Pamięć turbodoładowana. O technikach uczenia się - wykład

ul. Kutrzeby 10

Hiperpamięć bez magicznej pigułki - czy to możliwe? Jak w sposób sprawdzony naukowo zwiększać efektywność zapamiętywania i uczenia się? Jak zapamiętywać trwale i bezpiecznie? I dlaczego stare szkolne metody często nie działają? Porozmawiamy o tym już podczas spotkania otwierającego nowy sezon cyklu Strefa Psyche. Wykład Pamięć turbodoładowana. O technikach uczenia się poprowadzi psycholog dr Anna Ziółkowska. Wstęp wolny. 22 października 2018 o godz. 17 (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, ul. T. Kutrzeby 10).

Wykład prof. Leszka Balcerowicza na UEP

al. Niepodległości 10

"Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju" - to tytuł wykładu otwartego, który wygłosi prof. Leszek Balcerowicz. Wykład odbędzie się 25 października 2018 w budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego (al. Niepodległości 10). Początek wykładu godz. 11.30.

Akademia Metropolitalna - spotkanie z prezydentem Wrocławia

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Centrum Badań Metropolitalnych UAM zapraszają studentów, pracowników i wszystkich zainteresowanych na spotkanie z prezydentem Wrocławia

dr. Rafałem Dutkiewiczem, 23 października 2018 o godzinie 12:00. Spotkanie pt. "Blaski i cienie zarządzania miastem" odbędzie się w Collegium Geographicum (ul. Bogumiła Krygowskiego 10), w sali 21.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych na UEP

gmach główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zapraszamy na wykład prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie p. Marka Dietla, który przyjedzie na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z okazji jubileuszowej konferencji 25-lecia Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny kontynuuje tradycję poznańskiej szkoły analizy ekonomicznej. Jej korzenie wywodzą się z utworzonej w 1931 r. Katedry Rachunkowości i Analizy Bilansów, kierowanej przez prof. Witolda Skalskiego, który w 1938 r. został pierwszym w Polsce profesorem zwyczajnym z dziedziny rachunkowości. W latach 1950-1969 prace badawcze w zakresie analizy ekonomicznej podmiotów gospodarczych prowadzone były w Katedrze Rachunkowości oraz Katedrze Ekonomiki Przemysłu, a od 1969 r. również w Zakładzie Analizy Ekonomicznej Przedsiębiorstw. Wskutek zachodzących procesów konsolidacyjnych w 1991 r. powołano Katedrę Ekonomiki, Analizy i Rachunkowości Przedsiębiorstw, której kierownikiem został prof. dr. hab. Edmund Kurtys. Z katedry tej wydzielono w 1993 r. Katedrę Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Katedrę Rachunkowości oraz Katedrę Analizy Finansowej i Strategicznej, którą przez wiele lat kierował dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP, a która obecnie funkcjonuje pod nazwą Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Termin: 10.10.2018 (środa)

Miejsce: gmach główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, sala 111

Program ramowy:

godz. 12.00 rejestracja uczestników,

godz. 13.00 Jubileusz Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. 25 lat w 87-letniej tradycji

godz. 13.45 referaty naukowe,

godz. 14.45 panel dyskusyjny,

godz. 16.00 wykład otwarty Prezesa Zarządu GPW w Warszawie.

Wernisaż wystawy "Pejzaż Politechniczny"

ul. Piotrowo 2

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu Fotograficznego pt. "Pejzaż Politechniczny" oraz wernisaż wystawy pokonkursowej.

Otwarcie wystawy:

Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2, Poznań)

9 października 2018 r.

godz. 17.00

oraz wernisaż wystawy pokonkursowej

Studenckie Radio Afera zaprasza

ul. Św. Rocha 11a

Studia to nie tylko nauka ;)

Zapraszamy 13 października 2018 na św. Rocha 11a.

Przyjdź na nabór - zostań radiowcem!

Uniwersyteckie wykłady na Zamku

CK Zamek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" rozpoczynają kolejną edycję cyklu "Uniwersyteckie Wykłady na Zamku". Podczas pierwszego spotkania wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podobnie jak w minionych latach wykładowcami będą naukowcy o uznanej renomie z różnych wydziałów Uniwersytetu. Wykłady obywać się będą w drugie wtorki każdego miesiąca i są otwarte dla całej społeczności Miasta Poznania.

Pierwsza prelekcja w tym cyklu odbędzie się 9 października 2018 r. o godzinie 18.00 w Sali Prób Centrum Kultury "Zamek". Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a jego tytuł brzmi: "Filolog na tropach zwyczajów konwencji i norm".

100-lecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

ul. Ratajczaka 38/40

Z okazji 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, zapraszamy Państwa na cykl otwartych wykładów, których tematem przewodnim będzie wielokierunkowa działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w różnych okresach jej istnienia. Opowiadać będą pracownicy Biblioteki i osoby z nią związane, przedstawiając dalszą i bliższą przeszłość książnicy oraz jej współczesne oblicze. Obok interesującej historii zaprezentujemy naszą ofertę kierowaną do Państwa, w szczególności cenne i oryginalne kolekcje biblioteczne, udostępniane zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie.

Pierwszy wykład odbędzie się już 10 października 2018 (godz. 17.30). Dr hab. Artur Jazdon przedstawi wykład: "Karty z historii Biblioteki Uniwersyteckiej".

Zimowa edycja Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta

Do 10 października został przedłużony nabór na zimową edycję płatnych staży i praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Poznania.

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami: październik

Termin realizacji edycji zimowej: od 5 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Etapy Programu:

I etap 1 m-c praktyka bezpłatna - 60 h

II etap 3 m-ce staż płatny - 180 h

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

- posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,

- studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP,

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line do 30 września (do godz. 23:59).

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA LETNIA

ZAPRASZAMY

Art & Design - chińsko-polski konkurs

Politechnika Poznańska

Chińsko-Polskie Konsorcjum Uniwersyteckie ogłosiło konkurs na projekt logotypu dla Sino-Polish University Consorcium. Projekty można przesyłać do 10 września 2018.

Chińsko - Polskie Konsorcjum Uniwersyteckie zostało powołane 22 marca 2017 roku w Pekinie. W jego skład wchodzą 23 uczelnie, w tym 9 polskich. Ich wspólnym celem jest prowadzenie badań naukowych w ramach programu "One Belt One Road". Chińsko - Polskie Konsorcjum Uniwersyteckie ogłosiło konkurs "Art & Design", aby promować współpracę pomiędzy chińskimi i polskimi partnerami akademickimi oraz gospodarczymi. Podstawowym celem jest stworzenie znaku graficznego (logo), który posłuży przy identyfikacji wizualnej wszystkich działań Konsorcjum.

Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020 - warsztaty

ul. Rubież 46

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza do udziału w dwudniowych warsztatach "Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020".

Warsztaty odbędą się 20-21.09.2018 (czwartek-piątek), godz. 9.00 - 14.45

Miejsce: Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Budynek H, sala 154

ul. Rubież 46 H, 61-612, Poznań

Dla kogo: Osoby zainteresowane udziałem w projektach zakładających współpracę międzynarodową, finansowanych z Programu Ramowego Horyzont 2020.

Zagadnienia: - Pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych w Horyzoncie 2020,

- Jak wybrać właściwą dla siebie i instytucji rolę w projekcie?,

- Jak przełożyć pomysł na projekt?,

- Jak pisać, żeby projekt uzyskał wysoką ocenę ekspertów Komisji Europejskiej?,

- Struktura wniosku i jego główne części: jakość naukowa projektu, wpływ i wdrożenie.

- Jak zaplanować budżet projektu?

Międzynarodowy Turniej Futsalu Kobiet

ul. Zagajnikowa 9

KU AZS UAM Poznań, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają na Międzynarodowy Turniej Futsalu Kobiet.

Turniej odbędzie się pod patronatem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Niedziela 8 lipca 2018, hala UAM ul. Zagajnikowa 9 (Kampus Morasko). Start od godziny 10.00.

Wstęp wolny.

W turnieju wystąpią czołowe kobiece zespoły z Polski oraz Anglii (z Manchesteru i Liverpoolu).

Na parkiecie zobaczymy wiele obecnych i byłych reprezentantek Polski.

Horyzont 2020 - warsztaty

PPNT, ul. Rubież 46

Regionalny Punkt Kontaktowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w cyklu warsztatów poświęconych Programowi Ramowemu Horyzont 2020.

26 czerwca: Wynagrodzenia w Horyzoncie 2020, szkolenie dotyczyć będzie kosztów osobowych, zmian w wynagrodzeniach oraz Premii na Horyzoncie;

27 czerwca: Raport idealny w Horyzoncie 2020, podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie zasad raportowania w Programie Ramowym Horyzont 2020, merytorycznych i finansowych elementów raportu, rozliczania kosztów personelu, elektronicznego systemu składania sprawozdań - obowiązkowego dla wszystkich realizatorów projektów w H2020;

27 czerwca: Innowacja warta 50 tys. euro. Dowiedz się jak je zdobyć! Praktyczne warsztaty z pisania wniosku do Instrumentu MŚP - Faza I, podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia: istota Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, (m.in. wymogi formalne, zasady finansowania), struktura wniosku projektowego (kluczowe elementy), wniosek projektowym okiem eksperta Komisji Europejskiej, Business Model Canvas a wniosek projektowy; znajdzie się też czas na ćwiczenia praktyczne z wnioskiem.

Biuro Karier UAM zaprasza na spotkanie z CBA

DS Jowita

Myślisz o pracy w służbach specjalnych? Chciałbyś dołączyć do elitarnej jednostki walczącej

z korupcją w Państwie? Szukasz zatrudnienia w stabilnej instytucji państwowej? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania i zadań Centralnego Biura antykorupcyjnego?

Przyjdź na spotkanie z funkcjonariuszami CBA i dowiedz się więcej o działalności Biura na rzecz bezpieczeństwa Państwa Polskiego, procedurze rekrutacyjnej oraz możliwych ścieżkach kariery.

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z CBA odbędzie się

- 7 czerwca 2018 ds Jowita sala 117, w godzinach od 11.00 do 13.00.

Osoby zainteresowane zachęcamy do przyniesienia cv!!

Spotkanie otwarte, adresowane do wszystkich zainteresowanych pracą/służbą w CBA, a w szczególności do absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Obecnie poszukuje studentów ostatnich lat oraz absolwentów do służby lub pracy w zakresie m.in.: analiz, obsługi prawnej, pracy operacyjno-rozpoznawczej, czynności dochodzeniowo-śledczych, czynności kontrolnych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, logistyki, finansów, współpracy międzynarodowej, informatyki śledczej, elektroniki, łączności radiowej, bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, administrowania sieciami teleinformatycznymi, administrowania systemami informatycznymi, programowania, kierowania projektami teleinformatycznymi, pomocy technicznej (help-desk).

Spływ kajakowy z Rektorem Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Spływie Kajakowym "Płyń z Rektorem Politechniki" pod patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej Profesora Tomasza Łodygowskiego.

Spływ odbędzie się 9 czerwca 2018.

TRASA: Rzeka Warta, Puszczykowo Przystań Niwka - Poznań most Świętego Rocha - 20km

PROGRAM IMPREZY:

9:30 - zbiórka uczestników na ul, Przystań 1 - weryfikacja uczestników

10:00 - odjazd autobusów z uczestnikami spływu do Puszczykowa

10:30 - przyjazd na start spływu

11:00 - otwarcie spływu

11:00 - 11:30 - wypłynięcie

14:30 - 15:00 - planowane dopłynięcie do mety spływu, poczęstunek na mecie spływu

16:00 - 17:00 - zakończenie.

IV Dni Fotografii

Kampus Piotrowo

Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej, zaprasza do udziału w czwartej edycji Dni Fotografii.

Harmonogram:

Piątek 18.05

17:00-19:00 - OSOBOWOŚĆ NA MATRYCY - warsztaty fotografii portretowej

19:00-21:00 - PIERWSZE KROKI W CIEMNI - OD KLISZY DO ODBITKI -ciemnia fotograficzna - warsztaty

Sobota 19.05

10:00-12:00 - Marek Kromski OD PLIKU DO WYDRUKU - ZARZĄDZANIE KOLOREM W PRAKTYCE - prelekcja

12:00-14:00 - MAGIA BŁĘKITNEJ EMULSJI- warsztaty cyjanotypii

14:00-16:00 - CAMERA OBSCURA - SAM ZBUDUJ SWÓJ APARAT - warsztaty fotografii otworkowej

17:00-19:00 - Krzysztof Ślachciak PRACA W PASJI, PASJA W PRACY - prelekcja

Spotkanie z blogerami "Crazy nauka"

ul. Ratajczaka 38/40

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie z blogerami Crazy Nauka - Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi, które odbędzie się 8 maja 2018 roku o godzinie 17:00 w budynku BU przy ul. Ratajczaka 38/40.

