Uchwała dotacyjna na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów

Z dniem 8 maja 2024 roku w życie wchodzi Uchwała Nr C/1967/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania.

Grafika przedstawiająca dom z obrośniętym dachem i ścianami - grafika artykułu
Zielone dachy, zielone ściany

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów ekstensywnych i intensywnych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, gospodarczych.

Zgodnie z przyjętą uchwałą zewnętrzne ogrody wertykalne muszą spełniać następujące warunki:

  • powierzchnia ściany nie może być mniejsza niż 15 m2;
  • rośliny powinny być umieszczone na zewnętrznej, pionowej ścianie budynku lub piąć się po niej;
  • nasadzenia muszą być podlewane.

Zielone dachy muszą spełniać następujące warunki:

  • być dostosowane do możliwości obciążeniowych obiektu;
  • maksymalny kąt nachylenia: 30°;
  • minimalna powierzchnia: 10 m2;
  • warstwa substratu:

- min. 8 cm dla zielonego dachu ekstensywnego,

-  min. 30 cm dla zielonego dachu intensywnego

Kwota przyznanej dotacji będzie określana na podstawie kosztorysu załączonego do wniosku. Wysokość dotacji w związku ze stworzeniem zewnętrznego ogrodu wertykalnego lub zielonego dachu, wynosi 100% kosztów poniesionych na podstawie dokumentów kwalifikujących z zastrzeżeniem, że górny limit dofinansowania wynosi 25 000 zł, ale nie więcej niż 330 zł/m2 na stworzenie zewnętrznego ogrodu wertykalnego o minimalnej powierzchni 15 m2 lub 500 zł/m2 zielonego dachu o minimalnej powierzchni 10 m2.

Uchwała nr C/1967/VIII/2024 z dnia 2024-04-16 - bip.poznan.pl

Załączniki:

Wnioski na dofinansowanie tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów przyjmowane są od dnia 8 maja do 30 września 2024 r. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. Wnioski można składać w formie:

  • papierowej - pocztą na adres Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań lub osobiście w sekretariacie Wydziału (pok. 203)
  • elektronicznej - na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Poznania: /UMPoznan/SkrytkaESP przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informacji udzielają pracownicy infolinii Poznań Kontakt - nr tel.: 61 646 33 44 oraz pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska - nr tel.: 61 878 40 57 i 61 878 40 53 (sekretariat).

UWAGA! Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski, złożone na odpowiednim formularzu rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.