Oddział Ochrony Zieleni (DZ) Kontakt telefoniczny do pracowników w sprawach toczących się postępowań: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 9.00 i 14.00 - 15.30

Kompetencje oddziału

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
Prowadzenie postępowań o ukaranie sprawców zniszczenia zieleni lub nielegalnej wycinki drzew lub krzewów.

UWAGA!

kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ochrony Zieleni: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 9.00 i 14.00 - 15:30

Kontakt w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów:

  • Grunwald, Wilda, Centrum, Jeżyce (na południe od J. H. Dąbrowskiego i ul. J.H. Dąbrowskiego - numery parzyste) - tel. 061 878 40 63. Osoby odpowiedzialne: D. Nogowska, K. Walkiewicz - pok. 106
  • Nowe Miasto - tel. 061 878 45 92. Osoby odpowiedzialne: A. Rzeźnik - pok. 107
  • Stare Miasto, Jeżyce (na północ od J. H. Dąbrowskiego i ul. J.H. Dąbrowskiego - numery nieparzyste) - tel. 061 878 40 65. Osoby odpowiedzialne:  J. Kościelniak

Informacje o procedurze wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów można uzyskać za pomocą biura Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44 w godzinach od 7.30 - 20.00