Spotkanie będzie miało tytuł: "Jak zmieniliśmy nasze pisanie o nauce, żeby ludzie chcieli nas czytać?"

Aleksandra i Piotr Stanisławscy - z powołania dziennikarze naukowi, z wyboru - blogerzy. Porzucili tradycyjne media dla własnej wizji mówienia o nauce, o której opowiedzą podczas swojego wystąpienia. Po sześciu latach nieustannego eksperymentowania prowadzą największego w Polsce bloga popularnonaukowego, czytanego łącznie przez blisko 400 tys. osób. W bardzo interesujący i swobodny sposób opowiadają o swojej pracy. Związani także z radiem TOK FM.

Na spotkanie obowiązują wejściówki. Więcej szczegółów można uzyskać dzwoniąc na numer 61 829 3842 lub w punkcie Informacji Biblioteki Uniwersyteckiej (parter, hol BU).

PTPN zaprasza studentów na praktyki

ul. Mielżyńskiego 27/29

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza chętnych studentów na praktyki. PTPN poszukuje osób do pomocy w realizacji ciekawych projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, a także w Bibliotece PTPN (digitalizacja zbiorów, archiwum) oraz Wydawnictwie.

Uniwersyteckie wykłady na Zamku

CK Zamek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na siódme spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęconych w tym roku problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się we wtorek 17 kwietnia 2018 o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury "Zamek". Wykład wygłosi prof. dr hab. Przemysław Czapliński z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a jego tytuł brzmi: Wolność bez równości? Literatura wobec konfliktów społecznych.

Po zmianie władzy w roku 2015 wśród wyjaśnień pojawiło się stwierdzenie: "Wolność nam się udała, tylko z równością coś nie wyszło". Autor tego stwierdzenia oddzielił dwie podstawowe wartości społeczeństwa nowoczesnego, sugerując, że mogą one istnieć osobno. Jak doszło do izolacji? Jaką rolę odegrała w tym kultura? I jakie pomysły na ponowne połączenie wolności z równością można znaleźć w kulturze?

Startuj z AWF - drzwi otwarte

Aula AWF, ul. Królowej Jadwigi

Slackline, czyli chodzenie i triki na linie, warsztaty fizjoterapeutyczne, warsztaty tańca, dietetyczne, badanie składu ciała i jego wydolności m.in. w laboratorium badającym kadrowiczów Polski, czy gra terenowa - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na kandydatów na studia, którzy przyjdą w sobotę, 14 kwietnia 2018 o godz. 11 na Drzwi Otwarte do Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Wizyta w AWF zakończy się dla kogoś wygraniem skoku ze spadochronem...

Część oficjalna Drzwi Otwartych - czyli informacje o naszych kierunkach oraz pokaz filmu o uczelni, który pokaże, dlaczego warto studiować w AWF - odbędzie się o godz. 11 w auli w budynku głównym AWF na terenie kampusu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39. W tej części będzie też można zobaczyć krótkie pokazy kalisteniki, trików koszykarskich czy fragmenty najnowszego spektaklu Kompanii Tańca AWF (studentów kierunku Taniec w kulturze fizycznej).

Później uczestnicy będą mogli poznać uczelnię od strony praktycznej, czyli wziąć udział w krótkich warsztatach i zajęciach sportowych, naukowych, tanecznych itp. W załączniku przesyłam szczegółowy program.

W budynku dydaktycznym będzie też czynne Biuro Rekrutacji oraz stoiska, przy których będzie można porozmawiać z przedstawicielami kierunków.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiowaniem na kierunkach: Wychowanie fizyczne, Sport, Fizjoterapia, Dietetyka, Turystyka i Rekreacja, Taniec w kulturze fizycznej, Animacja osób 50+ oraz Neurobiologia.

Strona 1 2 49