "Daj mi dusze, resztę zabierz"

Antoni Baraniak (1904-1977) - salezjanin, kapelan i sekretarz prymasów Polski Augusta Hlonda oraz Stefana Wyszyńskiego, biskup pomocniczy gnieźnieński, arcybiskup metropolita poznański w latach 1957-1977. Dzięki jego staraniom w 1974 r. utworzono w Poznaniu Papieski Wydział Teologiczny. Przez 3 lata był więziony w Areszcie Śledczym na Mokotowie, gdzie bezskutecznie starano się zmusić go do złożenia zeznań obciążających Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Zmarł w Poznaniu po długotrwałej i ciężkiej chorobie. Jest pochowany w podziemiach poznańskiej katedry.


Franciszek Adamanis: "Chemia leków"

Franciszek Adamanis (1900-1962) - profesor farmacji, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej oraz prorektor Akademii Medycznej w Poznaniu, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zastępca przewodniczącego Sekcji Medycznej Rady Głównej przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego, członek Komitetu Nauk Farmaceutycznych Polskiej Akademii Nauk, Farmakopei Polskiej, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, Amerykańskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Komitetu Redakcyjnego Farmacji Polskiej. Autor 90 publikacji naukowych oraz podręczników akademickich "Chemia farmaceutyczna" i "Chemia leków". Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W okresie II wojny światowej, jako więzień obozu Mauthausen-Gusen, prowadził nielegalne badania naukowe, opracowując receptury leków z dostępnych na miejscu półfabrykatów. Odznaczony Medalem Niepodległości, Medalem za Wojnę 1918-1920, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski Ludowej oraz - pośmiertnie - Krzyżem Oświęcimskim. Franciszek Adamanis otrzymał także Złotą Odznakę Honorową za zasługi w Rozwoju Miasta Poznania oraz Nagrodę Naukową Miasta Poznania w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Za działalność na rzecz zachowania pokoju na świecie otrzymał Dyplom Honorowy Światowej Rady Pokoju. Prof. Adamanis był przez 30 lat związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany na poznańskim cmentarzu komunalnym Junikowo.


Lucjan Ballenstaedt: "Poznańskie mosty"

Lucjan Ballenstaedt (1881-1958) - profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej, specjalista w zakresie mechaniki budowli, wykładowca na politechnice berlińskiej, Państwowej Szkole Budownictwa, Liceum Budowlanego i Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu. Kierownik działu budowy mostów w Zarządzie Miejskim Poznania. W Poznaniu zaprojektował most Bolesława Chrobrego na Ostrowie Tumskim (1924), most św. Rocha (1946/47), most Juliana Marchlewskiego (1948/49), most Uniwersytecki (1951), konstrukcję stalowej wieży ratusza (1945) i kilku hal na terenie MTP. Urodzony w Poznaniu, z którym był związany przez większą część życia i gdzie zmarł. Jest pochowany na poznańskim cmentarzu Junikowo.


Stanisław Barańczak: "Ja wiem, że to niesłuszne"

Stanisław Barańczak (1946 - 2014) - polski poeta, krytyk literacki, tłumacz poezji, jeden z najważniejszych twórców Nowej Fali, działacz Komitetu Obrony Robotników, przez wiele lat był związany z Poznaniem, gdzie się urodził. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1981 - 1999 był wykładowcą na Harvard University w USA. Był jednym z najbardziej znaczących tłumaczy poezji angielskiej i polskiej. W 1999 r. jego książka "Chirurgiczna Precyzja" uzyskała prestiżową Nagrodę Nike. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Poznania. Zmarł w Newtonville w USA.


Wanda Błeńska: "Żebym nigdy nikomu nie wycisnęła łzy"

Wanda Maria Błeńska (1911-2014) - urodzona w Poznaniu lekarka, która ponad 40 lat spędziła w Ugandzie, lecząc chorych na trąd; w czasie drugiej wojny światowej niosła pomoc jeńcom wojennym, więźniom obozów koncentracyjnych, rannym partyzantom, chorym ukrywającym się przed Gestapo; za swoją działalność odznaczona m.in. Orderem Orła Białego, Orderem św. Sylwestra oraz Orderem Uśmiechu. Zmarła w 2014 r. w Poznaniu w wieku 103 lat. Jest pochowana na Cmentarzu Jeżyckim.

Załączniki


Roman Brandstaetter: "Biblio, ojczyzno moja"

Roman Brandstaetter (1906 - 1987) - wybitny poeta, prozaik, dramaturg i translator Pisma Świętego, ostatnie 27 lat życia spędził w Poznaniu.

Załączniki


Alfred Brosig: "Poznań i miasta Polski Zachodniej w grafice"

Alfred Brosig (1895-1940) - historyk sztuki, badacz dziejów sztuki wielkopolskiej, zwłaszcza rzeźbą gotycką, kustosz Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, założyciel i prezes Towarzystwa Miłośników Grafiki w Poznaniu. Przez 16 lat był związany z Poznaniem. Jest pochowany na zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim.  


