Atrakcyjny upust dla użytkowników wieczystych

Mieszkańcy Poznania mogą uzyskać 50 % bonifikaty rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego miejskich gruntów. Aby otrzymać obniżkę należy do 1 marca złożyć odpowiedni wniosek.

Panorama Poznania, fot. Piotr Gołebniak www.fotoportal.poznan.pl
Panorama Poznania, fot. Piotr Gołebniak www.fotoportal.poznan.pl

- Opłata za użytkowanie wieczyste to duże obciążenie finansowe dla użytkowników wieczystych, dlatego upust pozwala im na ograniczenie wydatków finansowych. Mamy nadzieję, że wniosek o bonifikatę złoży jak największa liczba uprawnionych osób - mówi Aneta Cichecka, kierownik oddziału ds. organizacyjnych i ekonomicznych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP.

Ze względu na zmianę przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także aktualizację innych ustaw, zainteresowane osoby są zobowiązane złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty do 1 marca 2018 roku.

Bonifikata przysługuje w momencie, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Ma ona poprawić jakość życia użytkownikom wieczystym.

- Każdego roku, do siódmego roboczego dnia lutego Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Jego wysokość pojawi się w "Monitorze Polskim", czyli Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski - dodaje Aneta Cichecka.

Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania obniżki, a także szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami,24/bonifikata-od-oplaty-rocznej-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-gruntowej,1818/

Dominik Jagiełło/ biuro prasowe