Poznański Wolontariusz Roku 2017

Miasto Poznań już po raz osiemnasty organizuje konkurs Poznański Wolontariusz Roku. Jest to przedsięwzięcie mające na celu promowanie idei wolontariatu oraz osób i organizacji angażujących się w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców.

Zdjęcie przedstawia plakat z czarno białym zdjęciem
Poznański Wolontariusz Roku 2017 - plakat

Szanowni Państwo,

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku jest przedsięwzięciem mającym na celu promowanie wolontariatu i nagradzanie osób oraz organizacji szczególnie zaangażowanych w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców.

W 2017 roku odbędzie  się 18 edycja, w ramach której Kapituła Konkursu wybierze wolontariuszy w 6 kategoriach:

·             młodzieżowej, w której zgłoszone mogą zostać osoby do 19 roku życia;

·              indywidualnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby pomiędzy 20 a 60 roku życia;

·             senioralnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia;

·              zespołowej, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze wolontariackim;

·              wolontariat szkolny, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach szkolnych kół wolontariatu;

·              wolontariat pracowniczy, w której zgłoszone mogą być programy wolontariatu pracowniczego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich  do aktywnego udziału w konkursie poprzez zgłaszanie do niego osób/grup/organizacji/firm, z którymi stykają się  w swojej codziennej działalności. Jest to również świetna okazja, aby wszystkim im podziękować za okazaną pomoc i pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcany czas są zauważane i doceniane. Uroczysta gala podsumowująca konkurs  odbędzie się 14 grudnia w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu Strachy Na Lachy.

Zgłoszenia do konkursu  przyjmowane są  w okresie od 13 do 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.pozytywni-poznan.pl Szczegółowych informacji o konkursie udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania pod numerem tel. 61 878 57 30.

Serdecznie zapraszamy!