Seminarium dydaktyczne pt."Innowacje w psychologii i pedagogice..."

2011-10-25 ( wtorek )
10:00-14:00
Budynek Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, ul. Głogowska 26

We wtorek, 25.10.2011r., odbędzie się otwarte seminarium dydaktyczne poświęcone nowym metodom diagnostycznym i terapeutycznym. Są to nowe metody, jeszcze mało znane w naszym poznańskim środowisku. O ile Biofeedback na przestrzeni ostatnich 2 lat staje się coraz popularniejszy, o tyle Metoda Warnkego, jest zupełną nowością. Obie metody są godne uwagi i polecenia. Pozwalają one na rozwijanie tych funkcji, które są słabiej rozwinięte u dziecka, czyli dotykają przyczyn dysfunkcji. Tradycyjnie stosowane metody w terapii skupiają się na objawach, czyli dziecko dyslektyczne uczy się czytania poprzez liczne ćwiczenia w czytaniu, a poprawnego pisania, poprzez uczenie się reguł ortograficznych i wykonywanie setek ćwiczeń. Okazuje się w praktyce, że tradycyjne metody przynoszą niewielką poprawę, przy relatywnie dużym wkładzie pracy i energii ucznia. To bardzo zniechęca i demotywuje. Fred Warnke, twórca Metody Warnkego, zauważył, że przyczyną trudności w opanowaniu czytania i pisania są deficyty w rozwoju słuchu centralnego (na poziomie mózgu) oraz w następstwie zaburzenia w rozwoju automatyzacji podstawowych funkcji. Trening opracowany przez Freda Warnke pozwala rozwijać to, co jest przyczyną zaburzeń. Przez to metoda ta jest bardzo skuteczna, co potwierdzają badania naukowe. Krystyna Czajkowska- pedagog, terapeuta Eegbiofeedback, Metody Warnkego

Zobacz www.biomed.org.pl