Szkolenie dotyczące wdrożenia standardów ochrony małoletnich w organizacji pozarządowej

Czy Twoja organizacja pracuje z dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia? Jeśli tak, to czy wiesz, że jesteś zobowiązana_ny spisać i wdrożyć "Standardy ochrony małoletnich"? Masz na to czas maksymalnie do 15 sierpnia 2024 roku. 

Dwie osoby podczas spotkania pokazują tablicę tłumowi z napisem: Szkolenie dot. ochrony małoletnich dla NGO - grafika artykułu
ilustracja

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich wynika z przyjętej nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, czyli tzw. "Ustawa Kamilka". Dzięki nowelizacji znacznie zwiększa się ochrona dzieci przed przemocą. Jednocześnie wzrasta z tego tytułu rola i odpowiedzialność podmiotów, w których przebywają osoby poniżej 18. roku życia - pojawia się m.in. konieczność wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Zgodnie z umowami dotacyjnymi na 2024 rok finansowanych ze środków budżetowych Miasta Poznania organizacje pozarządowe, które realizują działania z zaangażowaniem małoletnich, tj. dzieci i młodzieży do 18 roku życia odpowiedzialne są za realizację: "obowiązków pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz pracowników i innych osób dopuszczanych do takiej działalności określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich".

O tym jak wdrożyć ww. standardy w swojej organizacji pozarządowej możecie dowiedzieć się w trakcie spotkania organizowanego przez Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, prowadzone przez Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Fundację NIWA Edukacji i Rozwoju.

Bezpłatne szkolenie odbędzie się 17 lipca br. (tj. w środę) w godz. 9.00-14.15 w Centrum Profilaktyki Świt przy ul. Świt 34 w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi Justyna Piekarska - kuratorka sądowa, edukatorka z zakresu standardów ochrony dzieci Fundacji Dziecko w Centrum.

Program spotkania obejmie:

1) Wprowadzenie do tematyki krzywdzenia dzieci.

- rozpoznawanie krzywdzenia dziecka;

- czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka;

- skala krzywdzenia dzieci w Polsce;

2) Reagowanie na krzywdzenie dzieci:

- plan wsparcia dziecka;

- prawne instrumenty reagowania na krzywdzenie dzieci;

3) Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

- obowiązki pracodawcy i innych podmiotów organizujących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;

- standard ochrony małoletnich - wymogi ustawowe i praktyczne aspekty wdrażania - w szczególności: zasady przygotowania dokumentu zgodnie z zapisami ustawy; zasad bezpiecznych relacji personel/dziecko, dziecko/dziecko; schematy interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka; monitoring standardów.

Na szkolenie obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjzE8zO7Sbz-8OaVbciajzJfPMUXoHECLLuidONgb_Uo0uxg/viewform

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Wzmacniamy Europę SPLOTowymi Wartościami", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

KN