Hipolit Cegielski: "Praca wszystko zwycięża"

Hipolit Cegielski (1813-1868) - polski filolog, przemysłowiec, działacz społeczny, dziennikarz i polityk, większość życia spędził w Poznaniu.

Załączniki


Nikos Chadzinikolau: "Przez całe życie próbuję łączyć swoje dwie ojczyzny, Grecję i Polskę"

Nikos Chadzinikolau (1935-2009) - poeta, tłumacz, historyk literatury - urodził się w Grecji, zmarł i jest pochowany w Poznaniu. Miał piętnaście lat, gdy przyjechał do Polski. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z uczelnią tą związał się jako pracownik naukowy - był doktorem nauk humanistycznych. Miał obywatelstwo Polski i Grecji.

Załączniki


Adolf Chyliński: "Słownik muzyków dawnej Polski do r. 1800"

Adolf Chybiński (1880-1952) - muzykolog, historyk muzyki, profesor uniwersytetów we Lwowie i w Poznaniu, specjalizował się w historii dawnej muzyki polskiej, doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAN, przewodniczący Sekcji Teoretyków Komisji Programowej Szkolnictwa Muzycznego oraz Państwowej Muzycznej Rady Wydawniczej, członek - założyciel Związku Kompozytorów Polskich, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Inicjator badań nad polskim folklorem muzycznym oraz zbierania pieśni ludowych, prekursor badań nad folklorem muzycznym Podhala, autor antologii polskiej muzyki ludowej, odkrywca rękopisu partytury tzw. kantaty myśliwskiej uznawanej za pierwszą polską zachowana operę "Heca albo polowanie na zająca". Redaktor czasopism "Kwartalnik Muzyczny" i "Polski Rocznik Muzykologiczny". Autor ponad 660 publikacji. Przez 7 lat był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany na zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim.


August Cieszkowski: "Ojcze-nasz"

August Cieszkowski (1814 - 1894) - ziemianin, hrabia, ekonomista, działacz i myśliciel społeczny i polityczny, filozof mesjanistyczny. Założyciel Ligi Narodowej Polskiej, współtwórca i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, założyciel Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie k. Poznania, członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Poseł do pruskiego zgromadzenia narodowego, przewodniczący Koła Polskiego przy sejmie pruskim. Autor kilkudziesięciu publikacji z różnych dziedzin nauki w języku polskim, niemieckim i francuskim. Przez ponad 50 lat mieszkał w Wierzenicy k. Poznania. Zmarł w Poznaniu. Spoczywa w Wierzenicy, w kaplicy grobowej rodu Cieszkowskich w kościele pw. św. Mikołaja. W 1919 r. jego syn August aktem darowizny przekazał folwark w Żabikowie na rzecz Wszechnicy Piastowskiej, późniejszego Uniwersytetu Poznańskiego. Ze środków z jego parcelacji zostało wybudowane istniejące do dzisiaj Collegium Cieszkowskich - gmach dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Stefan Cybichowski: "O zastosowaniu gipsu w budownictwie"

Stefan Cybichowski (1881-1940) - urodzony w Poznaniu, w którym spędził ponad 30 lat życia, architekt i działacz społeczny, naczelnik Wydziału Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wykładowca na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, członek Rady Miejskiej w Poznaniu oraz honorowy radca Magistratu m. Poznania, jeden z organizatorów pierwszych Targów Poznańskich, Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Eden z najbardziej zasłużonych architektów wielkopolskich, autor ponad 100 projektów obiektów sakralnych oraz wielu obiektów świeckich, zarówno na terenie Wielkopolski i Pomorza, jak i w Berlinie, gdzie uczył się i pracował przez 9 lat. Otrzymał tytuł honorowego Szambelana Papieskiego. Zginął w 1940 r. w Forcie VII w Poznaniu. Jego symboliczna mogiła znajduje się na poznańskim Cmentarzu Parafialnym św. Jana Vianneya.


Władysław Czarnecki: "Zieleń w mieście jest jednym z zasadniczych elementów krajobrazu kulturowego"

Władysław Czarnecki (1895-1983) - architekt, praktyk i teoretyk urbanistyki, długoletni wykładowca na Politechnice Poznańskiej, Wydziale Architektury we Wrocławiu oraz w Polskiej Szkole Architektury w Liverpoolu, autor podstawowego przez wiele lat podręcznika dotyczącego budowy miast i osiedli. Przez większość życia związany z Poznaniem, gdzie w latach 1925-1939 był architektem miejskim. W Poznaniu zaprojektował ponad 30 obiektów architektonicznych, większość z nich istnieje do dnia dzisiejszego. Pod jego kierownictwem powstał pierwszy ogólny plan rozbudowy miasta z istniejącym do dzisiaj układem klinowo-pierścieniowym zieleni, który nadal jest punktem odniesienia dla współczesnych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Od 2011 r. jest pochowany wraz z żoną Janiną, z którą wspólnie pracował nad wieloma projektami, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej