Policyjna infolinia w związku z wojną w Ukrainie

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz specjalne adresy mailowe dla osób, które chcą przekazać informacje o przypadkach handlu ludźmi w związku z wojną w Ukrainie, zaginięciach uchodźców i ich rodzin lub przestępstwach na tle seksualnym. 

Na zdjęciu rząd policyjnych radiowozów - grafika artykułu
Infolinia jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowym

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu: 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl. Można tam przekazać i zdobyć informacje oraz uzyskać pomoc w sytuacjach zaginięcia osób, które przekroczyły granicę Polski w związku z wojną w Ukrainie.

Centrum na bieżąco monitoruje działania prowadzone przez policję na terenie kraju. Przy poszukiwaniu osób zaginionych będzie stale współpracować z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem policji w tym zakresie.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach takiego procederu. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 47 72 56 502 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 56 502). Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia  jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw. 

Portal o przeciwdziałaniu handlu ludźmi:  https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

AW