Migrant Info Point jest miejscem, które powstało z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu jesienią 2013 roku. Chcieliśmy, żeby osoby przyjeżdżające do naszego miasta nie znające języka, nie rozumiejące wielu procedur, a pragnące tutaj mieszkać i mające do załatwienia wiele spraw - mogły dowiedzieć się jak i gdzie to zrobić.

MIP jest miejscem gdzie można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Mówimy jak wypełnić formularze, tłumaczymy i wyjaśniamy zawiłości polskiego prawa. Pomagamy cudzoziemcom oraz osobom, którym zależy na pobycie cudzoziemca w Polsce. Stale staramy się rozszerzać naszą ofertę - proponujemy warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne. Pracują tu osoby, które mają doświadczenie, wiedzę w sprawach związanych z funkcjonowaniem w Polsce - pracownicy biura, prawnicy, doradcy i lektorzy. W MIP mówimy w trzech językach: po polsku, rosyjsku i angielsku.