Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Kto może starać się o świadczenie dla osób, które zapewniły dach nad głową i wyżywienie obywatelom Ukrainy (40 zł)?
 2. Gdzie można składać wnioski o świadczenie (40 zł)?
 3. Czy jest jakiś limit osób, na które można wnioskować o świadczenie "40zł"?
 4. Ustawa weszła w życie 12 marca. Czy osoba, która przyjęła uchodźców np. 25 lutego nie dostanie świadczenia (40 zł) za okres przed wejściem w życie ustawy?
 5. Czy obywatel Ukrainy mieszkający legalnie w Polsce, który przyjął uchodźców, może ubiegać się o świadczenie (40 zł)?
 6. Czy można ubiegać się o świadczenie (40 zł), jeśli wnioskodawca ulokuje uchodźców w mieszkaniu, do którego nie posiada prawa własności?
 7. Czy wnioskodawca mieszkający w zasobie komunalnym może złożyć wniosek o świadczenie (40 zł)?
 8. Czy można się ubiegać o świadczenie (40 zł) w przypadku zapewnienia uchodźcy z Ukrainy jedynie zakwaterowania bez wyżywienia?
 9. Jeśli ktoś przyjął uchodźców 24 lutego 2022 r. i zamierza udzielić im schronienia na 120 dni zapewniając zakwaterowanie i wyżywienie, to musi złożyć wniosek jak najszybciej, czy może poczekać do 120 dnia?
 10. Co jeśli 40 zł dziennie na uchodźcę nie pokrywa faktycznych kosztów, jakie zostały poniesione w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy?
 11. Jak podjąć legalną pracę w Polsce?
 12. Co trzeba zrobić, by podjąć legalną pracę w Polsce?
 13. Gdzie szukać pracy?
 14. Czy trzeba zapłacić za wizytę u lekarza?
 15. Musiałem/łam przerwać leczenie w Ukrainie - co mam zrobić?
 16. Czy będę musiał/a zapłacić, jeśli znajdę się w szpitalu?
 17. Jak skorzystać z pomocy medycznej w Polsce?
 18. Co to jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz mojeIKP i po co z nich korzystać?
 19. Jak skorzystać z leków refundowanych (czyli tańszych)?
 20. Czym jest e-recepta?
 21. Jak szczepić dzieci?
 22. Jak uzyskać pomoc społeczną?
 23. Jakie dokumenty trzeba zabrać, zgłaszając się do MOPR?
 24. Kto może uzyskać pomoc społeczną?
 25. Gdzie mogą szukać pomocy osoby z niepełnosprawnościami?
 26. Jak uzyskać jednorazową pomoc pieniężną (300 zł)?
 27. Jak zostać opiekunem tymczasowym dziecka?
 28. Jak kontynuować studia lub pracę naukową na polskich uczelniach? 
 29. Czy za studia w Polsce są opłaty?
 30. Jak starać się o pomoc finansową dla studentów?
 31. Jak kontynuować pracę jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy?
 32. Czy ukraińskie dyplomy są uznawane w Polsce?
 33. Gdzie zaparkować legalnie i za darmo?
 34. Jak i gdzie wyrobić numer PESEL? Jakie dokumenty są do tego potrzebne? (WAŻNE: informacja aktualna od 14 marca)
 35. Gdzie można za darmo skorzystać z pomocy medycznej?
 36. Gdzie można się zgłosić po pomoc prawną?
 37. Gdzie można się zgłosić po odzież?
 38. Gdzie można zgłosić się po jedzenie?
 39. Czy są weterynarze, którzy za darmo pomagają przywiezionym zwierzakom?
 40. Ktoś przekroczył granicę i zaginął. Podejrzewam handel ludźmi lub przestępstwo na tle seksualnym. Gdzie i jak to zgłosić, gdzie znaleźć pomoc?
 41. Co z 500+ dla obywateli Ukrainy?
 42. Czy obywatele Ukrainy mogą się zaszczepić przeciw COVID-19 i gdzie?
 43. Czy i gdzie znajdę w Poznaniu pomoc psychologiczną?
 44. Co zrobić, gdy nie mam dokumentów (własnych lub dziecka)?
 45. Co zrobić w wypadku braku ubezpieczenia OC?
 46. Co zrobić w wypadku zakończenia terminu przeglądu technicznego w samochodzie, którym przyjechałem z Ukrainy?
 47. Czy i jak mogę zapisać dziecko do poznańskiej szkoły?
 48. Czy i jak mogę zapisać dziecko do poznańskiego przedszkola?
 49. Czy mogę korzystać z opieki medycznej w Polsce?
 50. Gdzie mogę zgłosić, że chcę przyjąć uchodżców i zapewnić im zakwaterowanie?
 51. Czy jest zamknięta granica polsko-ukraińska? Kto może przez nią przejść?
 52. Jakie są wymagane (do przejścia przez granicę) dokumenty dotyczące szczepień? Co, jeśli czegoś brakuje (np. certyfikatu) albo jeśli ktoś nie jest zaszczepiony -czy da się po stronie polskiej zrobić test, zaszczepić?
 53. Co z pracownikami tymczasowymi, jaki będzie ich status?
 54. Jak można pomóc, gdzie się zgłosić?
 55. Czy jest miejsce, dokąd można kierować osoby z Ukrainy? Jak osoby z Ukrainy będą rozmieszczane w Poznaniu?
 56. Gdzie można znaleźć oficjalne informacje na temat pomocy miasta? Gdzie szukać komunikatów, adresów?
 57. Jaka pomoc będzie kierowana ze strony Miasta?
 58. Czy będzie ułatwienie na granicy dotyczące formalności?
 59. Czy Polska przyjmuje Ukraińców, na jakich warunkach, jakie dokumenty są potrzebne?
 60. Jak dostać status uchodźcy?

Kto może starać się o świadczenie dla osób, które zapewniły dach nad głową i wyżywienie obywatelom Ukrainy (40 zł)?

- osoby lub instytucje/organizacje, które nieodpłatnie zapewniły uchodźcy z Ukrainy zakwaterowanie w mieszkaniu lub domu, zapewniając dodatkowo wyżywienie,

- instytucje/organizacje, które zapewniły uchodźcy z Ukrainy nieodpłatny nocleg w budynku lub lokalu innym niż mieszkalny, zapewniając wyżywienie. Wymogiem jest, aby warunki zakwaterowania nie zagrażały życiu lub zdrowiu ludzi.

Gdzie można składać wnioski o świadczenie (40 zł)?

Wnioski o świadczenie można składać w Poznańskim Centrum Świadczeń (ul. Wszystkich Świętych 1). Ważne: PCŚ obsługuje wyłącznie umówionych klientów. Wizytę można zarezerwować  telefonicznie (61 646 33 44) lub online, wszystkie informacje dostępne są na stronie www.pcs.poznan.pl. Osoby, które wypełniają wniosek we własnym zakresie, mogą wysłać go pocztą w formie papierowej do PCŚ lub złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP, wybierając skrzynkę Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Czy jest jakiś limit osób, na które można wnioskować o świadczenie "40zł"?

Nie, ustawa nie określa maksymalnej liczby osób, na które można wnioskować. Ważne, aby wskazać faktyczną liczbę osób, którym udzielone zostało zakwaterowanie i zapewnione wyżywienie. Zgodnie z ustawą Miasto ma prawo i może w każdej chwili zweryfikować prawdziwość oświadczenia, a także warunków zakwaterowania.

Ustawa weszła w życie 12 marca. Czy osoba, która przyjęła uchodźców np. 25 lutego nie dostanie świadczenia (40 zł) za okres przed wejściem w życie ustawy?

Ustawa weszła w życie 12 marca 2022 r., ale z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 r., a więc można ubiegać się o świadczenie za okres wstecz, tj. od 24 lutego 2022 r.

Czy obywatel Ukrainy mieszkający legalnie w Polsce, który przyjął uchodźców, może ubiegać się o świadczenie (40 zł)?

Tak, może ubiegać się o świadczenie, pod warunkiem, że wnioskodawca ma nadany numer PESEL, którego wskazanie jest niezbędne do złożenia wniosku.

Czy można ubiegać się o świadczenie (40 zł), jeśli wnioskodawca ulokuje uchodźców w mieszkaniu, do którego nie posiada prawa własności?

Ustawa nie nakłada obowiązku przedstawiania tytułu prawnego do lokalu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zakwaterowanie i wyżywienie na swój koszt osób przyjętych do zakwaterowania, podanych w karcie. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Czy wnioskodawca mieszkający w zasobie komunalnym może złożyć wniosek o świadczenie (40 zł)?

Przed udzieleniem pomocy uchodźcom najemca lokalu komunalnego powinien uzyskać zgodę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., na tymczasowe zamieszkiwanie uchodźców w lokalu komunalnym.

Czy można się ubiegać o świadczenie (40 zł) w przypadku zapewnienia uchodźcy z Ukrainy jedynie zakwaterowania bez wyżywienia?

Nie, zgodnie z ustawą świadczenie wypłacane jest osobom, które jednocześnie zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.

Jeśli ktoś przyjął uchodźców 24 lutego 2022 r. i zamierza udzielić im schronienia na 120 dni zapewniając zakwaterowanie i wyżywienie, to musi złożyć wniosek jak najszybciej, czy może poczekać do 120 dnia?

Zgodnie z ustawą świadczenie przyznawane i wypłacane jest "z dołu", a więc za faktyczny okres zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Wniosek złożyć można w każdym czasie, kiedy goszczeni są uchodźcy, jednak wypłata jest z zasady refundacją poniesionych kosztów, nie ma więc możliwości złożenia wniosku na świadczenie od razu "z góry" - taki wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie i świadczenie nie zostanie przyznane. Ważne: ostatnia nowelizacja specustawy wprowadziła zasadę, że wniosek trzeba złożyć w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu nim objętego.

Co jeśli 40 zł dziennie na uchodźcę nie pokrywa faktycznych kosztów, jakie zostały poniesione w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy?

Ustawa zakłada, że Gmina może wypłacić świadczenie na pokrycie kosztów przyjęcia uchodźcy w  wysokości 40 zł za osobę dziennie. Jeśli jednak te środki są niewystarczające, trzeba zwrócić się indywidualnie do Wojewody, ponieważ może on podwyższyć tę kwotę m.in. w przypadkach, gdy podmiotem udzielającym pomocy jest osoba prawna albo przedsiębiorca.

Jak podjąć legalną pracę w Polsce?

Legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń mogą podjąć:

 • obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r., 
 • obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terenie Polski.

Co trzeba zrobić, by podjąć legalną pracę w Polsce?

Pracownik nie musi nic robić. Wszelkimi formalnościami zajmie się pracodawca. W ciągu 14 dni od podjęcia pracy, ma on obowiązek powiadomić o tym fakcie odpowiedni powiatowy Pracodawca zgłosi pracownika elektronicznie na portalu www.praca.gov.pl.

Gdzie szukać pracy?

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Poznaniu otworzył punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy. Uciekający przed wojną obywatele tego kraju mogą tam zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy w stolicy Wielkopolski i okolicach. Punkt działa przy ul. Czarnieckiego 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30. Porady są udzielane w j. ukraińskim i j. polskim. 

W godz. 8:00-14:30 funkcjonuje także infolinia dla Ukrainek i Ukraińców: w języku polskim - tel. 512 360 258, w j. ukraińskim - tel. 512 360 273.

Ofert można też samodzielnie szukać:

Czy trzeba zapłacić za wizytę u lekarza?

Nie, każdy może skorzystać z bezpłatnej wizyty w przychodni z logo Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - porady lekarza rodzinnego, pielęgniarki, położnej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można też skorzystać z badań diagnostycznych zleconych przez lekarza, porady lekarza specjalisty oraz leczenia szpitalnego, jeśli stan zdrowia będzie wymagał pobytu w szpitalu.

Musiałem/łam przerwać leczenie w Ukrainie - co mam zrobić?

Trzeba zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego), pracującego w przychodni z logo Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Lekarz będzie kontynuował leczenie lub skieruje do specjalisty.

Czy będę musiał/a zapłacić, jeśli znajdę się w szpitalu?

Nie. Osoby, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, mogą Możesz skorzystać z opieki szpitalnej bezpłatnie.

Jak skorzystać z pomocy medycznej w Polsce?

 • Badania diagnostyczne, badania w poradniach specjalistycznych oraz leczenie w szpitalu są udzielane na podstawie skierowania lekarza. 
 • Skierowanie nie jest wymagane do: ginekologa i położnika; dentysty; wenerologa; onkologa; psychiatry; psychologa (w czasie stanu epidemii COVID-19 w Polsce); dla osób chorych na gruźlicę; dla osób zakażonych wirusem HIV.
 • Leczenie w szpitalach, w poradniach specjalistycznych oraz m.in. rehabilitacja po leczeniu szpitalnym są udzielane według kolejności zgłoszenia. Oznacza to, że osoby są wpisywane na listę oczekujących do lekarza specjalisty, np. na wizytę u ortopedy, kardiologa, laryngologa, na planowe leczenie szpitalne. 
 • W nagłych przypadkach, zagrażających życiu i zdrowiu, można zostać przyjętym do szpitala bez kolejki i bez skierowania.

Co to jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz mojeIKP i po co z nich korzystać?

Są to bezpłatne aplikacje, które zawierają dane medyczne o leczeniu. Dzięki nim m.in. można odebrać e-receptę, e-skierowanie, sprawdzić wynik testu na COVID-19. Informacje o tym, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta oraz jak zainstalować i uruchomić aplikację mojeIKP, można znaleźć na stronie www.pacjent.gov.pl w zakładce "Пацієнти з України".

Jak skorzystać z leków refundowanych (czyli tańszych)?

Korzystać z leków refundowanych mogą osoby, które: 

 • przybyły na terytorium Polski z Ukrainy w związku z wojną, od 24 lutego 2022 r.,
 • legitymują się dokumentem, który potwierdza tożsamość (nie dotyczy osób niepełnoletnich) lub numerem PESEL nadanym w Polsce,
 • mają wystawioną przez lekarza receptę ze zniżką. 

Jak skorzystać z leków refundowanych (czyli tańszych)?

Korzystać z leków refundowanych mogą osoby, które: 

 • przybyły na terytorium Polski z Ukrainy w związku z wojną, od 24 lutego 2022 r.,
 • legitymują się dokumentem, który potwierdza tożsamość (nie dotyczy osób niepełnoletnich) lub numerem PESEL nadanym w Polsce,
 • mają wystawioną przez lekarza receptę ze zniżką. 

Czym jest e-recepta?

W Polsce obowiązują elektroniczne recepty (e-recepty). Osoby, które nie mają numeru PESEL i chcą zrealizować e-receptę, muszą otrzymać od pracownika medycznego (np. lekarza, pielęgniarki) wydruk z kodem paskowym. Wydruk ten należy pokazać w aptece.  

Osoby, które mają numer PESEL, a także profil zaufany, mogą odebrać e-recepty SMS-em lub na adres mailowy (po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta i wpisaniu swoich danych kontaktowych), lub w aplikacji mojeIKP na telefon.

Jak szczepić dzieci?

 • Dzieci obywateli Ukrainy mogą być szczepione w przychodniach na podstawie ukraińskiego kalendarza szczepień. 
 • Po trzech miesiącach pobytu w Polsce obejmie je polski kalendarz szczepień, który będzie dla nich obowiązkowy.

Jak uzyskać pomoc społeczną?

Można się zwrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. MOPR pomaga w przezwyciężeniu trudnej sytuacji  osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, matkom z małymi dziećmi.

Można tam otrzymać świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład:

 • Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 miesiące
 • Posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku, gdy nie masz zapewnionego wyżywienia
 • Zasiłek okresowy
 • Usługi opiekuńcze
 • Mieszkanie chronione
 • Praca socjalna
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Interwencja kryzysowa

Trzeba zgłosić się do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) właściwej dla miejsca zamieszkania w Poznaniu:

 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, Punkt Obsługi Klienta (POK): 61 878 49 22, tel.: 48 61 878 48 73
 • Filia Jeżyce, ul. Sienkiewicza 22, POK: 48 61 878 18 88, tel. 61/878 18 81
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, POK: 61 878 18 18, tel. 61 878 18 17
 • Filia Stare Miasto, ul. Kościuszki 103, POK 61 878 18 51, tel. 61 878 18 55
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, POK 61 878 19 24 (36 lub 37), tel. 61 878 19 25

Godziny pracy wszystkich filii MOPR:  

 • poniedziałek w godzinach 7.30-16,
 • wtorek - czwartek w godzinach 7.30-15.30,
 • piątek w godzinach 7.30-15.

Jakie dokumenty trzeba zabrać, zgłaszając się do MOPR?

Należy zabrać:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem
 • zaświadczenie swoje i członków rodziny o nadaniu numeru PESEL
 • numer konta bankowego
 • adres miejsca zamieszkania
 • adres i numer szkoły lub przedszkola, do którego uczęszczają dzieci
 • dokument potwierdzający rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy (jeśli jest).

Kto może uzyskać pomoc społeczną?

Każdy obywatel Ukrainy, który: 

 • wjechał legalnie na terytorium Polski z  Ukrainy od 24 lutego 2022 r., 
 • chce zostać w Polsce, 
 • został wpisany do rejestru PESEL.

Świadczenia z pomocy społecznej będą krótkoterminowe (np. jeden, dwa miesiące). Są wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych, mają zabezpieczyć najpilniejsze wydatki osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnościami oraz matek z małymi dziećmi. Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej będą mogli skorzystać również obywatele Ukrainy, przebywający legalnie w Polsce, których członek rodziny powrócił do ojczyzny w celu obrony kraju.

Gdzie mogą szukać pomocy osoby z niepełnosprawnościami?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skontaktować się z odpowiednimi filiami MOPR

Jak uzyskać jednorazową pomoc pieniężną (300 zł)?

Może ją dostać każdy obywatel Ukrainy, który: 

 • wjechał legalnie do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. z Ukrainy, 
 • chce zostać w Polsce,
 • został wpisany do rejestru PESEL.

Wnioski można składać w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1. Punkt obsługi klienta przyjmuje dokumenty: w poniedziałki w godz. 7.30-16, od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30 oraz w piątki w godz. 7.30-15. Wniosek można pobrać poprzez stronę internetową PCŚ lub na miejscu.

Na wizytę w Poznańskim Centrum Świadczeń trzeba się umówić. Można to zrobić dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt pod numer telefonu 61 646 33 44, poprzez system rezerwacji wizyt lub bezpośrednio w PCŚ (wszystkie te usługi są dostępne w j. ukraińskim). 

Więcej informacji: https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-jak-uzyskac,178126.html

Jak zostać opiekunem tymczasowym dziecka?

Osoby, które nie są rodzicami, ale faktycznie opiekują się dzieckiem, powinny wystąpić do sądu o ustanowienie ich opiekunem tymczasowym. Taki wniosek mogą zgłosić m.in.: straż graniczna czy policja. W najbliższym ośrodku pomocy społecznej można poprosić o pomoc w złożeniu takiego wniosku do sądu. 

Ważne! Zasady te dotyczą obywateli Ukrainy oraz dzieci będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Jak kontynuować studia lub pracę naukową na polskich uczelniach? 

Wniosek o przyjęcie na studia w wybranej uczelni można złożyć od razu po przyjeździe do Polski. Można zacząć studia lub je kontynuować (na podstawie umowy między Polską a Ukrainą). Kontynuacja studiów jest możliwa również, gdy nie ma się dokumentów potwierdzających zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki. Wystarczy złożyć oświadczenie, że 24 lutego 2022 r. było się studentem uczelni, która działa na terytorium Ukrainy - na określonym roku studiów, na danym kierunku i poziomie studiów. 

Weryfikację przeprowadzi uczelnia, do której złożono wniosek. 

Ważne, aby zgadzał się rok kierunek i poziom studiów. W przypadku różnic w programie studiów, uczelnia może zobowiązać do zdania określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

Listę poznańskich uczelni wyższych można znaleźć tutaj: https://www.poznan.pl/mim/studia/-,p,13545,13547.html

Czy za studia w Polsce są opłaty?

Zwolnione z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych są osoby, które: 

 • mają status uchodźcy, 
 • korzystają z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, 
 • mają Kartę Polaka, 
 • są małżonkiem, rodzicami, dziadkami lub dziećmi, wnukami obywatela Polski mieszkającego w Polsce.

Ważne! Studia niestacjonarne (w weekendy) mogą być płatne.

Jeśli ktoś chce kontynuować studia przygotowujące do wykonywania zawodów takich jak: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,  fizjoterapeuty, ratownika medycznego - wysokość opłat na studiach niestacjonarnych lub w języku obcym nie przekroczy dotychczas ponoszonych w uczelni działającej w Ukrainie.

Z opłat za kształcenie można zostać zwolnionym przez rektora wybranej uczelni. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z tych opłat oraz zasady przyjęcia na studia.

Jak starać się o pomoc finansową dla studentów?

Osoby, które: 

 •  mają status uchodźcy, 
 • korzystają z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, 
 • mają Kartę Polaka, 
 • są małżonkiem, rodzicem, dziadkiem, dzieckiem, wnukiem lub prawnukiem obywatela Polski mieszkającego w Polsce

mogą wnioskować o:

 • stypendium socjalne, 
 • zapomogę, 
 • stypendium rektora 
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowe procedury w tych sprawach określa uczelnia, na której się studiuje.

Jak kontynuować pracę jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy?

Osoby, które pracowały jako nauczyciel akademicki lub naukowy w Ukrainie, od 24 lutego 2022 r. mogą być zatrudnione jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzania konkursu. 

Trzeba mieć odpowiedni tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora, odpowiednie kwalifikacje do zajmowania określonego stanowiska.  

W sprawie podjęcia pracy, należy skontaktować się z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym. Lista poznańskich uczelni znajduje się na stronie: https://www.poznan.pl/mim/studia/-,p,13545,13547.html

Ważne! Nie potrzeba zezwolenia ani zgody urzędu pracy.

Czy ukraińskie dyplomy są uznawane w Polsce?

 • Dyplomy uzyskane na Ukrainie do 20 czerwca 2006 r. są uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami.
 • Dyplomy uzyskane w Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. wymagają potwierdzenia ich równoważności z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

Minister Edukacji i Nauki rekomendował uczelniom, aby w miarę możliwości zwalniały z opłat nostryfikacyjnych lub wprowadzały minimalne opłaty, a postępowania prowadziły w krótszym terminie.

Gdzie zaparkować legalnie i za darmo?

W śródmieściu Poznania (Stare Miasto, Wilda, Łazarz, Jeżyce, Śródka) działa Strefa Płatnego Parkowania - jej mapa znajduje się na stronie Zarządu Dróg Miejskich. Ceny i godziny funkcjonowania różnią się w zależności od dzielnicy. W większości płacić za parkowanie trzeba od poniedziałku do piątku, a w centrum oraz części Jeżyc również w sobotę. Więcej informacji o działaniu SPP można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Miejskich

Jak i gdzie wyrobić numer PESEL? Jakie dokumenty są do tego potrzebne? (WAŻNE: informacja aktualna od 14 marca)

Wydawanie nr PESEL ruszyło w środę, 16 marca. Będzie połączone z uruchomieniem profilu zaufanego oraz mobilnego dokumentu potwierdzającego status uchodźców. Osoby, które nie chcą zostać dłużej w Poznaniu, mogą wyrobić PESEL w swoim docelowym mieście. W Poznaniu można zrobić to w budynku urzędu miasta przy ul. Libelta 16/20.

Żeby dostać PESEL, należy:

 • zarezerwować wizytę - najprościej to zrobić, dzwoniąc pod numer miejskiej infolinii Poznań Kontakt: 61 646 33 44. Można także umówić się online na stronie poznan.pl - także w języku ukraińskim.
 • Przy rejestracji trzeba podać numer telefonu oraz wybrać termin i godzinę. Na podany numer wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji wizyty wraz z jej numerem. Ważne - dla każdej dorosłej osoby należy zrobić oddzielną rezerwację (na jednej rezerwacji dorosły może wyrobić także PESEL dla dwójki dzieci, jeśli jest ich więcej, trzeba zrobić więcej rezerwacji).
 • W budynku urzędu, przy stanowiskach obsługi dostępny będzie fotograf, z którego usług można skorzystać bezpłatnie.

Gdzie można za darmo skorzystać z pomocy medycznej?

Każdy obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie, ma prawo korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak pozostali ubezpieczeni (z wyjątkiem m.in. leczenia uzdrowiskowego). Świadczenia są udzielane przez placówki ochrony zdrowia na mocy umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Oznacza to, że każdy może zgłosić się do najbliższej przychodni lub szpitala.

Gdzie można się zgłosić po pomoc prawną?

W Poznaniu osoby uciekające przed rosyjską agresją mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawników. Porady udzielane są stacjonarnie oraz zdalnie. Mogą z nich skorzystać także Ukraińcy, którzy już mieszkają w Polsce, a ściągnęli tutaj rodziny lub mają wątpliwości, co do przedłużenia swojego pobytu. Pomoc prawna dedykowana jest także Polakom, którzy przyjęli pod swój dach rodziny ukraińskie. 

Aby skorzystać z porad, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Nie trzeba się umawiać. Pomoc udzielana jest w j. angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji, dni i godziny udzielania pomocy można znaleźć na stronie: poznan.pl/

Gdzie można się zgłosić po odzież?

Podstawowe pakiety pomocy (żywność, kosmetyki, środki higieny) wydawane są w Miejskim Punkcie Pomocy przy ul. Bukowskiej 27/29. Po odzież można zgłosić się do Pogotowia Społecznego przy ul. Ratajczaka 20.

Gdzie można zgłosić się po jedzenie?

Osoby z Ukrainy, które przyjeżdżają do Poznania, mogą liczyć na ciepły posiłek w punkcie recepcyjnym na MTP. Paczki z jedzeniem wydawane są także w Miejskim Punkcie Pomocy przy ul. Bukowskiej 27/29. Ponadto bezpłatne posiłki wydawane są codziennie od poniedziałku do soboty w jadłodajniach Caritas - wszystkim wymagającym wsparcia. W niedzielę i święta są wydawane w jadłodajni, która ma dyżur danego dnia.

 • Jadłodajnia Caritas pw. św. Brata Alberta - Sióstr Albertynek, Poznań, ul. Ściegiennego 133, godz. wydawania posiłków 10.00-12.00, 17.30-18.00.
 • Jadłodajnia Caritas pw. św. Urszuli Ledóchowskiej - Sióstr Urszulanek SJK, Poznań, ul. Taczaka 7, godz. wydawania posiłków 10.00-11.30, 15.40-16.30.
 • Jadłodajnia Caritas Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Poznań, ul. Niegolewskich 23, godz. wydawania posiłków 10.00-11.00.
 • Jadłodajnia Caritas Sióstr Elżbietanek, Poznań, ul. Łąkowa 4, godz. wydawania posiłków 11.00-12.00.

Czy są weterynarze, którzy za darmo pomagają przywiezionym zwierzakom?

Osoby, które znalazły schronienie w Poznaniu wraz z towarzyszącymi im psami lub kotami, mogą wysłać wiadomość na adres: sekretariat@piw-poznan.pl, podając następujące informacje:

 • aktualne miejsce przebywania zwierząt/zwierzęcia,
 • liczbę i rodzaj zwierząt,
 • dane do kontaktu - numer telefonu (może to być kontakt do obywatela Polski, który pomaga osobom z Ukrainy - pozwoli to uniknąć problemów językowych).

Takie informacje pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na sprawne zaplanowanie i przeprowadzenie niezbędnych czynności - bezpośrednio w miejscu, gdzie zwierzę przebywa.

Koszty szczepienia psów i kotów w tym wypadku pokrywany jest w całości z budżetu państwa. Znakowanie i czipowanie czworonogów jest bezpłatne.

W stolicy Wielkopolski można za darmo (do wyczerpania miejsc) wykastrować swojego kota i psa. Z zabiegu mogą skorzystać czworonogi należące do mieszkańców Poznania. Adresy gabinetów weterynaryjnych można znaleźć na stronie: poznan.pl

Na terenie Poznania działają fundacje i lecznice, które udzielają pomocy w przypadku problemów zdrowotnych zwierzęcia, gdy konieczne jest otrzymanie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej. 

Więcej informacji: poznan.pl

Ktoś przekroczył granicę i zaginął. Podejrzewam handel ludźmi lub przestępstwo na tle seksualnym. Gdzie i jak to zgłosić, gdzie znaleźć pomoc?

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz specjalne adresy mailowe.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji: 

Można tam przekazać i zdobyć informacje oraz uzyskać pomoc w sytuacjach zaginięcia osób, które przekroczyły granicę Polski w związku z wojną w Ukrainie.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP: 

Można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi, przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Więcej informacji na stronie poznan.pl.

Co z 500+ dla obywateli Ukrainy?

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i którzy chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyznaczy i wypłaci alimenty w ramach programu Rodzina 500+ (tzw. 500+). Specjalny wniosek na 500+ w języku ukraińskim można teraz złożyć w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE).
500+ dla obywateli Ukrainy - Informacje dla obywateli Ukrainy - UA - ZU

Czy obywatele Ukrainy mogą się zaszczepić przeciw COVID-19 i gdzie?

Obecnie miejskie podmioty lecznicze na bieżąco wykonują szczepienia przeciw COVID-19 dla mieszkańców Poznania oraz dla Ukraińców i Ukrainek. Każdy może zgłosić się do punktu, gdzie po wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego w języku ukraińskim zostanie przyjęty.

Czy i gdzie znajdę w Poznaniu pomoc psychologiczną?

Miasto Poznań przygotowało bazę instytucji, organizacji i podmiotów prywatnych gotowych bezpłatnie udzielić wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego osobom przybywającym z Ukrainy. Więcej informacji z wyszczególnieniem sposobu wsparcia (osobisty, telefoniczny, online), godzinami pomocy i i numerami telefonów do bezpośredniego kontaktu na stronie poznan.pl.

