Henryk Nostitz-Jackowski: "Malarz i witrażysta"

Henryk Nostitz-Jackowski (1885-1948) - malarz i witrażysta, współwłaściciel poznańskiej pracowni malarstwa kościelnego i witrażowego Polichromia, założyciel grupy artystów wielkopolskich Plastyka. Członek Rady Artystycznej Miasta Poznania oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Autor 200 witraży oraz wielu polichromii w obiektach sakralnych, m.in. w poznańskim kościele pw. św. Wojciecha. Jest pochowany na poznańskim cmentarzu parafii św. Jana Vianney'a.


Kazimierz Nowak: "Brak mi tylko skrzydeł"

Kazimierz Nowak, polski podróżnik związany z Poznaniem, w latach 1931-1936 przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem.

Załączniki


Feliks Nowowiejski: "Konieczność twórczości oryginalnej, zgodnej z charakterem rasy słowiańskiej"

Feliks Nowowiejski, związany z Poznaniem polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, szambelan papieski.

Załączniki


Sylwester Pajzderski: "Dzieciniec pod Słońcem"

Sylwester Pajzderski (1876-1953) - architekt, architekt miejski w Kaliszu, członek Zarządu Miejskiego w Poznaniu,  decernent Wydziału Rozbudowy Miasta, kierownik Komitetu Rozbudowy Miasta. Po II wojnie światowej pracował w Wydziale Planowania i Rozbudowy Miasta. Projektant zabudowy osiedla Warszawskiego, założenia Dziecińca pod Słońcem, stadionu na Wildzie oraz wielu budynków w Kaliszu. Brał udział w opracowywaniu planów odbudowy kamienic na Starym Mieście w Poznaniu. Przez 29 lat był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany na zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim.


Stanisław Pogórski: "Wieżowiec Miastoprojektu"

Stanisław Pogórski (1908-1958) - architekt, wykładowca architektury na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej oraz w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu, pracownik Biura Odbudowy Stolicy w Warszawie oraz Zarządu Miejskiego w Poznaniu, organizator i kierownik Zakładu Projektowania Budynków Mieszkalnych, organizator Oddziału Poznańskiego Centralnego Biura Studiów Architektonicznych i Budowlanych (późniejszy Miastoprojekt). Projektant poznańskich gmachów Sądu Wojewódzkiego, Centralnego Urzędu Skarbowego, Collegium Anatomicum, Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej, Domu Technika, wieżowca Miastoprojektu (pierwszy wieżowiec wybudowany w Poznaniu), pomnika Braterstwa Broni na Cytadeli, rozwiązania urbanistycznego pomnika Adama Mickiewicza. Przez 13 lat był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany na zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim.


Ignacy Posadzy: "Wszystko dla Boga i Polonii"

Ignacy Posadzy TChr (1898-1984) - chrystusowiec, współzałożyciel i organizator oraz pierwszy przełożony generalny męskiego zgromadzenia zakonnego Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, którego główna siedziba wraz z Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego znajduje się w Poznaniu, założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w poznańskim Morasku. Zmarł w Puszczykowie k. Poznania. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu Miłostowo. W 2001 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.


Krzysztof Przybyła: "Gród Piastów wart Poznania"

Od 1.10.2008 r. w podziemiach klasztoru ojców Franciszkanów na Górze Przemysła możemy obejrzeć gród pierwszych Piastów w miniaturze. Makieta, zajmująca powierzchnię 27 metrów kwadratowych, przedstawia Poznań z przełomu X i XI wieku, czyli czasów Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Twórcą makiety grodu pierwszych Piastów, wykonanej w skali 1:60, jest pan Krzysztof Przybyła, który kilka lat temu zbudował miniaturę miasta z XVII wieku. O tym, ile lat powstawała makieta grodu Piastów, z czego wykonano Katedrę oraz ile kosmyków końskiego włosia zużyto na stworzenie trzciny, przeczytają Państwo w przedstawionej w załączeniu rozmowie z twórcą makiet dawnego Poznania.

Załączniki


Edward Raczyński: "Biblioteka Raczyńskich"

Edward Raczyński (1786-1845) - hrabia, ziemianin wielkopolski, właściciel majątku w Rogalinie, uczestnik kampanii napoleońskiej, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, działacz polityczny i społeczny, fundator Biblioteki Raczyńskich oraz pierwszego wodociągu w Poznaniu, współfinansował budowę Złotej Kaplicy w katedrze poznańskiej, założyciel szkoły rolniczej w Jeżewie w pobliżu Śremu. Zginął tragicznie w Zaniemyślu k. Poznania, gdzie jest pochowany.


Cyryl Ratajski: "Obejmując urząd prezydenta pragnę oddać życie swoje miastu w zupełności, nie mam innych ambicji ponad tą jedną, aby pozostawić dobrą u potomnych pamięć"

Cyryl Ratajski (1875-1942) - prawnik, minister spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego, prezes spółki akcyjnej R. Maya w Luboniu k. Poznania, uczestnik powstania wielkopolskiego, podczas II wojny światowej Delegat Rządu na Kraj (1940-1942). Założyciel Polskiego Towarzystwa Turystycznego w Cieszynie, współzałożyciel i wiceprezes Towarzystwa Krajoznawczego. Przez blisko 30 lat był związany z Poznaniem. Przez 10 lat sprawował urząd Prezydenta Miasta Poznania. W tym czasie doprowadził do zorganizowania w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej a miasto przekształciło się z byłego garnizonu niemieckiego w prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Poznania. Zmarł w Warszawie. Obecnie jest pochowany na poznańskim Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. W 1995 r. został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.


Józef Rivoli: "Badania nad wpływem klimatu na wzrost niektórych drzew europejskich"

Józef Rivoli (1838-1926) - urodzony w Nowej Wsi koło Swarzędza, nestor polskiego leśnictwa, organizator Wszechnicy Piastowskiej, wykładowca i doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, działacz społeczny. Przez większość życia był związany z Poznaniem i podpoznańską Głuszyną, gdzie mieszkał we własnym folwarku. Obecnie jest pochowany na cmentarzu parafii św. Jana Vianney'a w Poznaniu.


Józef Rogaliński: "przeięty rzeczą o której mówił, wlewał ią w słuchaczów mocą przekonywaiącey i czułey wymowy"

Józef Rogaliński SJ (1728-1802) - ksiądz, kaznodzieja zakonu Towarzystwa Jezusowego, prałat kapituły poznańskiej, proboszcz we Wschowie i Pszczynie, inicjator sprowadzenia do Poznania domu zakonnego Sióstr Miłosierdzia, astronom, matematyk i fizyk, teoretyk wojskowości, organizator pierwszego w Poznaniu obserwatorium astronomicznego, nauczyciel Kolegium Jezuickiego w Poznaniu, rektor Akademii Wielkopolskiej, wizytator szkół w Komisji Edukacji Narodowej, autor podręczników: "Tablic na zawsze wyrachowana wschodu i zachodu słońca na Poznań i miejsca przyległe", "O sztuce budowniczej na swoje porządki podzielonej zabawa ciekawa miana w szkołach poznańskich" oraz podręcznika fizyki teoretycznej "Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających na publicznych posiedzeniach ww szkołach poznańskich Societatis Jesu na widok wystawione i wykładane", za który otrzymał królewski Order Świętego Stanisława, prekursor bezpłatnych wykładów publicznych na temat fizyki doświadczalnej. Przez 40 lat życia był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany w Katedrze Poznańskiej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej