Dotacja na likwidację azbestu
 

Trwa nabór wniosków do miejskiego programu "Azbest". W ramach projektu można uzyskać nawet całkowity zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających ten rakotwórczy materiał. Dokumenty można składać do końca kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a.

Dbamy o zwierzęta zimą
 

Ptaki i wiewiórki mieszkające w parku Cytadela mają już nowe karmniki. To kolejne konstrukcje zainstalowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej na terenie Poznania. Często zwierzętom chcą pomóc również sami mieszkańcy. Przypominamy o podstawowych zasadach dokarmiania ptaków.

Dofinansowanie do usuwania azbestu dla mieszkańców Poznania.
 

Miasto Poznań uruchomiło projekt "AZBEST", w ramach którego możliwe jest pozyskanie środków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyt falistych, płyt płaskich wykorzystywanych jako pokrycia dachowe, okładzin ściennych, przegród wewnętrznych) na terenie miasta Poznania.

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!
 

Z uwagi na przekroczenie wczoraj (tj. 22.12) wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

Zakończono I etap prac na Stawach Sołackich
 

Dnia 15.12.2019 r. zakończono I etap prac renowacyjnych na Stawach Sołackich realizowanych przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, mających na celu zwiększenie pojemności retencyjnej Stawów Sołackich oraz oczyszczenie wód.

"Trzymaj ciepło" - trwają zapisy do programu!
 

Trwa rejestracja uczestników do kolejnej - już 11. edycji akcji "Trzymaj ciepło". Program zakłada bezpłatne badania termowizyjne budynków. Pozwala to wykryć ewentualne nieprawidłowości i zaplanować działania, pozwalające oszczędzić ciepło i pieniądze, a także zadbać o środowisko.

Elektryczne autobusy na ulicach Poznania
 

Rozpoczyna się nowa era poznańskiej komunikacji. Do obsługi pasażerskiej wprowadzone zostaną nowoczesne i przyjazne środowisku autobusy elektryczne. Pierwsze "elektryki" wyjadą na ulice już dziś - będą wozić pasażerów na linii 174. W najbliższych latach poznański tabor wzbogaci się o kolejne 37 elektrycznych pojazdów. MPK otrzymało dofinansowanie na ich zakup.

Pani Prezydent czyta dzieciom!
 

27 listopada 2019 r. Pani Prezydent Katarzyna Kierzek-Koperska była gościem "Czytam i Czuję", kolejnego z serii spotkań z literaturą organizowanych przez PCŚ-Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Dzień Czystego Powietrza w Poznaniu
 

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Czystego Powietrza. O to, by poznaniakom oddychało się lepiej, Miasto Poznań dba jednak nie tylko "od święta". Na najbliższej sesji miejscy radni zajmą się projektem zmian w programie Kawka Bis. W grudniu ruszy kolejna edycja akcji "Trzymaj Ciepło". Właśnie zakończył się edukacyjny konkurs ekologiczny, skierowany do uczniów poznańskich szkół. Przez cały czas realizowany jest też projekt badania jakości powietrza, przy użyciu specjalistycznego drona.

Policja z pomocą specjalistycznego samochodu łapie trucicieli
 

Ponad tysiąc pojazdów skontrolował już specjalistyczny samochód poznańskiej policji. Prawie 300 kierowcom zatrzymano dowód rejestracyjny. Auto, którego zakup dofinansowało Miasto Poznań, zostało przekazane funkcjonariuszom z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. W czerwcu wyjechało na ulice łapać trucicieli.