Co zrobić, gdy nie mam dokumentów (własnych lub dziecka)?

W tej sytuacji należy skontaktować się z konsulatem Ukrainy. W Poznaniu ciągle trwają dyżury konsularne, chętni do skorzystania z nich mogą zarejestrować się na wizytę pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44,w godzinach od 7:30 do 20:00. Można też kontaktować się z Generalnym Konsulatem Ukrainy we Wrocławiu, nr tel.:  +48 717 127 600 lub ze Strażą Graniczną - ul. Bukowska 285, nr tel: 61 861 13 00. Więcej informacji: strazgraniczna.pl/

Co zrobić w wypadku braku ubezpieczenia OC?

Każdy, kto wjeżdża do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, powinien mieć Zieloną Kartę lub ubezpieczenie graniczne. To ostatnie można dostać bezpłatnie (na 30 dni). Zieloną Kartę można kupić jeszcze na terenie Ukrainy - to potwierdzenie posiadanej polisy OC. Osoby, które nie mają Zielonej Karty, zaraz po przekroczeniu granicy Polski powinny kupić tzw. OC graniczne. Można to zrobić m.in. w punktach na granicy, u agentów ubezpieczeniowych lub przez infolinię. Ubezpieczenie to jest zawierane na minimum 30 dni, maksymalnie na 365 dni. W tej chwili polisa OC granicznego dostępna jest na 30 dni bezpłatnie dla obywateli Ukrainy  - przez infolinię lub u agentów konkretnych ubezpieczycieli. Więcej informacji na stronie poznan.pl.

Co zrobić w wypadku zakończenia terminu przeglądu technicznego w samochodzie, którym przyjechałem z Ukrainy?

Nie zostało to jeszcze uregulowane w przepisach. Jednak należy pamiętać, że przemieszczanie się pojazdem bez ważnego przeglądu jest w Polsce karane i może nieść duże konsekwencje finansowe w przypadku jakiegoś zdarzenia na drodze. 

Czy i jak mogę zapisać dziecko do poznańskiej szkoły?

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 7-18 lat są przyjmowani do publicznych szkół na takich samych zasadach jak młodzi Polacy, w ciągu całego roku szkolnego. 

Aby zapisać dziecko do szkoły, trzeba złożyć wniosek do dyrektora placówki. Publiczne podstawówki, w rejonie których mieszka dziecko, przyjmują z urzędu, inne - w zależności od wolnych miejsc. Prawna podstawa pobytu ucznia w Polsce (np. status uchodźcy) nie ma znaczenia. 

Dzieci, które nie mówią dobrze po polsku, mogą brać udział w dodatkowych zajęciach z tego języka lub uczyć się w oddziale przygotowawczym.

Więcej informacji na stronie poznan.pl

Czy i jak mogę zapisać dziecko do poznańskiego przedszkola?

Dzieci z Ukrainy mogą znaleźć także opiekę w poznańskich przedszkolach na takich zasadach jak polskie dzieci. Informacje na temat tych placówek można uzyskać w Biurze Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44  oraz poprzez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Nauka języka polskiego dla maluchów, które tego potrzebują, odbywa się w trakcie zajęć przedszkolnych. Więcej informacji na stronie: poznan.pl

Czy mogę korzystać z opieki medycznej w Polsce?

Zgodnie z zapowiedziami rządu uchodźcy są objęci pomocą medyczną. Nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, ale są uprawnieni do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że mogą korzystać m.in. z usług szpitali i przychodni, które mają umowę z NFZ. Dotyczy to wszystkich którzy uciekli przed wojną, bez względu na narodowość, jeśli przekroczyli ukraińsko - polską granicę od 24 lutego 2022 r. włącznie. Osoby, które nie mają czerwonej pieczątki w paszporcie ani zaświadczenia o przekroczeniu granicy, mogą zgłosić się do siedziby straży granicznej na Ławicy.

Gdzie mogę zgłosić, że chcę przyjąć uchodżców i zapewnić im zakwaterowanie?

Każdy przyjeżdżający do Poznania uchodźca z Ukrainy może udać się do punktu recepcyjnego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tam uzyska niezbędne wsparcie, ciepły posiłek, pomoc rzeczową i informacje. Zapewnienie schronienia i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy jest zadaniem administracji rządowej. Ani wojewoda, ani Miasto Poznań nie pośredniczą w najmie mieszkań osób prywatnych na potrzeby lokowania uchodźców z Ukrainy. 

Czy jest zamknięta granica polsko-ukraińska? Kto może przez nią przejść?

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, zostaną wpuszczeni do Polski. Jeśli nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinni udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. Tam otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek i więcej informacji na temat pobytu. Zapewnione zostanie tymczasowe zakwaterowanie w Polsce. Więcej informacji: www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Jakie są wymagane (do przejścia przez granicę) dokumenty dotyczące szczepień? Co, jeśli czegoś brakuje (np. certyfikatu) albo jeśli ktoś nie jest zaszczepiony -czy da się po stronie polskiej zrobić test, zaszczepić?

W Dzienniku Ustaw opublikowano w czwartek, 24 lutego rozporządzenie. Mówi ono, że z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 zwolnione będą osoby, które przekraczają granicę polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym.

Co z pracownikami tymczasowymi, jaki będzie ich status?

Jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce na podstawie:

 • wizy krajowej lub
 • zezwolenia na pobyt czasowy

przypada w okresie od 24 lutego 2022 roku, okres ważności tych tytułów pobytowych ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 roku.

Jak można pomóc, gdzie się zgłosić?

Urząd miasta uruchomił skrzynkę mailową, na którą można wysyłać pytania: ukraina@um.poznan.pl. Wszystkie osoby posługujące się językiem polskim i ukraińskim oraz osoby, które chcą i mogą w ramach wolontariatu wspomóc miejskie instytucje i służby, mogą zgłosić się poprzez stronę: poznan.pl/wolontariat/.

Miasto uruchamia też miejski punkt pomocy - Poznań dla Ukrainy. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18 przy ul. Bukowskiej 27/29, w soboty w godz. 10-15. Szczegóły na profilu @czulypoznan.

Miasto uruchomiło też specjalne konto bankowe, na które można wpłacać darowizny. Zebrane na rachunku pieniądze zostaną przeznaczone wyłącznie na pomoc obywatelom i obywatelkom Ukrainy. Numer konta, na który można wpłacać: 25 1020 4027 0000 1202 1731 1957. W tytule przelewu należy wpisać: "Pomoc dla obywateli Ukrainy".

Działa miejska infolinia - Biuro Poznań Kontakt - pod numerem telefonu: 61 646 33 44, linia jest obsługiwana również w języku ukraińskim.

Pomoc humanitarną koordynuje MSZ. Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ chęć pomocy mogą zgłosić osoby prywatne, organizacje pozarządowe i firmy (bardzo prosty formularz). Pomoc może dotyczyć wsparcia materialnego, finansowego, schronienia. W przypadku organizacji pozarządowych można zgłosić pomoc zarówno w Polsce, jak i na terenie Ukrainy. Na stronie również wykaz zbiórek i innych inicjatyw na rzecz pomocy.

Czy jest miejsce, dokąd można kierować osoby z Ukrainy? Jak osoby z Ukrainy będą rozmieszczane w Poznaniu?

Od 26 lutego na Dworcu Głównym w Poznaniu działa punkt informacyjny dla przybywających z Ukrainy. Działa również punkt recepcyjny na MTP - można tam uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym zakwaterowania. Konsultanci pokierują osobę/osoby do odpowiednich miejsc.

Gdzie można znaleźć oficjalne informacje na temat pomocy miasta? Gdzie szukać komunikatów, adresów?

Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na stronie poznan.pl oraz poznan.pl/ua/, a także na miejskich profilach społecznościowych: facebook.com/Poznan. Działa miejska infolinia - Biuro Poznań Kontakt - pod numerem telefonu: 61 646 33 44, linia jest obsługiwana również w języku ukraińskim.

Jaka pomoc będzie kierowana ze strony Miasta?

Miasto uruchomiło miejski punkt pomocy - Poznań dla Ukrainy. Już od poniedziałku (28 lutego) był czynny w godzinach od 14.00 do 20.00 (UWAGA: obecnie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, soboty: 10-15) przy ul. Bukowskiej 27/29. Można tam znaleźć pomoc. Szczegółowe informacje na profilu @czulypoznan. Poznań jest też w kontakcie z samorządami po wschodniej stronie kraju. 

Czy będzie ułatwienie na granicy dotyczące formalności?

Tak, obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski m.in. na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 Osoby uciekające przed wojną nie muszą również przechodzić kwarantanny.

Czy Polska przyjmuje Ukraińców, na jakich warunkach, jakie dokumenty są potrzebne?

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, zostaną wpuszczeni do Polski. Jeśli nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinni udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. Tam otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek i więcej informacji na temat pobytu. Zapewnione zostanie tymczasowe zakwaterowanie w Polsce. Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski na podstawie: ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Jak dostać status uchodźcy?

Aby złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, trzeba zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. 

Można to zrobić: 

 • w trakcie wjazdu na terytorium Polski
 • w dowolnym oddziale lub placówce  Straży Granicznej. W Poznaniu może być to placówka na Ławicy, przy ul. Bukowskiej 285, tel. 61 861 13 00, mail: poznan@strazgraniczna.pl

Złożeniu wniosku towarzyszą dodatkowe procedury, takie jak:

 • fotografowanie (obowiązkowe),
 • pobieranie odcisków palców (obowiązkowe dla osób powyżej 14 roku życia),
 • badania lekarskie i zabiegi sanitarne,
 • szczegółowe sprawdzenie osoby (tylko w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa porządku),
 • indywidualna rozmowa.

Więcej informacji:gov.pl/w-jaki-sposob-zlozyc-wniosek-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej2

Osoby, które trafiły do Polski po 24 lutego 2022 roku, obowiązują szczególne zasady zalegalizowania pobytu. Więcej informacji: gov.pl/web/udsc

sieci społecznościowe