Nowe, tańsze mieszkania na wynajem

Podczas wtorkowej sesji poznańscy radni jednogłośnie przyjęli nowy program: "POZnań - i zamieszkaj". Dzięki niemu w mieście powstaną nowe mieszkania na wynajem. Lokale przeznaczone będą dla szerokiej grupy osób, którym trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, ale nie mają szans na przydział mieszkania socjalnego.

Nowy blok TBS, przed nim kolorowy plac zabaw, w tle budynek kościoła - grafika artykułu
Program zrealizuje PTBS, które odpowiada m.in. za inwestycje na Strzeszynie

Nowy program "POZnań - i zamieszkaj" pozwoli na stworzenie w Poznaniu atrakcyjnej oferty mieszkań na wynajem. Ich przyszli najemcy nie będą musieli wykładać ogromnych sum na udział w kosztach budowy. Będą za to mogli wystąpić o dopłatę do czynszu w pierwszych latach najmu. Będzie to możliwe, ponieważ Miasto Poznań może z Funduszu Dopłat zdobyć finansowe wsparcie na tworzenie mieszkań na wynajem o ograniczonym czynszu. Budową ma zająć się spółka PTBS, która planuje inwestycję m.in. przy ul. Żelaznej.

Kto może wziąć udział?

To propozycja dla poznańskich rodzin oraz dla tych, którzy chcą rodzinę założyć, a brak lokalu znacznie utrudnia realizację tych planów. W programie mogą wziąć udział również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski. 

Żeby wziąć udział w programie, należy spełnić dwa podstawowe warunki - pierwszy z nich dotyczy wysokości średnich miesięcznych dochodów. Muszą one mieścić się pomiędzy dolną, a górną granicą. 

Dolną granicą przystąpienia do programu jest kwota, która pozwala na wynajęcie lokalu socjalnego. Obecnie wynosi ona 1500 zł/os. (dla gospodarstwa wieloosobowego) oraz 2100 zł/os. (dla gospodarstwa jednoosobowego). 

Górna granica wynika bezpośrednio z przyjętej przez Sejm ustawy i na 16 lutego 2021 r. wynosi: 

  • gospodarstwo jednoosobowe - 4319,65 zł
  • gospodarstwo dwuosobowe - 6479,47 zł (3239,74 zł/os.)
  • gospodarstwo trzyosobowe - 8909,27 zł (2969, 76 zł/os.)
  • gospodarstwo czteroosobowe - 10799,11 zł (2699, 78 zł/os.)
  • gospodarstwo pięcioosobowe - 12958,93 zł (2591,79 zł/os.)

Uwaga: liczy się dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Jest też drugi warunek: chętni nie mogą mieć tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Poznania. Jeśli go mają, powinni złożyć oświadczenie, że przed podpisaniem umowy najmu się go wyzbędą. 

Jak wygląda procedura?

Każdy, kto chce wziąć udział w programie, może złożyć wniosek o najem, gdy tylko ruszy nabór (termin zostanie publicznie ogłoszony). Do niego trzeba będzie dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków.  

Wnioski rozpatrzy niezależna komisja, która oceni je zgodnie z przyjętymi kryteriami. Aby zapewnić pełną przejrzystość naboru, ustalono zasady pierwszeństwa. Dodatkowe punkty mogą więc zdobyć m.in. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby poniżej 40 roku życia, i te, które obecnie zajmują mieszkania komunalne, korzystają z programu "Mieszkanie dla absolwenta" albo z Miejskiego Biura Najmu. Punkty trafią również do osób, które rozliczają podatki w Poznaniu, wcześniej ubiegały się o pomoc mieszkaniową albo czekają na lokal w TBS.

Po rozpatrzeniu dokumentów komisja stworzy listę najemców. O kolejności na niej zdecyduje liczba uzyskanych punktów oraz data złożenia wniosku. 

W Poznaniu, podobnie jak w innych dużych miastach Polski, brakuje ofert mieszkań na wynajem w dostępnych cenach. Lokale na rynku komercyjnym wynajmowane są często na konkretny okres, a wysokość czynszu przekracza możliwości finansowe zainteresowanych. Dlatego - aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby mieszkańców, w Poznaniu przeprowadzono badania preferencji mieszkaniowych. Ich rezultatem było przyjęcie przez Radę Miasta Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. Jednym z jej priorytetów jest poprawa dostępności mieszkań na wynajem. Nowy program to narzędzie, które pozwoli lepiej wypełnić strategię. 

AW

sieci społecznościowe