Białe Soboty

Białe Soboty to wydarzenia, które Miasto Poznań organizuje w różnej przestrzeni miejskiej. Miejsca, w których odbywają się akcje, zamieniają się wówczas w gabinety porad lekarskich i zdrowotnych. Celem akcji jest przede wszystkim propagowanie zdrowia poprzez łatwy dostęp do specjalistów i konsultacji oraz wykonywanie wielu badań profilaktycznych, bezpłatnych dla Poznanianek i Poznaniaków.

Białe Soboty to duże ułatwienie szczególnie dla osób aktywnych zawodowo, które na co dzień nie znajdują czasu na kontakt z lekarzami. Na miejscu specjaliści zachęcają do zapoznania się przygotowaną ofertą badań, przekazują najważniejsze informacje na temat chorób i zagrożeń, uczą bezpieczeństwa zdrowotnego i ratowania życia, wspierają przy nauce samobadania i pokazują jak rozpoznać wczesne symptomy chorób.

W trakcie Białych Sobót mieszkańcy Poznania mają dostęp do badań mobilnych, które często wykonywane są w specjalistycznych pojazdach (np. słuchobus, osteobus, mammobus) lub przygotowanych specjalnie do badań i zabiegów namiotach.

Załączniki


Osoby uprawnione

Osoby, które ukończyły 18. rok życia oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod opieką rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałe w Poznaniu. Z badań oferowanych w trakcie Białych Sobót mogą również korzystać osoby nieubezpieczone.


Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Większość oferowanych badań wykonywana jest na miejscu. Wyniki niektórych badań wykonywanych w trakcie wydarzeń są do odebrania w terminie późniejszym we wskazanej lokalizacji. Informacja w tym zakresie przekazywana jest bezpośrednio zainteresowanym.


Wymagane dokumenty

Informacje o zamieszkiwaniu w Poznaniu składane są bezpośrednio realizatorom badań.


Informacje dodatkowe

Oferty badań i konsultacji przygotowywane na Białe Soboty są zróżnicowane - warto zapoznać się ze szczegółowym programem wydarzenia, który jest dołączony do harmonogramu zamieszczonego poniżej:

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej