Przypominamy o programach dotacyjnych realizowanych przez Wydział Klimatu Środowiska

Przypominamy o programach dotacyjnych realizowanych przez Wydział Klimatu Środowiska

kawka bis - grafika artykułu
Kawka Bis 2024
  1. Kawka Bis jest to program dotacyjny wspierający likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpieniu go innym ekologicznym sposobem ogrzewania.

Wysokość dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

W programie uzyskasz dofinansowanie na likwidację pieca węglowego w przypadku zmiany na:

  • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,
  • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną.

Pamiętaj! Na mocy uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z "kopciuchów" będzie karane.

Kolejna edycja Kawki Bis już trwa! Zapraszamy do składania wniosków. Wnioski można składać do 31 lipca 2024

Wymieniając "kopciucha" już teraz unikniesz kary grzywny nawet do 5 000 zł w przyszłości.

  1. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W Wydziale Klimatu i Środowiska znajduje się gminy punkt konsultacyjny oraz możliwość składania wniosków do programu dotacyjnego rządowego Czyste Powietrze.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a realizacja przedsięwzięcia trwa do 31.12.2027 r.

  1. Ciepłe Mieszkanie pomoc przy wnioskach jest to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Dotacja pozwala na likwidację źródeł ciepła, które nie spełniają wymagań ekologicznych. Uzyskać można nawet do 90 proc., zwrotu poniesionych kosztów. Jest to program rządowy, który jest wspierany przez miasto. W Wydziale Klimatu i Środowiska znajduje się gminy punkt konsultacyjny oraz możliwość składania wniosków do programu dotacyjnego rządowego Ciepłe Mieszkanie. Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem objęte będą zadania dzielące się na:

1) działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu

2) działania dodatkowe.

Nabór wniosków trwa do 31.03.2024 roku.

  1. Akcja "Trzymaj ciepło" organizowana jest w Poznaniu od 2009 roku. Jest to pierwszy miejski projekt umożliwiający sprawdzenie termoizolacji budynków. Program ma charakter edukacyjny i informacyjny, promując działania energooszczędne i proekologiczne. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że utrata ciepła przez nieszczelne okna czy źle ocieplone ściany to nie tylko niższa temperatura w mieszkaniu. To także realna strata pieniędzy wydana na energię cieplną, która bezpowrotnie ucieka z nieszczelnych budynków i powoduje niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do środowiska. Z każdego badania termowizyjnego mieszkańcy otrzymują drogą elektroniczną raport ze zdjęciami i krótkim komentarzem fachowca, dowiadując się, w jakich miejscach ich budynki tracą najwięcej ciepła. Posiadając taką wiedzę właściciele budynków mogą zaplanować inwestycję termomodernizacyjną, np. ocieplanie obiektu, uszczelnianie lub wymianę okien i drzwi, montaż rolet czy wymianę grzejników.
  1. Dotacja celowa na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych lub drzwi zewnętrznych drewnianych gwarantujących utrzymanie ciepła. Wysokość dotacji w związku z wymianą okien zewnętrznych lub drzwi zewnętrznych wynosi do 100%. Dotacja może być udzielona wyłącznie właścicielom lokali dla których zostały wykonane badania termowizyjne w ramach akcji "Trzymaj ciepło".  O terminie składania wniosków będziemy informować osobnym wpisem na naszą stronę poznan.pl/srodowisko.pl

Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania. Zielone dachy, zielone ściany dotacja na więcej zieleni w miejskiej przestrzeni to cel, który przyświeca propagowaniu idei tworzenia zielonych ścian i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych, mieszkalno- usługowych i gospodarczych na terenie miasta Poznania. Z dofinansowania skorzystać mogą w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, ale również jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. ".  O terminie składania wniosków będziemy informować osobnym wpisem na naszą stronę poznan.pl/srodowisko.pl