Prognozowane wystąpienie wysokich stężeń pyłu PM10
 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, działający przy Departamencie Monitoringu Środowiska GIOŚ, wydał powiadomienie o wystąpienia ryzyka poziomu informowaniazenia. Ostrzeżenie na terenie miasta obowiązuje w czwartek, 25 lutego. Za przyczynę zaistniałej sytuacji GIOŚ wskazuje panujące warunki meteorologiczne, utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!
 

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 24.02) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Miasto Poznań przystąpiło do programu Czyste Powietrze
 

Miasto Poznań przystąpiło do krajowego programu Czyste Powietrze. W czwartek, zastępca prezydenta, Bartosz Guss i Jolanta Ratajczak, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisali porozumienie w tej sprawie. Dzięki temu poznaniacy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis.

Uważaj! Dron może zajrzeć do komina!
 

Pod koniec września rozpoczęły się badania jakości powietrza przy użyciu specjalistycznego drona. Oblotami został objęty  teren całego miasta, w tym w szczególności: Stare Miasto, Jeżyce, Wilda, Łazarz, Wola, Smochowice, os. Warszawskie, Szczepankowo oraz Świerczewo. Kontrole pomagają namierzyć trucicieli, którzy palą złej jakości paliwem. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej akcji - z tą różnicą, że tym razem szczególny nacisk położono na działania po zmroku. w godzinach wieczornych i popołudniowych. 

Dokarmiasz? - szkodzisz, a nie pomagasz!
 

Na terenach miejskich występuje wiele gatunków dzikich zwierząt m.in. dziki, sarny, lisy. Jednym z powodów występowania dzikich zwierząt na tych terenach jest łatwość zdobywania pożywienia np. przy śmietnikach. Dziki najczęściej spotykamy na Piątkowie, Strzeszynie i Głuszynie, w sąsiedztwie terenów zalesionych. Jednak zdarzają się  przypadki, że zwierzęta wędrują w stronę centrum, wzdłuż koryta rzeki Warty.

Badania pól eletromagnetycznych w Poznaniu
 

Miasto Poznań -Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w październiku bieżącego roku zawarło umowę współpracy z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym (IŁ-PIB), w związku z prowadzonym przez IŁ-PIB cyklem pomiarów pola elektromagnetycznego wykonywanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Zmiana w zakresie gospodarki odpadami!
 

Od 1 września 2020 r. obowiązują nowe zasady w zakresie gospodarki odpadami wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas właściciele nieruchomości deklarowali sposób gromadzenia odpadów komunalnych, teraz właściciele mają obowiązek segregacji odpadów.

Nowa energia polskich miast
 

Energia zmian - to hasło przyświeca samorządowcom, którzy podjęli starania o lepszą jakość życia w miastach w dobie kryzysu klimatycznego. O swoich projektach, dobrych praktykach, dylematach i  wyzwaniach dyskutować będą podczas konferencji projektu Eco-Miasto w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, która swój początek ma 21 września i potrwa przez 5 dni.  Podczas wydarzenia poznamy laureatów 7. edycji konkursu Eco-Miasto.

 

Standard Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) jest normą międzynarodową, modelem z którego korzystają jednostki sektora zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Zastosowanie wytycznych normy pomaga w przygotowaniu systemu zarządzania organizacją w taki sposób, aby przy realizacji swoich podstawowych zadań zadbała również o środowisko naturalne.

Strona 1 2 65