Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku jednorodzinnym. Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (ewentualnie budynek z max. 2 lokalami)

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest realizacja inwestycji czy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ustawodawca w definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zawarł między innymi: 

  • ulepszenie, które prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz do ogrzewania budynków mieszkalnych
  • ulepszenie prowadzące do zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła
  • ulepszenie pozwalające zmniejszyć koszty pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych poprzez wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła (likwidacja lokalnego źródła ciepła)
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesu, w którym równocześnie dochodzi do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej

Przykład odliczenia ulgi termomodernizacyjnej: 

Podatnik X w roku 2020 uzyskał dochód w wysokości 70 000,00 zł. W roku 2020 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosi 24 000,00 zł. Ile wyniesie kwota ulgi termomodernizacyjnej?

Skala podatkowa dla dochodu 70 000,00 to 1. próg podatkowy - do 85 528,00 zł - 17% podatku

24 000,00 zł - koszt instalacji fototowoltaicznej, który będzie odliczony od podstawy opodatkowania

24 000,00 x 17% = 4 080,00 zł - kwota ulgi termomodernizacyjnej

Odliczenia od podatku dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki na ulepszenia termomodernizacyjne. Jeśli z jakichś przyczyn pojawiła się kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie podatnika za rok podatkowy, podlega ona odliczeniu w kolejnych latach, ale nie dłużej niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie przysługuje każdemu podatnikowi z osobna. A zatem, jeśli np. małżonkowie są współwłaścicielami danej nieruchomości, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi na łączną kwotę 106.000 zł.

Ulgę rozliczamy w PIT rocznym - załącznik PIT/O B.6 (poz. 27 i 28).

Więcej informacji na stronie

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej