UWAGA!

Zakończyły się tegoroczne (2022 r.) szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Poznania w wieku od 60 do 74 roku życia w ramach "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023". Szczepienia w ramach programu realizowane były z puli szczepionek Vaxigrip Tetra, przewidzianych na 2022 rok.
Rozpoczęcie akcji szczepień w ramach realizacji programu finansowanego z budżetu Miasta Poznania w 2023 r. przewidziane jest w nowym sezonie grypowym 2023/2024, z chwilą uzyskania dostępności szczepionek. Informacja o terminie rozpoczęcia szczepień oraz aktualne informacje dotyczące programu zostaną podane jesienią 2023 r. na stronach internetowych realizatora programu - Spółki Edictum oraz na stronach Miasta.

Informujemy, że osoby w wieku od 65 do 75 roku życia które nie skorzystały z programu miejskiego mogą otrzymać szczepionkę przeciwko grypie Vaxigrip Tetra w aptece za 50% odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza rodzinnego. Osoby powyżej 75 roku życia w/w szczepionkę otrzymają bezpłatnie w aptece, również na podstawie recepty wystawionej przez lekarza rodzinnego. W obu przypadkach szczepienie można wykonać nieodpłatnie w gabinecie zabiegowym przychodni lekarza rodzinnego.      

PROFILAKTYKA GRYPY W 2022 ROKU

Celem miejskiego programu profilaktyki grypy sezonowej jest ograniczenie występowania zachorowań na grypę w populacji osób objętej programem. W ramach programu realizowanego w 2022 roku Miasto zapewnia bezpłatne szczepienia osobom w wieku 60-75 lat zamieszkałym w Poznaniu. Mieszkańcy, którzy ukończyli 75 rok życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie, finansowanych z budżetu państwa (informacje na ten temat zamieszczone są na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/od-wrzesnia-szczepienia-przeciwko-grypie-w-aptekach-i-poz). Ważnym elementem miejskiego programu jest prowadzenie edukacji na temat profilaktyki zachorowań na grypę sezonową.

W programie zastosowana jest szczepionka Vaxigrip Tetra, która posiada bardzo korzystny profil bezpieczeństwa i  dlatego też jest produktem skutecznym i bezpiecznym, wskazanym do stosowania szczególnie dla osób z grupy ryzyka.

Szczepienia wykonywane będą do wyczerpania limitu szczepionek zabezpieczonych na realizację programu w 2022 roku. Szacuje się, że w ramach zabezpieczonych na ten rok środków finansowych możliwe będzie zaszczepienie około 3 tys. osób.


Realizator programu

EDICTUM Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu,

tel. kontaktowe: (61) 847 04 54, 573 149 181, strona internetowa: www.edictum@edictum.pl


Osoby uprawnione do udziału w programie:

1) mieszkańcy Poznania, którzy spełniają następujące kryteria:

  • wiek od 60 roku życia (według rocznika urodzenia, tj. urodzeni w 1962 r. ) do dnia ukończenia 75 roku życia,  
  • zamieszkali na stałe lub czasowo w Poznaniu (na podstawie podpisanego oświadczenia), którzy jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczają się w jednym
    z urzędów skarbowych, właściwych dla miasta Poznania (za okazaniem stosownego dokumentu lub zaświadczenia);

2) podopieczni wybranych jednostek należących do Miasta Poznania lub prowadzonych na jego zlecenie (bez ograniczeń wieku uczestnictwa).


Warunki udziału w programie:

  1. Podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w akcji szczepień (druk zgody w załączniku);
  2. Kwalifikacja lekarska (stwierdzony brak przeciwwskazań do zaszczepienia);

UWAGA

Szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. W przypadku odroczenia szczepienia ze wskazań zdrowotnych uczestnik programu będzie miał wyznaczony kolejny termin
i zabezpieczoną szczepionkęMiejsce i sposób załatwienia sprawy

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i zwiększającą się liczbę zakażeń SARS CoV-2,
w 2022 roku obowiązuje tylko i wyłącznie rejestracja chętnych do szczepień za pośrednictwem miejskiej jednostki organizacyjnej, to jest
BIURA POZNAŃ KONTAKT, tel. 61 646 33 44, czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 20:00.

Osoby nie zarejestrowane w wyżej wymieniony sposób nie będą mogły skorzystać
z bezpłatnych szczepień w ramach miejskiego programu.

Szczepienia będą odbywały się w 5 wytypowanych przychodniach na terenie Poznania, do wyboru podczas rejestracji telefonicznej (nie obowiązuje rejonizacja).

Lista placówek, znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania.

Rejestracja osób na termin wykonania szczepienia w danej przychodni będzie odbywała się
w kolejności zgłoszeń na infolinię Biura Poznań Kontakt.

Potwierdzenie terminu szczepienia przeciwko grypie będzie przesyłane sms-em na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji oraz podawane telefonicznie przez konsultantów Biura Poznań Kontakt.  

Rejestracja telefoniczna poprzez Biuro Poznań Kontakt rozpocznie się  
od 6 września.


Wymagane dokumenty:

  • dokument z numerem PESEL lub dokument ze zdjęciem i datą urodzenia,
  • dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania uczestnika programu (lub oświadczenie), oświadczenie uczestnika o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,
  • podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie (podpisany druk trafi do dokumentacji medycznej Realizatora).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej