Poznań bez azbestu

W ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" rozpoczął się nabór wniosków o usunięcie posiadanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu. Dokumenty można składać do 30 września 2021 r. w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.

Wystawa "Ochrona ptaków i nietoperzy w Poznaniu"

Na dziedzińcu Placu Kolegiackiego w Poznaniu zorganizowano wystawę pn. "Ochrona ptaków i nietoperzy w Poznaniu". Wystawę Miasto przygowało wspólnie z organizacjami pozarządowymi, w tym z Centrum Promocji Ekorozwoju, Fundacją Szklane Pułapki, Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "SALAMANDRA", Koalicją "ZaZieleń Poznań", a także z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., Ptasim Azylem, Strażą Miejską Miasta Poznania.

Wystawa potrwa do 6 sierpnia 2021 r.

Programy Kawka Bis oraz Czyste Powietrze

Z roku na rok coraz więcej mieszkańców miasta Poznania przystępuje do miejskiego programu KAWKA BIS. W tegorocznej edycji łącznie zostało przygotowanych 654 umów, na kwotę  ponad 10 mln złotych. Zwiększająca się świadomość ekologiczna mieszkańców z zakresu ochrony powietrza oraz zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne sprawiają, że miasto staje się coraz przyjaźniejszym miejscem.

Relacja ze Spaceru po Cytadeli z okazji Dnia Bioróżnorodności

26 czerwca odbył się spacer edukacyjny po Cytadeli dla mieszkańców, zorganizowany przez  Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska. Po Cytadeli oprowadzali uczestników naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:  prof. dr hab. Justyna Wiland-Szymańska z Zakładu Taksonomii Roślin UAM, a także dyrektor Ogrodu Botanicznego oraz dr Szymon Konwerski - entomolog zajmujący się biologią i ekologią chrząszczy oraz ich związkami z innymi organizmami i znaczeniem w różnych ekosystemach.

29 czerwca 2021 roku Komisja Europejska organizuje wirtualny Dzień Działania (Day of Action)

Wydarzenie to ma na celu podniesienie świadomości na temat postępów i możliwości w ramach Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu  (European Climate Pact), zachęcenie do składania zobowiązań, dzielenie się podnoszącymi na duchu historiami z akcji na rzecz klimatu oraz połączenie ludzi z działaniami w ich własnych krajach. Wydarzenie to zgromadzi polityków, decydentów, celebrytów, ambasadorów, koordynatorów krajowych, partnerów PR, influencerów oraz obywateli Europy ze wszystkich środowisk i będzie podzielone na blok europejski i panel krajowy - dla Polski 11:30 - 12:30  (CEST).

Zapraszamy na spacer po Parku Cytadela w najbliższą sobotę!

W dniu 26 czerwca Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej organizuje spacer po Cytadeli z przewodnikami. Podczas spaceru uczestnicy poznają bogactwo przyrodnicze parku, w tym różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt. Spacer będzie doskonalą okazją do poznania Cytadeli z innej strony niż tylko miejsca wypoczynku i rekreacji.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 r. w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Termin nie jest przypadkowy, ponieważ dzień 22 maja to data wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej (sporządzona w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro).

Ptaki wędrowne wróciły do Poznania

Miasto Poznań chroni żyjące na terenie stolicy Wielkopolski ptaki i nietoperze. Pomaga w tym m.in. montaż budek lęgowych czy specjalnie opracowane standardy, które mają zapewnić im dobre warunki rozwoju. Zwyczaje tych zwierząt oraz rozwój piskląt można śledzić na miejskiej stronie internetowej.

25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem ustanowiła Liga Niedosłyszących w 1995 roku, w celu zwrócenia uwagi na powszechnie występujący hałas oraz jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku.

W 2006 roku przyjęto 25 kwietnia, za stałą datę obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem.

System Zarządzania Środowiskowego WOŚ UMP

Standard Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) jest normą międzynarodową, modelem z którego korzystają jednostki sektora zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Zastosowanie wytycznych normy pomaga w przygotowaniu systemu zarządzania organizacją w taki sposób, aby przy realizacji swoich podstawowych zadań zadbała również o środowisko naturalne.

Nie żyje Jakub Kotnarowski przyjaciel ludzi i przyrody

Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Centrum Pomocy Ekorozwój, współzałożycielem Koalicji ZaZieleń Poznań, członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Środowiska przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, od początku działał w Fundacji Szklane Pułapki.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 29 kwietnia o godz 12:00, na cmentarzu na Miłostowie, wejście od ul. Warszawskiej.

VII edycja konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VII już edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"!

Wspólnie z mieszkańcami można stwórzyć projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek. Można zdobyć grant na realizację projektu o maksymalnej wartości 1950 zł.

Światowy Dzień Wody - 22.03.

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety - obecnie ok. 800 milionów osób - cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Niezależnie od lokalizacji geograficznej obserwuje się ścisłą zależność funkcjonowania środowiska przyrodniczego od wielkości i jakości zasobów wodnych. Dotyczy to zarówno krajobrazu quasi-naturalnego, jak również silnie przekształconego i dostosowanego do potrzeb człowieka, którego egzystencja i rozwój nierozerwalniewiążą się z konsumpcją wody i użytkowaniem jej zasobów. Woda w środowisku jest ważnym komponentem, który poprzez swój cykl wymiany pomiędzy różnymi ośrodkami: lądem, atmosferą i oceanami zapewnia przetrwanie oraz rozwój i utrzymanie "zdrowych", produktywnych i odpornych ekosystemówz korzyścią dla wszystkich -roślin, zwierząt i ludzi.

Strona 1 2 66