Azbest - pozbądź się problemu!

Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z nieruchomości w Poznaniu. Miasto pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest.

Nabór do programu Clusterxchange Greentech 2.0

Partnerstwo GreenTech 2.0 zaprasza startupy, MŚP, klastry oraz ośrodki badawcze do poznania potencjału biznesowego i innowacyjnego firm w Szwecji, Finlandii, Polsce, na Litwie i w Estonii. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest jednym z gospodarzy tej wymiany.

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła! Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 15.12.2022 r.) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła! Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 14.12.2022 r.) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 24.11.2022) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Strona 1 2 71