Migracja płazów!

Wydział Klimatu i Środowiska przypomina iż do około 15 kwietnia br. trwa wiosenna migracja płazów do miejsc rozrodu

płazy - grafika artykułu
płazy

Miasto Poznań od lat prowadzi działania w zakresie ochrony płazów na terenie miasta. Dużym krokiem w tym kierunku było uchwalenie w 2011 roku Użytku Ekologicznego "Traszki Ratajskie", którego głównym celem jest ochrona populacji płazów. W tym roku Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Zarządem Dróg Miejskich, Miejskim Inżynierem Ruchu oraz Strażą Miejską Miasta Poznania podejmują działania w celu zmniejszenia śmiertelności płazów w czasie migracji.

Płazy co roku wędrują pomiędzy miejscami rozrodu (zbiorniki wodne) a siedliskami lądowymi (lasy, łąki, zieleń miejska), wykorzystywanymi, jako obszary aktywności letniej lub oferujące miejsca do hibernacji w okresie zimowym. Największe nasilenie śmiertelności drogowej ma miejsce wczesną wiosną, gdy masowo giną wędrujące do zbiorników ropuchy szare, traszki i żaby brunatne.

Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w okolicy ulic: Ku Dębinie, Warmińskiej, Edwardowo oraz Radarowej.