Program "Mieszkanie dla Seniora"

Uwaga! Biuro Spraw Lokalowych aktualnie nie prowadzi naboru wniosków do Programu "Mieszkanie dla Seniora". W przypadku ponownego uruchomienia naboru wniosków, stosowne informacje zostaną umieszczone w sekcji "Ogłoszenia".

Program "Mieszkanie dla Seniora" realizowany jest przez Miasto Poznań we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Lokale oferowane w ramach programu należą do zasobu PTBS sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań.

Pomysł na program mieszkaniowy adresowany dla starszych mieszkańców miasta zrodził się z potrzeby reakcji na wyzwania związane z procesem starzenia się społeczeństwa. Mając na uwadze rozwój mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu się, Poznań cały czas pozyskuje mieszkania dla Seniorów z zasobu PTBS sp. z o.o. na podstawie umów partycypacji w kosztach budowy lokali oraz realizuje uprawnienia osób zakwalifikowanych do programu.


Warunki udziału w programie:

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60. roku życia, które mają ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej, lub renty.

Osoby starające się o udział w programie muszą zamieszkiwać na terenie miasta Poznania, spełnić kryterium dochodowe oraz jedno z siedmiu kryteriów wymienionych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania.

Kryterium dochodowe stanowi procentowe odniesienie do najniższej emerytury i w 2021 r. dla osób samotnych kształtuje się w granicach między 2700 zł a 4800 zł, natomiast dla gospodarstw wieloosobowych - w granicach między 2100 zł a 3600 zł.


Lokalizacja lokali:

Mieszkania dla Seniorów zlokalizowane są przede wszystkim w budynkach przy ul. Drewlańskiej 10 (Piątkowo), ul. Grabowej 22B i 22C (Dębiec), ul. Moniki Cegłowskiej 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 (Strzeszyn). Pojedyncze lokale usytuowane są również w innych lokalizacjach, m.in. przy ul. Murawa, ul. Roboczej, ul. Naramowickiej, ul. Hercena, ul. Kosynierskiej i ul. Słowiańskiej.

W związku z naturalnym ruchem ludności rocznie zwalnia się od kilku do kilkunastu lokali. Są one przeznaczane na udzielanie pomocy mieszkaniowej osobom starszym, które w przeszłości ubiegały się o mieszkanie, ale z uwagi na ograniczone zasoby lokalowe nie zostały skierowane do zawarcia umowy najmu i znajdują się na liście oczekujących.


Charakterystyka lokali:

Każdy z lokali wyposażony jest w łazienkę oraz aneks kuchenny lub osobną kuchnię. Kuchnie i aneksy kuchenne wyposażone są w kuchenkę elektryczną i zlewozmywak (brak instalacji gazowej). W lokalach funkcjonuje ogrzewanie miejskie. Część lokali wyposażona jest również w balkon. W każdym budynku przeznaczonym dla Seniorów dostępna jest winda.


Koszt utrzymania lokali:

Miesięczny koszt utrzymania lokalu w zasobie PTBS sp. z o.o. to czynsz (od 10,35 zł/m2 do 16,00 zł/m2 w zależności od lokalizacji) oraz opłaty eksploatacyjne (za wodę, ścieki, c.o., wywóz śmieci, energię elektryczną - wg indywidualnego zużycia). Zawarcie umowy najmu lokalu uzależnione jest od wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.