Oddział Zgłoszeń i Rozliczeń w Obszarze Zieleni (ZR). Kontakt telefoniczny do pracowników w sprawach toczących się postępowań: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 9.00 i 14.00 - 15.30

Kompetencje oddziału

  • obsługa zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew;
  • prowadzenie wizji lokalnych w terenie oraz dokonywanie oceny drzewostanu wraz ze zbieraniem i analizowaniem dokumentów koniecznych do rozpatrzenia sprawy;
  • opiniowanie w zakresie ochrony i kształtowania zieleni w mieście;