Uważaj! Dron może zajrzeć do komina!

Pod koniec września rozpoczęły się badania jakości powietrza przy użyciu specjalistycznego drona. Oblotami został objęty  teren całego miasta, w tym w szczególności: Stare Miasto, Jeżyce, Wilda, Łazarz, Wola, Smochowice, os. Warszawskie, Szczepankowo oraz Świerczewo. Kontrole pomagają namierzyć trucicieli, którzy palą złej jakości paliwem. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej akcji - z tą różnicą, że tym razem szczególny nacisk położono na działania po zmroku. w godzinach wieczornych i popołudniowych. 

Dokarmiasz? - szkodzisz, a nie pomagasz!

Na terenach miejskich występuje wiele gatunków dzikich zwierząt m.in. dziki, sarny, lisy. Jednym z powodów występowania dzikich zwierząt na tych terenach jest łatwość zdobywania pożywienia np. przy śmietnikach. Dziki najczęściej spotykamy na Piątkowie, Strzeszynie i Głuszynie, w sąsiedztwie terenów zalesionych. Jednak zdarzają się  przypadki, że zwierzęta wędrują w stronę centrum, wzdłuż koryta rzeki Warty.

Badania pól eletromagnetycznych w Poznaniu

Miasto Poznań -Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w październiku bieżącego roku zawarło umowę współpracy z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym (IŁ-PIB), w związku z prowadzonym przez IŁ-PIB cyklem pomiarów pola elektromagnetycznego wykonywanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Zmiana w zakresie gospodarki odpadami!

Od 1 września 2020 r. obowiązują nowe zasady w zakresie gospodarki odpadami wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas właściciele nieruchomości deklarowali sposób gromadzenia odpadów komunalnych, teraz właściciele mają obowiązek segregacji odpadów.

Nowa energia polskich miast

Energia zmian - to hasło przyświeca samorządowcom, którzy podjęli starania o lepszą jakość życia w miastach w dobie kryzysu klimatycznego. O swoich projektach, dobrych praktykach, dylematach i  wyzwaniach dyskutować będą podczas konferencji projektu Eco-Miasto w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, która swój początek ma 21 września i potrwa przez 5 dni.  Podczas wydarzenia poznamy laureatów 7. edycji konkursu Eco-Miasto.

Ośrodki rehabilitacji zwierząt

Ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka, w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.

Wiatr

Bohaterem artykułu będzie wiatr, dlaczego on? Bo towarzyszy nam każdego dnia, a mało o nim mówimy i wiemy. Słownik języka polskiego PWN podaje nam, kilka definicji słowa wiatr, lecz skupimy się tylko na dwóch. Pierwsza definicja mówi, że jest to ruch powietrza powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi, druga natomiast wskazuję, że jest to jakaś tendencja, prąd, zjawisko, wywołujące zmiany w jakimś środowisku

Konkurs: ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ OGRÓD PRZYJAZNY DLA OWADÓW!

Do 30 czerwca br. można żłożyć projekty w ramach Konkursu "ULubiony ogród", którego tematem jest ogród przyjazny dla owadów. Organizator Konkursu to czasopismo "Zieleń Miejska", wydawane przez firmę Abrys, wraz z Urzędem Miasta Poznania oraz Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Wykaszanie rdestnicy kędzierzawej na jeziorze Rusałka

Na jeziorze Rusałka trwa wykaszanie rdestnicy kędzierzawej. Specjalistyczne zabiegi usuwania części pędów wyrastających ponad powierzchnię wody prowadzi się ze względów estetycznych oraz dla uniknięcia rozkładu w wodzie obumierających części roślin.

Rdestnica kędzierzawa jest bezpieczna dla ludzi i korzystna dla środowiska!

Zakończono odmulanie największego stawu w Parku Sołackim

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przeprowadził odmulanie i oczyszczanie największego ze Stawów Sołackich - stawu nr 1. Odbyło się ono metodą refulacji, z jednoczesnym wypompowaniem i odprowadzeniem uwodnionego namułu rurociągami do tymczasowego zbiornika  - deponatora zlokalizowanego w Parku Wodziczki.