Chroniąc i szanując zieleń-dbasz o własne życie!

Czy wiesz, że zieleń jest na wagę złota!

Pamiętaj, że gdy chcesz wyciąć drzewo:

- nie ścinaj samowolnie,

- zastanów się, czy jest to uzasadnione,

- a jeśli masz wątpliwości - skontaktuj się z Oddziałem Zieleni Wydziału Ochrony Środowiska UMP - a tam uzyskasz rzetelną informację.

Pamiętaj, jeśli zamierzasz usunąć drzewo lub krzewy:

I. w związku z planowaną inwestycją (np.modernizacją drogi), to:

- jeśli jesteś osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą (przypadek nie dotyczy osób fizycznych) - musisz uiścić opłatę za usuniete drzewa i krzewy na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- a jeśli jesteś osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą- nie ponosisz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

II. w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo, to:

- nie ponosisz opłat, jednakże musisz uzyskać zezwolenie - chyba, że są to krzewy i drzewa:

a) owocowe (na nieruchomościach nie wpisanych do rejstru zabytków),

b) drzewa i krzewy rosnące na plantacjach,

c) w wieku do 5 lat (na nieruchomościach nie wpisanych do rejestru zabytków).

W przypadku kiedy chcesz być właścicielem pieknie zaprojektowanej zieleni - zwróć się do specjalistów w zakresie zieleni, gdyż odpowiedni dobór roślin zapewni osiągnięcie zamierzonego celu.

Zatem, zanim złożysz wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (krzewu) do Wydziału Ochrony Środowiska UMP, jeszcze raz się zastanów, czy jest to konieczne posunięcie; czy istnieje inne rozwiązanie?

Jeśli Twoja posesja wpisana jest do rejestru zabytków, należy wystapić z przedmiotowym wnioskiem do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia, telefon: 878-54-53.

W sytuacji wymagajacej nagłej interwencji należy telefonować do Straży Miejskiej pod następujące numery:

-986 - tel. alarmowy (całodobowy),

- 851-68-11 - Oddział Stare Miasto (czynne pon.-pt. od 6.00 do 22.00),

- 878-50-31 - Oddział Nowe Miasto (czynne pon.-pt. od 7.30 do 15.30),

- 878-46-95 - Oddział Jeżyce (czynne pon.-pt. od 7.30 do 15.30),

- 878-48-38 - Oddział Grunwald (czynne pon.-pt. od 7.30 do 15.30),

-979-58-64 - Oddział Wilda (czynne pon.-pt. od 6.00 do 22.00),

-878-55-87 - Komendant Straży Miejskiej.

Szczegółowe informacje na temat działalności Oddziału Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska UMP znajdą Państwo na stronach Miejskiego Informatora Multimedialnego na stronie www.city.poznan.pl, zakładka "ŚRODOWISKO".