Brzegi Warty będą ładniejsze i bardziej bezpieczne

Tereny nadwarciańskie czeka kolejna inwestycja. Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji. Pozwoli to zabezpieczyć brzegi Warty przed erozją. Zmiany wpłyną też na wzrost bezpieczeństwa i poprawę estetyki.

Tereny nadwarciańskie czeka kolejna inwestycja. Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji
Tereny nadwarciańskie czeka kolejna inwestycja. Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rewaloryzacja ubezpieczeń betonowych skarp lewego i prawego brzegu rzeki. Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim - od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty za mostem św. Rocha. Obejmą fragment długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km). O pieniądze na remont kolejnego odcinka - do mostu kolejowego na Garbarach - miasto zamierza wystąpić do Ministerstwa Środowiska. Betonowe umocnienia nad rzeką są bowiem własnością Skarbu Państwa.

- Warta i tereny nadrzeczne dzisiaj to zupełnie inne miejsce, niż cztery lata temu. Dlatego mieszkańcy tak chętnie spędzają tu czas. Rozbudowywana jest Wartostarda oraz inna infrastruktura niezbędna do rekreacji. A dzięki rozbudowie monitoringu miejskiego i oświetlenia jest coraz bezpieczniej. Poznaniaków przyciągają też organizowane tu wydarzenia kulturalne - wylicza prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. - Miasto wróciło nad rzekę, ale to nie koniec naszych inwestycji. Rewaloryzacja brzegów Warty to kolejny krok - dodaje prezydent.

Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie. Nie tylko zagrażają bezpieczeństwu wypoczywających nad rzeką, ale też utrudniają uprawianie sportów wodnych.

- Betonowe elementy umocnień uległy znacznej korozji, odkrywając zbrojenia. W wielu miejscach występują spękania, wykruszenia i załamania. Stwarza to niebezpieczeństwo dla osób, przebywających nad rzeką - zauważa Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Zniszczenia zabezpieczeń mogą też powodować zwiększenie erozji bocznej brzegów, co pogarsza warunki przepływu wód i stanowi zagrożenie dla przyległej infrastruktury. Planowana inwestycja pomoże zahamować postępującą degradację zabudowy brzegowej. Płyty betonowe zostaną zastąpione materiałem ekologicznym. To powrót do natury.

Obecne umocnienia betonowe zostaną zastąpione koszami i materacami gabionowymi, które będą wypełnione kamieniem i wzmocnione drewnianą palisadą. Pozwoli to uelastycznić brzeg rzeki i zwiększyć jej retencję. Podstawowymi zaletami materacy są elastyczność i przepuszczalność. Odkształcone lub podmyte, dopasowują się, nie ulegając zniszczeniu. Kosze i materace po wypełnieniu ich kamieniem zostaną uzupełnione gruntem, a następnie zamknięte biomatą w celu zapewnienia właściwego porostu traw.

- Celem projektu jest zabezpieczenie brzegów rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych. Realizując inwestycje postawiono na rozwiązania proekologiczne. Wykorzystane zostaną materiały naturalne, tj. kamień i drewno. Z obecnego ekosystemu zostaną wyeliminowane płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu - tłumaczy Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Przedsięwzięcie, realizowane nad rzeką Wartą, obejmuje także remont istniejących schodów, tarasów i slipów, które stanowią niezbędną infrastrukturę brzegów rzeki w terenie zabudowanym.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie Miasta Poznania i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Inwestycja, która stoi przed nami, to przykład dobrej, wręcz modelowej współpracy państwa i dwóch samorządów - miasta Poznania i województwa wielkopolskiego - zauważa Jacek Jaśkowiak.

- Bardzo się cieszę, że ta inwestycja będzie realizowana. Wspólnie z panem prezydentem dołożymy starań, by realizacja projektu przebiegała w sposób skoordynowany, a prace przeprowadzone zostały w szybkim czasie - dodaje Grażyna Husak - Górna, zastępca dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi RZGW.

Całkowita wartość projektu to ponad 30 mln zł, z czego 85 proc. (ponad 25,8 mln zł) to dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.

Jeszcze w tym roku, na jesieni zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, a zaraz po tym na przełomie roku miasto Poznań chciałoby, wspólnie z Wodami Polskimi, rozpocząć poszukiwanie wykonawcy prac. Te mogłyby ruszyć w 2019 roku. Planowane zakończenie inwestycji to 2020 lub 2021 rok. 

AJ