25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem ustanowiła Liga Niedosłyszących w 1995 roku, w celu zwrócenia uwagi na powszechnie występujący hałas oraz jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku.

W 2006 roku przyjęto 25 kwietnia, za stałą datę obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem.

System Zarządzania Środowiskowego WOŚ UMP

Standard Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) jest normą międzynarodową, modelem z którego korzystają jednostki sektora zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Zastosowanie wytycznych normy pomaga w przygotowaniu systemu zarządzania organizacją w taki sposób, aby przy realizacji swoich podstawowych zadań zadbała również o środowisko naturalne.

Nie żyje Jakub Kotnarowski przyjaciel ludzi i przyrody

Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Centrum Pomocy Ekorozwój, współzałożycielem Koalicji ZaZieleń Poznań, członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Środowiska przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, od początku działał w Fundacji Szklane Pułapki.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 29 kwietnia o godz 12:00, na cmentarzu na Miłostowie, wejście od ul. Warszawskiej.

VII edycja konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VII już edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"!

Wspólnie z mieszkańcami można stwórzyć projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek. Można zdobyć grant na realizację projektu o maksymalnej wartości 1950 zł.

Światowy Dzień Wody - 22.03.

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety - obecnie ok. 800 milionów osób - cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Niezależnie od lokalizacji geograficznej obserwuje się ścisłą zależność funkcjonowania środowiska przyrodniczego od wielkości i jakości zasobów wodnych. Dotyczy to zarówno krajobrazu quasi-naturalnego, jak również silnie przekształconego i dostosowanego do potrzeb człowieka, którego egzystencja i rozwój nierozerwalniewiążą się z konsumpcją wody i użytkowaniem jej zasobów. Woda w środowisku jest ważnym komponentem, który poprzez swój cykl wymiany pomiędzy różnymi ośrodkami: lądem, atmosferą i oceanami zapewnia przetrwanie oraz rozwój i utrzymanie "zdrowych", produktywnych i odpornych ekosystemówz korzyścią dla wszystkich -roślin, zwierząt i ludzi.

Prognozowane wystąpienie wysokich stężeń pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, działający przy Departamencie Monitoringu Środowiska GIOŚ, wydał powiadomienie o wystąpienia ryzyka poziomu informowaniazenia. Ostrzeżenie na terenie miasta obowiązuje w środę, 10 marca. Za przyczynę zaistniałej sytuacji GIOŚ wskazuje panujące warunki meteorologiczne, utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Poznański Panel Obywatelski - za nami pierwsze spotkanie edukacyjne

Jak duży wpływ na jakość życia w mieście ma obecność zieleni? W jaki sposób zmiany klimatu oddziałują na gospodarkę leśną? Co zrobić, by jak najlepiej chronić zielone płuca miasta? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań starano się zgłębić podczas pierwszego spotkania edukacyjnego zorganizowanego w ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. 

Nowe unijne etykiety energetyczne już obowiązują

1 marca 2021 r. obowiązują nowe, powszechnie rozpoznawalne unijne etykiety energetyczne. Początkowo, nowe etykiety będą miały zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

Wilki w Wielkopolsce - niepokojące sąsiedztwo

Wilki zamieszkują praktycznie każdy większy kompleks leśny na terenie województwa wielkopolskiego, w tym na stałe Puszczę Notecką, Puszczę Drawską, Puszczę Zielonkę. Z uwagi na duże zdolności migracji młode osobniki opuszczające swoje grupy w poszukiwaniu partnerów i nowych terytoriów można spotkać poza zwartymi kompleksami leśnymi, w obszarach mozaiki pól uprawnych i lasów.

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 24.02) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Miasto Poznań przystąpiło do programu Czyste Powietrze

Miasto Poznań przystąpiło do krajowego programu Czyste Powietrze. W czwartek, zastępca prezydenta, Bartosz Guss i Jolanta Ratajczak, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisali porozumienie w tej sprawie. Dzięki temu poznaniacy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis.

Strona 1 2 66