Uchwała dotacyjna na wymianę okien zewnętrznych lub drzwi zewnętrznych

Z dniem 8 maja 2024 roku w życie wchodzi Uchwała Nr C/1966/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2024 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych lub drzwi zewnętrznych.

Białe, otwarte, plastikowe okno trzeszybowe - grafika artykułu
Źródło: pixabay

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie wymiany okien zewnętrznych o konstrukcji:

  • krosnowej - okna z pojedynczymi skrzydłami okiennymi szklonymi pojedynczą szybą;
  • ościeżnicowej - okna z podwójnymi skrzydłami, z których jedno otwierane jest na zewnątrz, a drugie do środka;
  • skrzynkowej - okna z podwójnymi skrzydłami otwieranymi do środka;
  • zespolonej - okna, w których podwójne skrzydła połączone są za pomocą śrub;

lub drzwi zewnętrznych drewnianych gwarantujących utrzymanie ciepła, typu:

  • drzwi jednoskrzydłowe;
  • drzwi dwuskrzydłowe.

Wysokość dotacji w związku z wymianą okien zewnętrznych lub drzwi zewnętrznych wynosi 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że dofinansowaniu podlega wymiana 10% ogólnej liczby okien znajdujących się w lokalu, ale nie mniej niż jednego okna oraz górny limit dofinansowania wynosi 8500 zł, ale nie więcej niż 3500 zł na wymianę jednego okna zewnętrznego lub 5000 zł na wymianę drzwi zewnętrznych w nieruchomości.

Dotacja może być udzielona wyłącznie właścicielom lokali dla których zostały wykonane badania termowizyjne w ramach akcji "Trzymaj ciepło" organizowanej przez Urząd Miasta Poznania. Do wniosku należy dołączyć raport z wykonanego badania termowizyjnego.

Uchwała nr C/1966/VIII/2024 z dnia 2024-04-16 - bip.poznan.pl

Załączniki:

Wnioski na dofinansowanie wymiany okien zewnętrznych lub drzwi zewnętrznych przyjmowane są od dnia 8 maja do 30 września 2024 r. Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą stanowi załącznik nr 1 do Uchwały, natomiast formularz wniosku o udzielenie dotacji dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą stanowi załącznik nr 8. Wnioski można składać w formie:

  • papierowej - pocztą na adres Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań lub osobiście w sekretariacie Wydziału (pok. 203)
  • elektronicznej - na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Poznania: /UMPoznan/SkrytkaESP przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informacji udzielają pracownicy infolinii Poznań Kontakt - nr tel.: 61 646 33 44 oraz pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska - nr tel.: 61 878 40 87 i 61 878 40 53 (sekretariat).

UWAGA! Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski, złożone na odpowiednim formularzu rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.