Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania na organizację staży w formie stypendium dla stażysty. O dofinansowanie mogą ubiegać się wspólnie firma organizująca staż wraz ze studentem przyjętym na staż. Warunkiem koniecznym jest, aby firma organizująca staż miała siedzibę w Poznaniu. Stypendystą może zostać student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez firmę składającą wniosek.

Celem programu stażowego jest wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach oraz wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

z
z

W tym roku odbędą się jeszcze 2 edycje składania wniosków: do 31.10.2017 - wówczas staże mogą sie rozpocząć najwcześniej w listopadzie 2017 oraz do 31.12.2017 - na staże rozpoczynające się w 2018.

Szczegóły programu można znaleźć tutaj http://www.poznan.pl/mim/inwestycje/program-stypendiow,p,17048,17052,17269.html