Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Frida Kahlo - obraz

Motywy i inspiracje tubylcze w sztuce Meksyku. Frida i inni - wykład

2018-01-12 ( piątek )
18:30
CK Zamek, Sala Kominkowa, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Dodatkowy wykład w ramach wystawy "Frida Kahlo i Diego Rivera. Kontekst polski".

Uczestnicy wykładu przyjrzą się twórczości Fridy Kahlo oraz innych meksykańskich artystów, koncentrując się na odwoływaniach do tubylczych motywów. Ludność tubylcza, zamieszkująca terytorium Mezoameryki, bez wątpienia odcisnęła piętno na kulturze i społeczeństwie Meksyku. Stało się to wbrew podbojowi, kolonizacji, chrystianizacji i późniejszym czasom niepodległości. Krytyczne przyjrzenie się sztuce tego kraju pozwala nam prześledzić relacje między tubylcami a obywatelami oraz zmierzyć się z kwestią konstruowania tożsamości. Poznają wytwory bezimiennych tubylczych twórców ujawniających specyficzne zdolności, zaangażowanie, motywacje i inspiracje, dzięki którym zapośredniczali własną kulturę. Poznają też metyskich artystów, którzy poszukując korzeni i środków wyrazu, sięgali po treści indiańskie. Nie każde ich użycie to zawłaszczenie artyści dawali przez to wyraz swojemu "współzamieszkiwaniu", przywiązaniu lub podziwowi względem tubylczej twórczości.

O wykładowcy:
Marcin Jacek Kozłowski: absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Etnologii i
Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat ogólnopolskiego konkursu CESLA UW na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Ameryki Łacińskiej (2007 r.). Jego zainteresowania badawcze dotyczą antropologii politycznej, ekonomicznej oraz religii, głównie relacji między rytuałem i teatrem w perspektywie studiów performatywnych. Badania etnograficzne prowadził wśród następujących grup tubylczych Meksyku: Tsotsili, Mazateków, Tarahumara. Współpracował w realizacji filmów dokumentalnych poświęconych różnym aspektom kultury Indian oraz działalności Jerzego Grotowskiego i jego kontynuatorów w tym kraju. Dwukrotny stypendysta rządu meksykańskiego (SRE). Zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Indigena. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich".

Wstęp wolny.