Analiza zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Poznania ze wskazaniem stref zalewowych dla wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% p=1% p=0,5% z wykorzystaniem matematycznego modelu Mike Flood

"Analiza zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Poznania ze wskazaniem stref zalewowych dla wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% p=1% p=0,5% z wykorzystaniem matematycznego modelu Mike Flood"

Wykonawca:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej

Autorzy opracowania:

Kierownik tematu: Beata Grzonka

Wykonawcy: Albert Malinger, Małgorzata Wawrzyniak

Podstawa prawna:

porozumienie nr OS.IV/3050P-3.8/08 zawarte w dniu 12.02.2008r.

Praca dofinansowana przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Poznań, październik 2008 rok

Spis treści opracowania:

zał. 1 - część opisowa opracowania

zał. 2-7 - studium zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystapienia p=10%

zał. 8-13 - studium zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystapienia p=1%

zał. 14-19 - studium zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=0,5%

Załączniki

sieci społecznościowe