Zakończono odmulanie największego stawu w Parku Sołackim
 

Zakończono odmulanie największego stawu w Parku Sołackim

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przeprowadził odmulanie i oczyszczanie największego ze Stawów Sołackich - stawu nr 1. Odbyło się ono metodą refulacji, z jednoczesnym wypompowaniem i odprowadzeniem uwodnionego namułu rurociągami do tymczasowego zbiornika  - deponatora zlokalizowanego w Parku Wodziczki.

czytaj więcej
Można już spacerować w koronach drzew!
 

Można już spacerować w koronach drzew!

W Poznaniu zyskaliśmy kolejne miejsce, w którym można ciekawie spędzić czas na świeżym powietrzu. Aby przeżyć spacer ścieżką w koronach drzew, wystarczy wybrać się do leśnictwa Antoninek. Ta niesamowicie atrakcyjna ścieżka wybudowana została w dolinie urokliwej rzeki Szklarki.

czytaj więcej
Kawka Bis - do 14 maja trwa drugi nabór na 2020 rok!
 

Kawka Bis - do 14 maja trwa drugi nabór na 2020 rok!

Poznaniacy, którzy do 31 marca nie zdążyli złożyć wniosku do programu Kawka Bis, mają jeszcze szansę. Od 15 kwietnia do 14 maja trwa drugi nabór na 2020 rok. W trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzędu wnioski należy składać listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

czytaj więcej
Otwarty konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku
 

Otwarty konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) oraz uchwały Nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok, ogłaszam:

czytaj więcej
Koronawirus w Poznaniu - specjalna strona
 

Koronawirus w Poznaniu - specjalna strona

Aby zapewnić mieszkańcom i mieszkankom Poznania szybki dostęp do istotnych wiadomości, Miasto uruchamia specjalny portal. Można na nim znaleźć najważniejsze treści związane z koronawirusem: najnowsze komunikaty dotyczące działań Miasta, linki do niezbędnych dokumentów, kompleksowe informacje dla rodziców i seniorów, porady profilaktyczne.

czytaj więcej
Wiosenne porządki 2020
 

Wiosenne porządki 2020

Szanowni Państwo

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenieniem się koronowirusa uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

czytaj więcej
Dotacja na likwidację azbestu
 

Dotacja na likwidację azbestu

Trwa nabór wniosków do miejskiego programu "Azbest". W ramach projektu można uzyskać nawet całkowity zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających ten rakotwórczy materiał. Dokumenty można składać do końca kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a.

czytaj więcej
Dbamy o zwierzęta zimą
 

Dbamy o zwierzęta zimą

Ptaki i wiewiórki mieszkające w parku Cytadela mają już nowe karmniki. To kolejne konstrukcje zainstalowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej na terenie Poznania. Często zwierzętom chcą pomóc również sami mieszkańcy. Przypominamy o podstawowych zasadach dokarmiania ptaków.

czytaj więcej
Dofinansowanie do usuwania azbestu dla mieszkańców Poznania.
 

Dofinansowanie do usuwania azbestu dla mieszkańców Poznania.

Miasto Poznań uruchomiło projekt "AZBEST", w ramach którego możliwe jest pozyskanie środków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyt falistych, płyt płaskich wykorzystywanych jako pokrycia dachowe, okładzin ściennych, przegród wewnętrznych) na terenie miasta Poznania.

czytaj więcej
Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!
 

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 22.12) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

czytaj więcej
Strona 1 2 64