Programy zdrowotne

Realizacja zadań na rzecz profilaktyki oraz ochrony i promocji zdrowia należy do istotnych zadań samorządu terytorialnego. Opierając się na identyfikacji i analizie potrzeb zdrowotnych mieszkanek i mieszkańców Poznania, wyznaczane są cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia.

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki zdrowotnej na rzecz Poznanianek i Poznaniaków to nie tylko inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapoznania z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. Miasto podejmuje działania promujące zdrowy styl życia, propagujące profilaktykę, a także oferuje mieszkańcom dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Zadaniem Miasta w kontekście realizacji polityki zdrowotnej jest osiągnięcie najlepszego populacyjnego efektu zdrowotnego, które możliwe przez połączenie różnorodnych działań adresowanych do jak najszerszej grupy osób mieszkających w Poznaniu. Do najbardziej skutecznych narzędzi należą: szczepienia profilaktyczne, szeroko pojęta edukacja zdrowotna oraz prowadzenie badań przesiewowych w celu wykrycia wielu groźnych chorób. Działania te realizowane są poprzez wdrażanie programów polityki zdrowotnej oraz programów promocji i ochrony zdrowia.

Aktualnie Miasto Poznań realizuje następujące programy:

  • Program polityki zdrowotnej pn. "Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego" (In vitro) - realizowany od 2017 roku
  • Program promocji i ochrony zdrowia pn. "Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h dla mieszkańców Poznania na lata 2024-2026" - realizowany od 2018 roku
  • Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2024-2027" - realizowany od 2021 roku
  • Program polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2026" - realizowany od 2021 roku

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej