PROGRAM SZCZEPIEŃ

Celem Programu jest ograniczenie występowania zachorowań na grypę sezonową w populacji objętej programem. W ramach programu zapewnione są szczepienia dla osób powyżej 60 roku życia, które są mieszkańcami Poznania. Ważnym elementem programu jest prowadzenie edukacji na temat profilaktyki zachorowań na grypę.

W programie zastosowana jest szczepionka Vaxigrip Tetra, która posiada bardzo korzystny profil bezpieczeństwa i  dlatego też jest produktem skutecznym i bezpiecznym, szczególnie dla pacjentów z grupy ryzyka.

Szczepienia wykonywane są do wyczerpania limitu szczepionek przeznaczonych na realizację programu. W każdym roku trwania programu jest to 5.100 szczepionek. Informacje o dostępności szczepionek w danym roku każdorazowo będą aktualizowane i podawane do wiadomości zainteresowanym.


REALIZATOR PROGRAMU

EDICTUM Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, tel. kontaktowy: (61) 847 04 54, strona internetowa: www.edictum.pl


OSOBY UPRAWNIONE

Z programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mogą skorzystać:

1) mieszkańcy Poznania - którzy spełniają następujące kryteria:

  • wiek 60 lat i powyżej (według rocznika urodzenia);
  • zameldowani na stałe lub czasowo w Poznaniu (na podstawie podpisanego oświadczenia), którzy jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczają się w jednym z urzędów skarbowych, właściwych dla miasta Poznania (za okazaniem stosownego dokumentu lub zaświadczenia);

2) mieszkańcy i podopieczni wybranych jednostek należących do Miasta lub prowadzonych na jego zlecenie bez ograniczeń wieku uczestnictwa


WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

  1. podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w akcji szczepień (druk zgody w załączniku)
  2. kwalifikacja lekarska (stwierdzony brak przeciwwskazań do zaszczepienia)

UWAGA: Szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. W przypadku odroczenia ze wskazań zdrowotnych uczestnik programu będzie miał wyznaczony kolejny termin i zabezpieczoną szczepionkę.


MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Aby skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie należy zarejestrować się telefonicznie lub zgłosić się do wytypowanych placówek medycznych na terenie miasta. Lista placówek, znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania" oraz na stronie internetowej realizatora programu szczepień: www.edictum.pl.

Uczestnik programu może zgłosić się do jednej z wymienionych w załączniku placówek (nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że wybór placówki szczepiącej jest dowolny).


WYMAGANE DOKUMENTY

  • · dokument z numerem PESEL lub dokument ze zdjęciem i datą urodzenia,
  • · dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania uczestnika programu (lub oświadczenie) i oświadczenie uczestnika o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,
  • · podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie (podpisany druk trafi do dokumentacji medycznej Realizatora).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej