Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 11.01.2022) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 10.01.2022) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Kawka Bis: ruszył nabór

Rozpoczęła się kolejna edycja miejskiego programu Kawka Bis wspierającego mieszkańców w zmianie sposobu ogrzewania. Tegoroczna pula środków przeznaczona na ten cel to aż 15 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w 2021 r. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca. Warto ubiegać się o dofinansowanie już teraz, ponieważ to ostatni dzwonek na likwidację kopciucha.

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 27.12) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 26.12) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Rusza XIII edycja akcji bezpłatnych badań kamerą termowizyjną "Trzymaj ciepło" 2021/2022

Rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń udziału w XIII edycji akcji bezpłatnych badań kamerą termowizyjną "Trzymaj ciepło". Akcja doczekała się aż XII edycji organizowanych w latach 2009 - 2021 przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Veolią Energia Poznań S.A. XIII edycję projektu Miasto Poznań będzie realizowało ze środków własnych. Zgłoszenia będą przyjmowane od 22 listopada 2021. W tegorocznej edycji akcji przebadanych zostanie 350 domów jednorodzinnych z terenu całego Poznania oraz 15 kamienic z centrum, Wildy, Łazarza i Jeżyc.

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 16.1) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Rozpoczęły się nasadzenia w Krzyżownikach

Las zamiast pola golfowego - zapowiedź staje się faktem. Rozpoczęło się intensywne zalesianie terenu dawnej szkółki roślin ozdobnych w Krzyżownikach. Jeszcze w listopadzie zasadzonych zostanie tam prawie 28 tys. dębów i lip z domieszką buków, klonów i brzóz, a to dopiero początek. Docelowo powierzchnia leśna będzie wynosić 55 ha, co przekłada się na około 270 tys. drzew.

Konferencja pn. Energia i klimat w miastach XXI wieku już za nami

Jak duże jest znaczenie energii w miastach w XXI wieku? Jakie globalne i lokalne wyzwania czekają spółki energetyczne? Czy inteligentne oświetlenie przestrzeni miejskiej to przyszłość czy teraźniejszość? Jakie kroki podejmować w obliczu zmian klimatu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali uczestnicy konferencji "Energia i klimat w miastach XXI wieku", odbywającej się w ramach Targów POLECO 2021. Wydarzenie oficjalnie otworzył Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.  

Dzień Krajobrazu 2021. Otwarte krajobrazy

20 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa, tego dnia w 2000 roku we Florencji podpisano Europejską Konwencję Krajobrazową, ratyfikowaną przez Polskę 27 września 2004 roku. Podstawowym celem przyjętego dokumentu jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie w tym obszarze współpracy europejskiej.

Współpraca Miasta i Uniwersytetu

Zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Guss oraz prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Zbyszko Melosik podpisali list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Socjologii UAM a Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. Miasto i uczelnia deklarują, że będą współdziałać w zakresie kształcenia i prowadzenia badań społecznych.

Sobota z Czystym Powietrzem

Uprzejmie informujemy o Dniu Otwartym Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", który będzie miał miejsce 16 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja pn. Energia i klimat w miastach XXI wieku

Świat boryka się z Covid-19 oraz narastającym kryzysem klimatycznym. Z dnia na dzień społeczne i gospodarcze skutki pandemii stają się coraz bardziej dotkliwe - dla gospodarki i przeciętnego mieszkańca naszych miast, a zmiany klimatu objawiają się coraz to nowszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Sytuacja wymaga jednoznacznych i natychmiastowych działań. Czy to ostatnia i niepowtarzalna szansa na dokonanie radykalnych zmian w realizacji celów zrównoważonego rozwoju?

Strona 1 2 68