Szczepienia przeciwko HPV - program zakończony w 2023 roku

W związku z finansowaniem szczepień od 2023 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Miasto Poznań nie finansuje programu z zakresu szczepień ochronnych przeciwko HPV


Aktualizacja informacji dotyczących realizacji programu w 2023 r:

W związku z wyczerpaniem puli szczepionek przeciwko HPV przewidzianych na realizację Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023, zostają wstrzymane przyjęcia nowych beneficjentów do programu finansowanego z budżetu Miasta Poznania. Dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki Gardasil 9 mogą zgłaszać się po koleją dawkę do przychodni Edictum przy ul. Mickiewicza 31 w terminach uzgodnionych z personelem przychodni.
UWAGA:
Obecnie realizowana edycja programu profilaktyki zakażeń HPV kończy się 31 grudnia 2023 roku i w związku z tym prosimy wszystkie osoby zaszczepione pierwszą dawką o stawienie się do szczepienia kolejną dawką w wyznaczonym okresie, jednak nie później niż do końca 2023 r. Od następnego roku nie będzie już możliwości kontunuowania cyklu bezpłatnych szczepień kolejnymi dawkami w ramach programu finansowanego z budżetu miasta Poznania.

Informacje o programie:

Celem Programu jest ograniczenie występowania głównie chorób nowotworowych, w tym raka szyjki macicy, wywoływanych przez wirusa HPV w populacji objętej programem. W ramach programu zapewnione są szczepienia  dziewcząt i chłopców, w wieku 13 lat (dzieci urodzone w 2010 roku bez względu na dzień i miesiąc urodzenia) i w ramach dostępności szczepionki szczepienia dzieci starszych (roczniki 2005-2009). Ważnym elementem programu jest prowadzenie edukacji na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV oraz czynników ryzyka wpływających na możliwość zakażenia, skierowane do młodzieży i ich opiekunów prawnych. Edukacja w zakresie Programu odbywa się głównie on-line. W tym celu, dla beneficjentów Programu udostępniona została platforma edukacyjna: www.edukacja.hpv.poznan.pl

Szczepionkami przeciw HPV, rekomendowanymi do stosowania w programie są Gardasil oraz Gardasil 9, w zależności od dostępności na rynku. Aktualnie dostępna na rynku i stosowana w programie jest szczepionka 9-walentna Gardasil 9.

Szczepienia wykonywane są do wyczerpania limitu szczepionek przeznaczonych na realizację w każdym roku trwania programu (w miarę ich dostępności w hurtowniach farmaceutycznych), jednak nie dłużej niż do końca 2023 r.


Realizator programu

EDICTUM Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu,

tel. kontaktowy: 573 149 181, strona internetowa: www.edictum.pl


Osoby uprawnione

W 2023 roku z programu bezpłatnych szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV mogą skorzystać:

1) mieszkańcy i podopieczni wybranych jednostek opiekuńczo-wychowawczych należących do Miasta lub prowadzonych na jego zlecenie.

2) mieszkańcy Poznania - dziewczęta i chłopcy, którzy spełniają następujące kryteria:

 • w pierwszej kolejności wiek 13 lat tj. rocznik 2010 (według roku urodzenia, bez względu na dzień i miesiąc urodzenia ) ;
 • urodzeni w latach 2005-2009,  którzy nie skorzystali z wcześniejszych programów profilaktycznych w tym zakresie, pod warunkiem dostępności szczepionek;
 • zameldowani na stałe lub czasowo w Poznaniu (na podstawie podpisanego oświadczenia), dla których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się w jednym z urzędów skarbowych, właściwych dla miasta Poznania (za okazaniem stosownego dokumentu lub zaświadczenia);

Warunki udziału w programie

 1. Podpisanie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w akcji szczepień (Formularz zgody i oświadczeń w załączniku),
 2. W przypadku osób, które ukończyły 16. lat, wymagana będzie również ich zgoda, wraz ze zgodą przedstawiciela ustawowego,
 3. Brak stałych lub czasowych przeciwwskazań dyskwalifikujących podanie szczepionki. W przypadku czasowych przeciwwskazań może zostać ustalony nowy termin wizyty,
 4. Kwalifikacja lekarska (stwierdzony brak przeciwwskazań do zaszczepienia),
 5. Wiek uczestnika potwierdzony na podstawie numeru PESEL lub za okazaniem dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia.

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Z bezpłatnych szczepień przeciwko HPV będą mogły skorzystać: dziewczęta i chłopcy 13-letni, rocznik 2010 (według roku urodzenia bez względu na dzień i miesiąc urodzenia). Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny lub osobisty w wytypowanych placówkach medycznych na terenie miasta w celu sprawdzenia dostępności szczepionki. Nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że wybór placówki szczepiącej z listy wytypowanych placówek jest dowolny. Lista punktów, gdzie można się zaszczepić przeciwko HPV znajduje się poniżej w "dokumentach do pobrania" oraz na stronie internetowej realizatora programu: www.hpv.poznan.pl

UWAGA!Szczepienia młodzieży z roczników starszych (2005-2009), pod warunkiem dostępności szczepionki, będą odbywały się od 1 lipca 2023 r., tylko i wyłącznie w przychodni Spółki Edictum przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem 573 149 181, lub na adres poczty elektronicznej, w celu sprawdzenia dostępności szczepionki. Informacja o dostępności szczepionki zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.hpv.poznan.pl

Załączniki


Informacje dodatkowe

Informacje o  bezpłatnych szczepieniach przeciwko zakażeniom wirusem HPV można uzyskać pod numerem telefonu POZnan* Kontakt 61 646 33 44 oraz na stronie internetowej realizatora: www.edictum.pl

Wymagane dokumenty 

 • dokument z numerem PESEL lub dokument ze zdjęciem i datą urodzenia,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania uczestnika programu (lub oświadczenie) i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,
 • podpisanie przez uczestnika programu/opiekuna prawnego druku świadomej zgody na udział w programie (Formularz zgody i oświadczeń w załączniku).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej