Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego br. obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, który został ustanowiony celem upamiętnienia podpisania w dniu 2 lutego 1971 Konwencji Ramsarskiej.

Światowy Dzień Mokradeł - grafika artykułu
Światowy Dzień Mokradeł

Konwencja o obszarach wodno-błotnych to międzynarodowe porozumienie, utworzone w celu ochrony i zrównoważenia użytkowania wszystkich mokradeł dzięki działaniom międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Hasło przewodnie "Mokradła i ludzie: splecione losy" podkreśla powiązania między terenami podmokłymi a dobrostanem człowieka, obejmującym zdrowie fizycznie i psychicznie człowieka oraz zdrowe środowisko naturalne.

Wydział Klimatu i Środowiska w 2023 roku w imieniu Prezydenta Poznania złożył wniosek o akredytację "Miasto przyjazne mokradłom". Jest to inicjatywa doceniająca miasta położone blisko terenów podmokłych i od nich zależnych, które wzmacniają pozytywne relacje z tymi cennymi ekosystemami. Akredytacja "Miasta przyjaznego mokradłom" ma ponadto na celu promowanie ochrony i mądrego użytkowania obszarów miejskich i podmiejskich terenów podmokłych.

Jednym z wielu cennych podmokłych terenów w mieście jest użytek ekologicznych Bogdanka II, który położony jest w dolinie rzeki Bogdanki. Właśnie na tym użytku 3 lutego br. organizowany jest darmowy spacer przyrodniczy. Na spacer prowadzone są zapisy pod adresem mailowym: monika_mrozek@um.poznan.pl - Wydział Klimatu i Środowiska.

Aby promować tereny cenne przyrodniczo Wydział Klimatu i Środowiska w imieniu Prezydenta Miasta Poznania złożył wniosek grantowy do Giełdy Miejskich Technologii w celu pozyskania środków na wirtualny spacer po użytkach ekologicznych oraz pomnikach przyrody. Jednym z tych spacerów został również objęty teren użytku ekologicznego Bogdanka II. Spacer dostępny jest pod linkiem http://spacery.panoramicart.pl/um_poznan/.

Wydział Klimatu i Środowiska zachęca także do obejrzenia materiału o mokradłach autorstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Film dostępny pod linkiem Światowy Dzień Mokradeł 2023 (youtube.com).