Lista oddziałów KSr

Wydział Klimatu i Środowiska
Urzędu Miasta Poznania
ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań
Telefon: 878-40-53 lub 878-40-54
Faks: 878-40-55
ksr@um.poznan.pl

Lp. Nazwa Szczegóły
1. Dyrektor Wydziału (D) Kompetencje Pracownicy
2. Zastępca Dyrektora Wydziału ds. ochrony zieleni i ocen oddziaływania (DZ) Kompetencje Pracownicy
3. Zastępca Dyrektora Wydziału ds. technicznych i środowiska (DT) Kompetencje Pracownicy
4. Oddział Ochrony Klimatu (DK) Kompetencje Pracownicy
5. Oddział Ochrony Środowiska (TS) Kompetencje Pracownicy
6. Oddział Zezwoleń i Interwencji w Obszarze Zieleni (ZZ). Kontakt telefoniczny do pracowników w sprawach toczących się postępowań: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 9.00 i 14.00 - 15.30 Kompetencje Pracownicy
7. Oddział Zgłoszeń i Rozliczeń w Obszarze Zieleni (ZR). Kontakt telefoniczny do pracowników w sprawach toczących się postępowań: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 9.00 i 14.00 - 15.30 Kompetencje Pracownicy
8. Oddział Ocen Oddziaływania (ZO). Kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ocen Oddziaływania: poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 10.00 i 13.30 - 15.30 Kompetencje Pracownicy
9. Oddział Informacyjno - Programowy (ZI) Kompetencje Pracownicy
10. Oddział Ochrony Powietrza (DP) Kompetencje Pracownicy
11. Oddział Realizacji Zadań Przyrodniczych i Gospodarki Wodnej (TP) Kompetencje Pracownicy
12. Oddział Organizacyjno - Finansowy (DF) Kompetencje Pracownicy