Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania

Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania stanowiące Załącznik do zarządzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 31 grudnia 2015 r. określają wytyczne, które muszą być brane pod uwagę podczas prac koncepcyjnych i przy wykonywaniu dokumentacji technicznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej