Bezpłatne usługi dla Seniorów - Viva Senior

Bezpłatne usługi dla Seniorów programu VIVA SENIOR.

Informacje dotyczące programu znajdą Państwo także tutaj: Centrumis Pakiet Viva Senior


Taksówka dla Seniora

Bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (badania, wizyta specjalistyczna).

Dla kogo?

Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania oraz:

 • są w wieku 70 -79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność jest widoczna jak również uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej,
 • mają 80 lat i więcej,
 • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
 • dysponują niskimi dochodami.

Zasady korzystania

Przewozy odbywają się 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00 (powroty z kursu maksymalnie do godz. 20.00). Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni kalendarzowe do godz. 20.00 przed planowanym terminem przejazdem (jako pierwszy liczy się dzień zgłoszenia) i maksymalnie 2 miesiące przed planowanym terminem. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego zlecenie. 24 godziny przed planowanym kursem do seniora będzie dzwonił dyspozytor taksówki z informacją przypominającą o dniu i godzinie kursu. W przypadku zmiany dnia kursu następuje anulacja i przyjęcie nowego zgłoszenia.
W celu wezwania taksówki na powrót senior może umówić się na konkretną godzinę lub samodzielnie zadzwonić do dyspozytorni taxi. Taksówkarz przekaże seniorowi wizytówkę
z numerem telefonu do dyspozytorni taxi, pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót. Taksówkarz może zaczekać z powrotem seniora, jeżeli wizyta potrwa do 30 minut. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki), za wyjątkiem osób leżących. Informację o potrzebie kursu specjalistycznego należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Z przejazdów mogą też bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów- wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Opiekun musi mieć ukończone 16 lat. Z usługi można skorzystać maksymalnie 3 razy w trakcie trwania projektu i nie więcej niż 1 raz w miesiącu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej pod numerem tel. 22 43 900 50. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Regulamin projektu oraz załącznik do niego, który jest oświadczeniem o spełnianiu warunków kwalifikujacych do skorzystania z usługi znajdą Państwo poniżej.

Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja "Fanari"

Załączniki


Poznańskie Pudełko Życia

Pudełko, które ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Dla kogo?

Dla najstarszych mieszkańców Poznania, zwłaszcza tych, którzy borykają się z różnymi chorobami i wielolekowością.

Zasady korzystania

W pudełku seniorzy i seniorki znajdą informacje, które posłużą do przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję. W pudełku znajduje się również dwustronna Karta Informacyjna. Składa się ona z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami. Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków wypełnia lekarz. W drugiej części Karty Informacyjnej znajduje się miejsce na wpisanie danych osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności). Informacje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.

Ważne informacjeWzór Karty Informacyjnej (PDF, 366 KB) oraz Instrukcja wypełniania Karty (PDF, 339 KB)

Reżim sanitarny

W trakcie pandemii dystrybucja Poznańskiego Pudełka Życia jest ograniczona. Pudełko dostępne jest m.in. przed wejściem do Centrum Inicjatyw Senioralnych (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Seniorki, seniorów oraz opiekunki i opiekunów mieszkających w Poznaniu po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, na ul. Mielżyńskiego 24. Informacje: 61 847 21 11.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: Poznańskie Pudełko Życia

Seniorki, seniorów oraz opiekunki i opiekunów mieszkających w Poznaniu po odbiór Poznańskiego Pudełka Życia zapraszamy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, na ul. Mielżyńskiego 24. Informacje: 61 847 21 11.


Książka dla Seniora

Dostarczanie do domu książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat, mieszkają i odprowadzają podatki w Poznaniu, i którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni.

Zasady korzystania

W ramach usługi seniorzy mogą wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Raczyńskich pozwala, by jednorazowo każdy czytelnik wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza. Książki dostarczane są raz w tygodniu - w poniedziałki, w godz. 11.30-14.30. Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych.

Reżim sanitarny

Bibliotekarze są zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki, a odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do zasłonięcia ust i nosa na czas wizyty. Zwracane do biblioteki książki podlegają 7-dniowej kwarantannie.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 0), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać, dzwoniąc ponownie pod numer Poznań Kontakt. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.

Regulamin usługi znajdą Państwo tutaj: Regulamin usługi (PDF, 38 KB)

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Biblioteka Raczyńskich.


Mobilna pielęgnacja stóp

Bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci
z dojazdem do domu.

Dla kogo?

Z usług w ramach projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania oraz:

 • mają co najmniej 75 lat,
 • są osobami zamieszkującymi samotnie lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
 • są przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.

Zasady korzystania

Usługi odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Z usługi skorzystać można nie częściej niż co 2 miesiące. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z usługi może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Osoba zgłaszająca  podaje swoje imię i nazwisko, wiek, telefon oraz dokładny adres. Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń. Ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmuje podolog lub kosmetyczka, po obejrzeniu stóp seniora.

Reżim sanitarny

Przed wizytą podologa senior, w miarę możliwości, zobowiązany jest do przygotowania stanowiska do zabiegu. Powinien przygotować własny ręcznik i puf lub inne niskie krzesełko, blisko źródła prądu. Dzięki temu podolog nie będzie musiał dotykać dodatkowych przedmiotów.

Zgłoszenia

Zgłoszenia usług i odwołania odbywają się za pośrednictwem call center POZnań Kontakt pod numerem telefonu: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy wybrać tonowo 4). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Regulamin projektu oraz załącznik, który jest oświadczeniem kwalifikującym do korzystania z usługi, znajdą Państwo poniżej.

Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja "Fanari"

Załączniki


Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia ogranicza funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym.

Dla kogo?

Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Zasady korzystania

 • Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 • Sprzęt wydawany będzie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
 • Od adresatów zadania będzie wymagało się przedstawienia zaświadczenia od lekarza w celu potwierdzenia faktycznej konieczności skorzystania z usług wypożyczalni lub innego dowodu potwierdzającego ww. konieczność (np. wypis ze szpitala, itp.) oraz oświadczenia o wysokości dochodów na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia.
 • Umowa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego zawierana jest na okres 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może nastąpić przedłużenie umowy na okres kolejnych 3 miesięcy. Przedłużenie będzie zawierane w formie pisemnej.
 • Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania.

Reżim sanitarny

Zwracany sprzęt podlega myciu i dezynfekcji z użyciem środka dezynfekcyjnego oraz dodatkowo - kilkudniowej kwarantannie, co oznacza, że nie jest wypożyczany od razu następnej osobie, tylko znajduje się w magazynie przez kilka dni. Osoba wypożyczająca sprzęt w magazynie stosuje środki ochrony osobistej (maski ochronne i rękawiczki) oraz środek do dezynfekcji rąk i powierzchni. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zewnątrz, poza magazynem, z ograniczeniem kontaktu bezpośredniego z osobą wypożyczającą.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 4). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.

Regulamin usługi znajdą Państwo tutajRegulamin usługi (PDF, 441 KB)

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Caritas Archidiecezji Poznańskiej.


Złota Rączka dla Seniora

Bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach. Pomoc dotyczy prostych czynności technicznych niewymagających natychmiastowej interwencji, szczególnej specjalistycznej wiedzy ani uprawnień (przykładowo: wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu czy spłuczki).

Dla kogo?

Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania oraz:

 • mają co najmniej 65 lat,
 • są osobami zamieszkującymi samotnie,
 • są długotrwale chore i/lub niepełnosprawne,
 • dysponują niskimi dochodami.

Zasady korzystania

Decyzję dotyczącą zakwalifikowania seniora do projektu podejmuje koordynator, a ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmie pracownik techniczny po weryfikacji zgłoszenia na miejscu. W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. W celu usunięcia usterki możliwa jest więcej niż jedna wizyta pracownika technicznego. Pierwsza to wstępne oględziny (czy usterka jest możliwa do usunięcia w ramach projektu, wycena niezbędnych materiałów do naprawy). Po zakupie niezbędnych materiałów przez seniora odbywa się druga wizyta mająca na celu usunięcie usterki.  W ciągu roku można dokonać nie więcej niż 2 zgłoszeń, w ramach których zostaną wykonane maksymalnie 4 usługi.

Zgłoszenia

Zgłoszenia usług i odwołania odbywają się za pośrednictwem call center POZnań Kontakt pod numerem tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy wybrać tonowo 4). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Regulamin projektu oraz oświadczenie dla osób korzystających z usługi, znajdą Państwo poniżej.

Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"

Załączniki


Mycie okien w domach seniorów

Bezpłatna usługa obejmująca umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do osób, które:

 • mają 80 lat i więcej,
 • zamieszkują w Poznaniu i są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania,
 • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
 • są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chorują.

Zasady korzystania

Miejsce wykonania usługi musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Poznania. Z usługi można skorzystać  jeden raz w trakcie realizacji projektu. Jest wykonywana 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja czy osoba trzecia. Osoba zgłaszająca  przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres zamieszkania seniora oraz liczbę okien, które mają zostać umyte. W ramach usługi nie będą zdejmowane firany, zasłony, rolety i żaluzje. Firma sprzątająca czy pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi, zapewnia również środki czystości niezbędne do umycia szyb, ram okiennych i parapetów.

Zgłoszenia

Zgłoszenia usług i odwołania odbywają się za pośrednictwem call center POZnań Kontakt pod numerem tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy wybrać tonowo 4). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Regulamin usługi zoraz oświadczenie dla osób korzystających z usługi, znajdą Państwo poniżej.

Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Flandria"

Załączniki


Porządkowanie nagrobków

Bezpłatna usługa porządkowania nagrobków osób bliskich seniorom wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • mają 80 lat i więcej,
 • zamieszkują w Poznaniu i są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznań,
 • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
 • są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chore.

Zasady korzystania

Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie. Zgłoszenie potrzeby wykonania usługi dokonuje zainteresowana osoba lub w jej imieniu, jeżeli jest taka potrzeba, członek najbliższej rodziny, instytucja, osoba trzecia związana z seniorem. Zgłaszający jest zobowiązany do podania imienia, nazwiska, wieku, numeru telefonu seniora chcącego skorzystać z usługi oraz oświadczenia, że jest podatnikiem podatku dochodowego osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania. Niezbędne jest również podanie imienia i nazwiska osoby pochowanej oraz dokładnego miejsca gdzie znajduje się grób/nagrobek. W przypadku zgłoszenia potrzeby przesłania zdjęć przed i po wykonaniu usługi konieczne jest także podanie adresu e-mail. Zgłaszający powinien dokładnie opisać, jaki zakres usługi go interesuje. Osoba sprzątająca może m.in. umyć tablicę i płytę nagrobka oraz wyszorować je szczotką. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze, jeśli tego zażyczy sobie senior. Możliwe jest też zamiecenie i wypielenie chwastów wokół grobu (w promieniu 15 cm od nagrobka), czy zebranie liści. Usługa nie obejmuje natomiast usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień na płycie. W ramach projektu możliwe jest także skorzystanie z usługi asystencko-wspierającej dla seniora przy znalezieniu nagrobka oraz ustawieniu zakupionych przez seniora zniczy i kwiatów na posprzątanym nagrobku (dla całego projektu zaplanowano maksymalnie 20 usług asystencko-wspierających). Gdy temperatury spadną poniżej 0 stopni Celsjusza, groby nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie nagrobka i krzyża. Każdy uprawniony senior może skorzystać z usługi tylko raz w trakcie realizacji zadania. Usługa wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, a czas oczekiwania uzależniony jest od aktualnej liczby zgłoszeń.

Zgłoszenia

Zgłoszenia usług i odwołania odbywają się za pośrednictwem call center POZnań Kontakt pod numerem tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy wybrać tonowo 4). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Regulamin usługi znajdą Państwo poniżej.

Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka"

Załączniki


Transport na miejskch cmentarzach

Dowożenie seniorów do grobów ich bliskich na dwóch miejskich cmentarzach: Miłostowie i Junikowie.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób, które ukończyły 80 lat lub 60 lat i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.

Zasady korzystania

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 min), a następnie odwieziony z powrotem pod bramę - maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut.  Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana będzie bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej- preferowane jest uiszczanie opłaty bilonem. Usługa jest realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Reżim sanitarny

Do obowiązków seniora należy zakrycie ust i nosa oraz użycie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem do pojazdu i przed jego opuszczeniem oraz zajęcie wyłącznie jednego z dwóch wolnych miejsc za przewoźnikiem (miejsce dla pasażera obok kierowcy pozostanie niewykorzystane). Przewoźnik wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej (przyłbicę, maseczkę ochronną oraz rękawice jednorazowe). W pojeździe zamontowana jest przesłona ochronna oddzielająca kierowcę od pasażera. Po wykonanym kursie przewoźnik dokonuje dezynfekcji pojazdu.

Zgłoszenia

Przyjmowane są bezpośrednio przez pracowników biur cmentarnych: Miłostowo - 577 099 400, Junikowo - 577 066 700. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Regulamin usługi znajdą Państwo tutajRegulamin usługi (PDF, 61 KB)

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Usługi Komunalne Poznań.